Open menu
28 | 09 | 2023

Αθήνα 10/09/2022
Αρ. πρωτ.: 4505


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3365/03.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 Ν. 4936/2022 (Α΄ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 2827).

 

Άρθρο 1


Τροποποιείται η υπό στοιχεία 3365/03.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 Ν. 4936/2022 (Α΄ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 2827), ως εξής:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 3365/03.06.2022 κοινής απόφασης (Β΄ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4936/2022 (Α΄ 105), παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30ής Ιουνίου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 3365/03.06.2022 κοινής απόφασης (Β΄ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022 και προστίθενται μετά την παρ. 10, παράγραφοι 11, 12 και 13 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30ή Ιουνίου 2022.
2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται ως ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών έκπτωσης

 

α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του Ν. 4839/2021 και

β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

 

3. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας, για κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δεν αναγράφουν ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής, το ποσό τη ρήτρας αναπροσαρμογής υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμηθευτή ενέργειας, ως το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέργειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή 120 ευρώ ανά MWh.
5. Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνονται κάθε μορφής εκπτώσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων συνέπειας.

Εξαιρούνται οι εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί την ενέργειας που καταναλώθηκε.
6. Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος.

Τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι προμηθευτές ανά λογαριασμό που εκδόθηκε κατά την περίοδο αναφοράς παρατίθενται στο Παράρτημα 1.
7. Κατόπιν του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης ανά λογαριασμό, πραγματοποιείται αντιστοίχηση του αριθμού παροχής ρεύματος κάθε λογαριασμού με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, αναφορικά με τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας τους και τον αριθμό παροχής ρεύματος μισθωμένων κατοικιών των παιδιών που φοιτούν στο εσωτερικό.
Κατόπιν ακολουθείται ο ακόλουθος καταμερισμός του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για κάθε μήνα της περιόδου αναφοράς:

7α) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από ένα μοναδικό φυσικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο αυτό είναι ο δικαιούχος και λαμβάνει το σύνολο του ποσού της ενίσχυσης των λογαριασμών για την παροχή αυτή που έχουν εκδοθεί εντός του μηνός.
7β) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή ενέργειας τον εν λόγω μήνα.

Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για τον εν λόγω λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα στους αιτούντες.

8. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.
9. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
10. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ.
11. Ειδικά για του λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου 2022, εκλαμβάνεται ως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας ή / και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό, η παροχή που έχει δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 2 της παρούσας, για την 1η Μαΐου 2022.
12. Σε περίπτωση που το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30ή Ιουνίου 2022, ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.
13. Σε περίπτωση α) που προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποστείλουν συμπληρωματικά ή διορθωμένα στοιχεία λογαριασμών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή β) σε περιπτώσεις τιμολογίων που χαρακτηρίζονται από τους παρόχους κατά το χρόνο έκδοσής τους ως σταθερά και τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν χρεώσεις περιόδου που τιμολογήθηκε με κυμαινόμενο τιμολόγιο τότε το σύστημα προβαίνει σε συμπληρωματικές εκκαθαρίσεις. Ειδικά τους λογαριασμούς της περ. β) στις συμπληρωματικές εκκαθαρίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον τιμολόγια στα οποία το ποσό της ενίσχυσης όπως υπολογίζεται στην παρ. 2 είναι θετικό.».

3. Στο παράρτημα 1 της υπ΄ αρ. 3365/03.06.2022 κοινής απόφασης (Β΄ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022 και το παράρτημα διαμορφώνεται 1 ως εξής:

«Παράρτημα 1:

Στοιχεία που συλλέγονται από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας


Ανά λογαριασμό που έχει εκδοθεί την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, συλλέγονται από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Κωδικός αριθμός Παρόχου

 • Αναγνωριστικός αριθμός λογαριασμού

 • ΑΦΜ υπόχρεου λογαριασμού

 • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11ψήφιος)

 • Ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού

 • Χρήση παροχής (οικιακή, επαγγελματική, βιομηχανική ή αγροτική)

 • Ειδική Κατηγορία Πελάτη (ΚΟΤ Α,Β ή κανονικός)

 • Τύπος λογαριασμού (εκκαθαριστικός ή έναντι)

 • Ειδικό Τύπος Τιμολογίου (με ρήτρα αναπροσαρμογής ή κυμαινόμενο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής)

 • Ημερομηνία έναρξης κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός

 • Ημερομηνία λήξης κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός

 • Συνολικό ποσό προς πληρωμή λογαριασμού

 • Ποσό χρέωσης προμήθειας ενέργειας

 • Υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής λογαριασμού

 • Τεκμαρτό υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας για την περίπτωση κυμαινόμενων τιμολογίων χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

 • Ποσό έκπτωσης επί του λογαριασμού από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

 • Ποσό έκπτωσης που έχει χορηγηθεί από τον προμηθευτή επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού

 • Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) του λογαριασμού.»

4. Η παρούσα αφορά στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3365/03.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2827), σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. 3649/30.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3366).
5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αρ. 3365/03.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2827).

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm