Open menu
24 | 09 | 2020

Αθήνα, 15/05/ 2006
Δ. Α. 7  

 

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του υπηρετικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων.
 

Προς:

1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Μενάνδρου 51, (2ος όροφος) 10437 Αθήνα
2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
3. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων (Π.Ο. E .Ι.Α.Λ.), Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
5. Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), Αγίου Ιωάννου 54, 

Σήμερα, την 12η Μαΐου 2006, ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κοινή επιλογή (κοινό πρακτικό ΟΣΜΕ, ΓΣΕΑΕ, ΠΟΑΥΣ, ΠΟΕΙΑΛ, ΡΟΔΑ, ΠΟΥΠΑ της 6.4.2006), Διαιτητής στην υπόθεση αυτή ......κλπ.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

¶ρθρο 1
Έκταση ισχύος

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης διοίκησης-διαχείρισης καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 229/94, άρθρα 2 και 3 , περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα Αστικά και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και όλου του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).
 

¶ρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των βασικών ημερομισθίων των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζομένων στο Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 3-1-2006, αναπροσαρμόζονται από 4-1-2006 ως εξής:
 

Βασικοί μισθοί :

 Α. Προσωπικό Κίνησης:

                                   Από 4-1-2006 

1) Σταθμάρχες     562,36 €
2) Οδηγοί            556,53 €
3) Ελεγκτές         544,79 €
4) Εισπράκτορες  526,00 €

Β. Προσωπικό Διοίκησης-Διαχείρισης:

Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 3-1-2006, με βάση τους συνημμένους στην Δ.Α. 10/2005 πίνακες αποδοχών, αυξάνονται από την 4-1-2006 κατά ποσοστό 5,3%.
Από την ίδια ημερομηνία και κατά το ίδιο ποσοστό, αυξάνεται και το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγείται στις πιο πάνω Α και Β κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 3-1-2006.

Γ. Φορτοεκφορτωτές - βασικό ημερομίσθιο

Το βασικό ημερομίσθιο των φορτ/τών καθορίζεται από την 4-1-2006 σε 28,21 €

Δ΄ Καθαρίστριες βασικό ημερομίσθιο

Το βασικό ημερομίσθιο των καθαριστριών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τα ΚΤΈΛ και τον Δημοτικό Οργανισμό Ρόδου, καθορίζεται από την 4-1-2006 σε 30,19 €.

¶ρθρο 3
Επιδόματα

 

1. Οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα

Από την 4.1.2006 το επίδομα των οδηγών λεωφορείου που οδηγείται σε κάθε περίπτωση χωρίς εισπράκτορα, αναπροσαρμόζεται και ορίζεται σε 5,26 € ανά ημέρα οδηγήσεως λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα.

2. Οδηγών αρθρωτών & διώροφων αυτοκινήτων.

α) Στους οδηγούς των διώροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται από 4.1.2006 επίδομα οδηγού διώροφου αυτοκινήτου 8,42 € κατά μήνα.
β) Στους αμιγώς απασχολουμένους ως οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων χορηγείται από 4.1. 2006 επίδομα 18,90 € κατά μήνα.

3. Διαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων.

Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 26,25 € κατά μήνα από 4-1-2006.

4. Διαχειριστικών λαθών Το μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών του άρθρου 3 της Δ.Α. 10/2005, το οποίο χορηγείται στους Ταμίες, τους βοηθούς τους και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων, 

- ορίζεται και για το έτος 2006 σε σταθερά ποσά σε €, όπως αυτά αναγράφονται στους συνημμένους στη Δ.Α. 10/2005 ανά ειδικότητα πίνακες αποδοχών, προσαυξημένα από 4-1-2006 κατά 3,15 € 

5. Χειρισμού Η/Υ. Το μηνιαίο επίδομα Χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της Δ.Α. 10/2005 ΔΑ, το οποίο χορηγείται στους μισθωτούς της κατηγορίας Διοίκησης- Διαχείρισης που απασχολούνται αποκλειστικά με τον χειρισμό κλπ. ηλεκτρονικών υπολογιστών,

- ορίζεται και για το έτος 2006 σε σταθερά ποσά σε €, όπως αυτά αναγράφονται στους συνημμένους στη ΔΑ 10/2005 ανά ειδικότητα πίνακες αποδοχών, προσαυξημένα από 4-1-2006 κατά 3,15 €

¶ρθρο 4
Προσωπικές διαφορές
 

Εξακολουθούν να καταβάλλονται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς, ποσά που τυχόν καταβάλλονταν στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς μέχρι την 31-12-2003. Τα ποσά αυτό, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 3-1-2006, αναπροσαρμόζονται περαιτέρω, από την 4-1-2006, κατά 4,9%.
 

¶ρθρο 5
Ισχύς θεσμικών όρων των ΕΓΣΣΕ
 

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συμπληρώθηκαν με τη νέα ΕΓΣΣΕ 2006-2007, ισχύουν και εφαρμόζονται στους μισθωτούς της ΔΑ αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ήδη αντίστοιχους ευνοϊκότερους όρους προηγουμένων ΣΣΕ και ΔΑ του προσωπικού των ΚΤΕΛ.
 

¶ρθρο 6
Διατήρηση διατάξεων

 

α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2006 όλες οι μη τροποποιούμενες με τα παραπάνω διατάξεις της Δ.Α. 10/2005 και όσες διατάξεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με την ΔΑ αυτή.
β. Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που προκύπτουν με την παρούσα, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

¶ρθρο 7
 

Το άρθρο 4 της Δ.Α. 9/97 (εδάφια α, β, γ) τροποποιείται ως εξής: 

«Στα μέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές ως εξής:

α. Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της ΟΣΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 3 του Ν. 2294/94 .
β. Στον Α΄ και Β΄ αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα (γραμματέα οργανωτικού), Ταμία (γραμματέα οικονομικού), και Έφορο (γραμματέα τύπου) της ΟΣΜΕ, εννέα (9) ημέρες μηνιαίως. Στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως.
γ. Λοιπές συνδικαλιστικές άδειες των μελών της διοίκησης της ΟΣΜΕ, καθώς και οι άδειες μελών των διοικήσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82». 

Τα εδάφια δ, ε, στ του άρθρου 4 της Δ.Α. 9/97 διατηρούνται ως έχουν.
 

¶ρθρο 8

Πίνακες Αποδοχών

Οι συνημμένοι πίνακες αποδοχών των μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα Δ.Α αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 

¶ρθρο 9
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω χρονικές διακρίσεις, αρχίζει από 4 Ιανουαρίου 2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm