Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 06/03/2023
Αρ. πρωτ.: 31175


ΘΕΜΑ:
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου N . 4738/2020 (άρθρα 13-26 του ν. 4916/2022, Α΄ 65).

 

 

 

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου


1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 4916/2022 (Α΄ 65), με την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, οι πιστωτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 κατά περίπτωση, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 16 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Ευάλωτων Οφειλετών (ΗΠΕΕΟ)] ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρισης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός φορέας μπορεί εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη μορφή IBAN που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφειλής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πιστωτής είναι το Δημόσιο, γνωστοποιεί μέσω του αρμοδίου οργάνου του τον κωδικό αριθμό ή λογαριασμό καταβολής της επιδότησης.
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1, εκκινεί η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΕΟ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
3. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση της οφειλής του δικαιούχου ευάλωτου οφειλέτη, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.
Οι δικαιούχοι πιστωτές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την απομείωση της οφειλής τους.
4. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1 την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά.

Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
5. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι πιστωτές οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό της δόσης που του αναλογεί ώστε να διακοπεί η συνεισφορά του Δημοσίου.
 

 


Άρθρο 2
Αίτηση θεραπείας


Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.
 

 


Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος καταβολής


1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους.

Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.
2. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στον ΟΠΕΚΑ, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) Ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού».
 

 

 

Άρθρο 4
Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών


1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4916/2022 .

Μόλις συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, καθώς και στους πιστωτές που έχουν τις οφειλές για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητείται η συνεισφορά.

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή και το ποσό αυτής, μετά των αναλογούντων τόκων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται επίσης στα αρμόδια όργανα προκειμένου να προβούν στην ανάκτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και του Κ.Ε.Δ.Ε., στο βαθμό που δεν αντιτίθενται σε όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4916/2022.
3. Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.
 

 


Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες


1. Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραλαμβάνει τις αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της συνεισφοράς, μεριμνά για τις πληρωμές, καθώς και την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση τα παρεχόμενα στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δικαιολογητικά, καθώς και τις καταστάσεις που διαβιβάζονται από την ΗΔΙΚΑ.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών, το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις υποδομές της φιλοξενεί και λειτουργεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.
3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Στην ΗΠΕΕΟ περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των Κανονισμών de minimis 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014.
4. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Π.Σ.Σ.Ε.Η.Σ.) με τα δεδομένα που απαιτούνται για να ελέγχονται οι κανόνες σώρευσης που προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (EE).
5. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί το μηχανογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.
6. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.
 


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm