Open menu
22 | 02 | 2024
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 28/12/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1002


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β΄810).


 

 

 

Η υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» τροποποιείται, ως ακολούθως:

 


Άρθρο 1


Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας» αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«β) προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό, το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) προκειμένου περί Α.Ε., το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας, το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, στο Γ.Ε.ΜΗ.».

 


Άρθρο 2


Η παρ. 1 του άρθρου 5 «Παροχή εγγύησης» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε αυτό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης, συνολικής ή μεμονωμένης.
Συνολική εγγύηση κατατίθεται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, με έγκριση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Μεμονωμένη εγγύηση κατατίθεται με την υποβολή έκαστης διασάφησης, για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.


Ως τελωνείο εγγύησης θεωρείται:

α) σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης αποταμίευσης τελωνειακή αρχή,
β) σε περίπτωση σύστασης μεμονωμένης εγγύησης, το τελωνείο υπαγωγής, στο οποίο υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή η διασάφηση για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.».

 


Άρθρο 3


Η παρ. 2 του άρθρου 8 «Υπαγωγή – Παραμονή εμπορευμάτων στο καθεστώς» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, στο Τελωνείο Ελέγχου, τη φυσική παραλαβή των εμπορευμάτων.».

 


Άρθρο 4


Η παρ. 5 του άρθρου 9 «Λογιστική αποθήκης – Κατάσταση αποθεμάτων» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«5. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, σε κάθε περίπτωση, στο Τελωνείο Ελέγχου, τον αριθμό καταχώρησης στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης για κάθε διασάφηση αποταμίευσης, καθώς και για κάθε μεταβολή που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.».

 


Άρθρο 5


Η παρ. 2 του άρθρου 14 «Εκκαθάριση του καθεστώτος» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα που υφίστανται φυσική απομείωση του βάρους ή του όγκου τους, αρμόδια Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους καθορίζει τα ποσοστά φυσικής απομείωσης των εμπορευμάτων αυτών ή εφαρμόζει, αναλογικά, τα ποσοστά φυσικής απομείωσης που έχουν καθορισθεί για τα ίδια ενωσιακά εμπορεύματα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 65 του ν.2960/2001.

Εάν κρίνεται απαραίτητο, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, ζητείται η συνδρομή υπαλλήλου άλλης αρμόδιας του είδους των εμπορευμάτων δημόσιας αρχής.
Η εν λόγω Επιτροπή για την πιστοποίηση της φυσικής απομείωσης και τον ορισμό των ποσοστών αυτής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφεται η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού φυσικής απομείωσης και τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής.».

 


Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm