Open menu
03 | 12 | 2021

Αθήνα 01/11/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1236

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση


1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του Φόρου Πώλησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 επί των συναλλαγών που διακανονίζονται από το Κ.Α.Τ. με βάση τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998») και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές και αφορούν τον μήνα διακανονισμού των συναλλαγών.
3. Το Κ.Α.Τ. αναγράφει διακεκριμένα στη δήλωση απόδοσης φόρου την ημερομηνία ή τον μήνα και έτος διακανονισμού των συναλλαγών πώλησης και ανά συμμετέχοντα σε αυτό (στην περίπτωση εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μέσω του Κ.Α.Τ.) και ανά κατηγορία συναλλαγής (συναλλαγές μέσω χρηματιστηρίου, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές δανεισμού, εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις μέσω του Κ.Α.Τ.) την Επωνυμία Συμμετέχοντα, τον ΑΦΜ Συμμετέχοντα, τη συνολική αξία πωλήσεων μετοχών, την απαλλασσόμενη αξία πωλήσεων των μετοχών, τη φορολογητέα αξία πωλήσεων των μετοχών, τον οφειλόμενο φόρο που υπολογίζει και γνωστοποιεί στον συμμετέχοντα το Κ.Α.Τ., καθώς και το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
4. Η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα ή αποστέλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση υνοδεύεται
υποχρεωτικά από αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρομαγνητικό μέσο αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό επισυναπτόμενο αρχείο κατά περίπτωση) με τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην παρούσα.

Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998


1. Ο φόρος πώλησης των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 υπολογίζεται από το Κ.Α.Τ. για συναλλαγές που διακανονίζονται από αυτό.

Το Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί σε ημερήσια βάση τον οφειλόμενο φόρο πώλησης στους συμμετέχοντες σε αυτό για λογαριασμό των πωλητών.

Ο συμμετέχων (όπως αυτός ορίζεται στο στοιχείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014) καταβάλει τον φόρο στο Κ.Α.Τ. μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΤ για τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Ο φόρος που εισπράχθηκε από το Κ.Α.Τ. αποδίδεται εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές στο Κ.Α.Τ και σύμφωνα με τις διαδικασίες του.
2. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται για το Κ.Α.Τ. για το σύνολο του οφειλόμενου φόρου.

Η δήλωση απόδοσης του φόρου πώλησης υπέχει θέση δήλωσης και για τον συμμετέχοντα ως προς την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς του οφειλόμενου από αυτόν φόρου και του φόρου που κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου από τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων και συνακόλουθης εκπρόθεσμης απόδοσης ή μη απόδοσης του φόρου από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., για τον συμμετέχοντα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Οι τόκοι υπολογίζονται από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος διαφέρει από εκείνον που το Κ.Α.Τ. εισέπραξε από τον συμμετέχοντα, ο συμμετέχων καταχωρείται ως συνυπόχρεο πρόσωπο για το ποσό της διαφοράς στο Υποσύστημα των Εσόδων του TAXIS και καλείται αμελλητί από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης να εξοφλήσει την υποχρέωσή του προς το ΚΑΤ.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης της οφειλής από τον συμμετέχοντα, το Δημόσιο δύναται να λαμβάνει μέτρα σε βάρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Ο συμμετέχων στο Κ.Α.Τ. σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, υποβάλει δήλωση εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Δ. και με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 (Β’ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 6 αυτής.

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής στο μητρώο να αποδώσει Α.Φ.Μ. στο συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΦΔ.
5. Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 2903 με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110589001.

 

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για συναλλαγές που διακανονίζονται από 01.11.2021 και μετά.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm