Open menu
03 | 12 | 2021

Αθήνα 01/11/2021
Αρ. πρωτ.:
Α. 1237

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του N . 2579/1998 (Α΄ 31) από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) προς την αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς το Κ.Α.Τ.-Διαδικασία συλλογής του φόρου από το Κ.Α.Τ.

 

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων προς την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. με βάση τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση.


1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του Φόρου Πώλησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 που υποβάλλεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων προς την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. επί των συναλλαγών μετοχών που τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό αξιών και διακανονίζονται εκτός του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων με βάση τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, έχει, όπως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Ο.Υ. της περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 9 του Ν. 2579/1998») και συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η δήλωση απόδοσης του φόρου υποβάλλεται από το Κ.Α.Τ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές μετοχών που τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό αξιών από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή τον συμμετέχοντα, κατά περίπτωση, με βάση τη δήλωση καταβολής φόρου του συμμετέχοντα προς το Κ.Α.Τ..

Ως «συμμετέχων» νοείται ο οριζόμενος στο στοιχείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
3. Η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα ή αποστέλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική κατάσταση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρομαγνητικό μέσο αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό επισυναπτόμενο αρχείο), κατά περίπτωση με τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι΄ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Ο φόρος που κατέβαλε ο συμμετέχων αποδίδεται εφάπαξ από το Κ.Α.Τ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές μετοχών που τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό αξιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα στο ΚΑΤ, το ΚΑΤ υποβάλλει τροποποιητική δήλωση απόδοσης του φόρου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες (8) και (9) του συνημμένου υποδείγματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Στην περίπτωση αυτή, δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 54 και δεν υπολογίζεται τόκος του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 σε βάρος του ΚΑΤ.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς το Κ.Α.Τ. και διαδικασία συλλογής φόρου από τον συμμετέχοντα


1. Ο φόρος πώλησης των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 επί των συναλλαγών μετοχών που τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό αξιών που διακανονίζονται εκτός του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων υπολογίζεται σε ημερήσια βάση από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4569/2018, ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών (υπόχρεο πρόσωπο για τον υπολογισμό του φόρου) για λογαριασμό των πωλητών.

Ο Φόρος Πώλησης καταβάλλεται από έκαστο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών στον επόμενο διαμεσολαβητή ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση.

Ο συμμετέχων συγκεντρώνει το φόρο πώλησης βάσει των επιμέρους δηλώσεων και καταβολών των διαμεσολαβητών και στη συνέχεια ο φόρος καταβάλλεται στο ΚΑΤ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του με βάση τη δήλωση καταβολής φόρου από τον συμμετέχοντα στο ΚΑΤ, ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο φόρος που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται εμπρόθεσμα με δήλωση καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα προς το Κ.Α.Τ. μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα.
2. Ο συμμετέχων στο Κ.Α.Τ. σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό Μητρώο, υποβάλει δήλωση εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Δ. και με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013, (Β΄ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 αυτής.

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής στο Μητρώο να αποδώσει Α.Φ.Μ. στον συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΦΔ.
3. Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 2903 με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110589001.
 

 

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει για συναλλαγές που διακανονίζονται από 01.11.2021 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm