Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα, 14/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 23103/478

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

 

Αποφασίζουμε Τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ως προς τον τρόπο, τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας μέσω του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εφεξής Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

1. Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
2. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού.
4. Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του Μηχανισμού.
5. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

 

 

 

Άρθρο 2
Ένταξη εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


1. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.

Στον Μηχανισμό "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ" εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.
Ο Μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου.

Για τον μήνα Μάρτιο 2021, στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Ιανουαρίου 2021, σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Κεφ. Α και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.
2. Ο Μηχανισμός «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄314).
3. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

 

 

 

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων -Διατήρηση ονομαστικών μισθών εργαζομένων


Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε περίπτωση πραγματοποίησης ενός, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν ενός ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από ενός στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

 

 

 

Άρθρο 4
Ύψος οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας


1. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, λόγω ενός ένταξής ενός στον Μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 104).

Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία του άρθρου 2 του Κεφ. Β΄ της παρούσας
2. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης ενός ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί ενός οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Επιχειρήσεις - εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

i) Για ενός επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

ii) Για ενός επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζετα ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Επιχειρήσεις - εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου -Ιουλίου - Αυγούστου 2020

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

 

 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου -Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου -Ιουλίου - Αυγούστου 2020

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Επιχειρήσεις - εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2020

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου- Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6).

Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). Ειδικά για τις εντάξεις στον Μηχανισμό κατά τον μήνα Μάρτιο, εάν ο κύκλος εργασιών ενός εκ των μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-

 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου- Αυγούστου 2020

Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2021

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020

 

Δεκεμβρίου 2019 είναι μηδενικός και επιπλέον ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου 2020 είναι μηδενικός, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.

 

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ειδικά, για τον μήνα Ιανουάριο 2021 και σε περίπτωση επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται στο παρόν και έχουν ήδη μειώσει το χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται για τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2020.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας


1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 15/10/2020 28/2/2021.
2. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.
3. Κατ΄ εξαίρεση:

α) επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,
β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους, έχουν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 31/12/2020.

Δικαίωμα ένταξης από 16/10/2020 έως και 31/12/2020 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 28/2/2021,

α) επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ" και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι:

51.10 "Αεροπορικές μεταφορές επιβατών"

51.21 "Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων",

52.23 "Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές" και

33.16 "Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων"

β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 28/2/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-06-2020 έως 31-3-2021.
2. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15-06-2020 έως και 31-3-2021

α) επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ" και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι:

51.10 "Αεροπορικές μεταφορές επιβατών"

51.21 "Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων"

52.23 "Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές" και

33.16 "Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων",

β) επιχειρήσεις - εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής από 16-10-2020 έως και 31-3-2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ" οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», ημερομηνία έναρξης ισχύος του οποίου είναι η 15/6/2020, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας, ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία:

Ι. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης - εργοδότη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου.
3. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, στον Μηχανισμό, από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης υποβολής της αίτησης / δήλωσης από τις επιχειρήσεις - εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως προβλέπεται κατωτέρω, και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ.
4. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ.
5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων - εργοδοτών από την ΑΑΔΕ, τότε η αίτηση / δήλωση των επιχειρήσεων - εργοδοτών για την ένταξή τους στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.

II. Υποβολή αίτησης / δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την οποία αιτούνται την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», σε δύο φάσεις:

Α΄ ΦΑΣΗ:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020, κ.λπ.).
β. Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου Α΄.
γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020 10/8/2020,, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον μήνα Μάρτιο 2021, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η Ιανουαρίου 2021, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση / δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.
ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.


Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4:

Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου.

 

Β΄ ΦΑΣΗ:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»


Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,
β. Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και
γ. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020.
Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση / αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

 

 

 

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας


Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζόμενου, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει εργασία, λόγω της ένταξής του στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού.

 

 

 

Άρθρο 9
Έλεγχος- επιβολή κυρώσεων


Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» διενεργούνται έλεγχοι στις επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων του Μηχανισμού.

 

 

 

Άρθρο 10
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων - εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχείο γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων - εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1


1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαρια­σμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και

β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9.  Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.


 

 

 

Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm