Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα 30/12/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1266

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β΄ 3134) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», των υποχρεώσεων των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής των οχημάτων της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β ́ 3134) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», καθώς και οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. Ως μεμονωμένο όχημα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ):

α) τα οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία χαρακτηρίζονται με βάση τον ορισμό της υποπερ. (ββ) της περ. α) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β ́ 3134) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», και έχουν κατασκευαστεί εν μέρει με τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτημάτων από μεταχειρισμένα οχήματα, και δεν υπάγονται στην κατηγορία των ανακατασκευασμένων οχημάτων,
β) η ταξινόμηση των οποίων, πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ακολουθείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα καινούργια οχήματα, όπως προβλέπεται στην περ. α) του άρθρου 7 της ίδιας ως άνω απόφασης και

γ) έχουν λάβει την έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), της υποπερ. γγ) της περ. γ) του άρθρου 5, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ίδιας ως άνω απόφασης.

2. «Κατασκευαστής»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί την κατασκευή των αναφερομένων στην παρ. 1, Μ.Ο.Ι.Κ., όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο στ ́ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β ́ 3134) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. «Πρώτες ύλες»:

Τα κατασκευαστικά στοιχεία, εξαρτήματα, μηχανικά μέρη από μεταχειρισμένα οχήματα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.).

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Υπόχρεοι


Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, των «οχημάτων μεταχειρισμένων εξαρτημάτων» - Μ.Ο.Ι.Κ., είναι οι κατασκευαστές των οχημάτων της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους.

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές


1. Ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μ.Ο.Ι.Κ. και την έκδοση και χορήγηση της εγκριτικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας για την κατασκευή των Μ.Ο.Ι.Κ., ορίζεται το Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, και στο οποίο υποβάλλεται η Ειδική Δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001.
2. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων του κατασκευαστή, είναι η τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία - Προϋποθέσεις χορήγησης εγκριτικής άδειας - Καταβολή τέλους ταξινόμησης

 

1. Για την κατασκευή των οχημάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται, και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, αίτηση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 4, για τη χορήγηση σχετικής εγκριτικής άδειας, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του κατασκευαστή,
β) οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν,
γ) οι εργασίες κατασκευής,
δ) ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν,
ε) το είδος του αυτοκινήτου που θα παραχθεί (Δ.Κ. 8703), και ο κυλινδρισμός του κινητήρα, καθώς και
στ) το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των εργασιών.

2. Με την αίτηση προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νόμιμου εκπροσώπου αυτού,
β) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,
γ) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των αιτούντων,
δ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.), καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Από την ημερομηνία μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, ο κατασκευαστής υποχρεούται να προβεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
3. Για την εξασφάλιση της τελωνειακής οφειλής κατατίθεται εγγύηση, η οποία καλύπτει το ποσό του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης.

Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι χρηματική (παρακαταθήκη), τραπεζική, ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Oι κατασκευαστές που αιτούνται την χορήγηση εγκριτικής άδειας για την κατασκευή Μ.Ο.Ι.Κ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

Να τηρούν γραμμογραφημένο βιβλίο, εισερχομένων πρώτων υλών και εξερχόμενων οχημάτων, που μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες ή

να διαθέτουν σύστημα λογιστικής διαχείρισης και εμπορικών καταχωρίσεων, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», με βάση το οποίο επιτρέπεται, η λογιστική παρακολούθηση των πρώτων υλών, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα για την κατασκευή του οχήματος.

5. Μετά τον έλεγχο της αίτησης, των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την αποδοχή της εγγύησης για την εξασφάλιση της καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, παρέχεται εγκριτική άδεια, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, η οποία γνωστοποιείται στον αιτούντα με ηλεκτρονικό τρόπο.
6. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έκδοση από την αρμόδια αρχή της απαιτούμενης έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ της περ. γ του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β ́ 3134) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τα «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων» - Μ.Ο.Ι.Κ. της δασμολογικής κλάσης 87.03, το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει την ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, για την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της ως άνω απαιτούμενης έγκρισης, και πριν από τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία.
7. Με την είσπραξη του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προβαίνει στη λύση της κατατεθείσας εγγύησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα, στο οποίο γίνεται ειδική μνεία ότι πρόκειται για «Μ.Ο.Ι.Κ. - Όχημα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων».

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 6
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δύναται να διενεργούν και φυσικό έλεγχο των οχημάτων Μ.Ο.Ι.Κ., πέραν των ελέγχων που αφορούν στη διαπίστωση της χορήγησης της έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), καθώς και στη διακρίβωση ότι η κατασκευή έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα εγκριτική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δύναται να προβαίνουν σε έλεγχο των λογιστικών αρχείων του κατασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των πρώτων υλών που έχουν προμηθευτεί για την κατασκευή του οχήματος και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών του χώρων του κατασκευαστή. Εάν κάποια από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του ελεγχομένου βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης τελωνειακής αρχής, ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν σχετικής συνεννόησης, με τη συνδρομή της κατά τόπο αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η οποία κοινοποιεί στην τελωνειακή αρχή ελέγχου τα αποτελέσματα του ελέγχου.
3. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού, και υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Α.Α.Δ.Ε.
4. Εάν από τους ελέγχους, διαπιστωθούν παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών αρχείων, επιβάλλονται οι ποινές που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.
5. Κάθε παράβαση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας, πέραν των οριζομένων στην παρ. 4 του παρόντος, επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις


Για τα οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων - Μ.Ο.Ι.Κ., για τα οποία έχει εκδοθεί, πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η έγκριση μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής - Μ.Ο.Ι.Κ. της υποπερ. γγ της περ. γ) του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β ́ 3134) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ειδική Δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων, υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τις περιπτώσεις αυτές, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας για την χορήγηση εγκριτικής άδειας για την κατασκευή Μ.Ο.Ι.Κ.

 

 

 


Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm