Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 11/02/2022

Αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών.

 

Άρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των δικαιούχων μη οικιακών καταναλωτών της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του ύψους επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου χορήγησής της, του χρόνου εκκαθάρισης, της περιόδου κατανάλωσης, των ορίων κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης


Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης σύνδεσης της παροχής τους στο δίκτυο ή στο σύστημα, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας»).

 

 

 

 

Άρθρο 3
Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης


1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2022.
2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.
3. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.
4. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τον ημερολογιακό μήνα της παρ. 1, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών.

Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους


1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του αντίστοιχου μήνα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.
2. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση αναπροσαρμογής του κυμαινόμενου τιμολογίου με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου.

Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 1300 kWh x 0,065€/kWh = 84.5 €.

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης -Γνωστοποιήσεις - Έλεγχοι


1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε παροχής, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή / και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης.
Ενδεικτικά, για το μήνα Φεβρουάριο του 2022, η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2022 και να επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023.

Ειδικά, για το μήνα Ιανουάριο του 2022, η ανωτέρω διαδικασία του πρώτου εδαφίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023.
2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 3 και
β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και προβαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 στους Προμηθευτές.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ή συστήματος των καταμετρημένων καταναλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑ-ΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.
4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.
5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 3 και 4.
6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών μετά τη λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.
7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων, που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τους αρμόδιους διαχειριστές δικτύου ή/και συστήματος και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης.
8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

 

 

 

 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm