Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 19/08/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1178

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015, «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος», (Β ́ 120) τροποποιείται ως κατωτέρω:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:

«γ. εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:

«γ. ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας ορίζει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο και αποκτά ΑΦΜ / VIES στη χώρα μας μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Κατά την τήρηση των διατυπώσεων για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμπλήρωση των θέσεων της διασάφησης εισαγωγής με τους κατάλληλους κωδικούς γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τη χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης απαιτείται υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας στην Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του τελωνειακού αντιπροσώπου του εισαγωγέα.».

5. Η περ. στ της παρ. Α και η περ. στ της παρ. Β του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«στ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος Μέλος προορισμού.».

6. Στο άρθρο 4, μετά τις παρ. Α και Β και πριν τα τελευταία δύο εδάφια, προστίθενται παρ. Γ και Δ ως ακολούθως:

«Γ. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.

α. ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου,

β. ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος - Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ / VIES,

γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής,

δ. τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Επί του τιμολογίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα,

ε. τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα - πωλητή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. προς τον υποκείμενο στο φόρο αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος.

Στο εν λόγω τιμολόγιο αναγράφονται ο ΑΦΜ / VIES που έχει λάβει στη χώρα μας ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, όσο και ο ΑΦΜ / VIES του αγοραστή στο Κράτος Μέλος προορισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών.

Οι ΑΦΜ / VIES πρέπει να είναι εν ισχύ και να επαληθεύονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. γ,

στ. δεν απαιτείται τιμολόγιο σε περίπτωση που τα αγαθά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης μετά την εισαγωγή διότι παραλαμβάνονται στο Κράτος Μέλος προορισμού από τον ίδιο τον εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε εισαγωγέα.

Η περίπτωση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/VIES από τον εισαγωγέα στο Κράτος Μέλος προορισμού και τη δήλωση αυτού επί της διασάφησης εισαγωγής,

ζ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος - Μέλος προορισμού.

Σε περίπτωση που ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας πρόκειται να μεταφέρει τα εμπορεύματα μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με ίδια μεταφορικά μέσα, απαιτείται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται η πρόθεσή του για μεταφορά των εμπορευμάτων με ίδια μέσα καθώς και τα κατωτέρω:- στοιχεία μεταφορικού μέσου (μάρκα, τύπος, κυβισμός, αριθμός κυκλοφορίας),- στοιχεία οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου - επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου με τη φωτογραφία),- τόπος προορισμού (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση ).

η. ο εισαγωγέας να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ ́επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Δ. Ως άμεση αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παράδοσης με την υποχρέωση υποβολής της φορτωτικής ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο στη διασάφηση εισαγωγής, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την ημέρα αναχώρησης της αποστολής.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται σε άλλο Κράτος Μέλος κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παράδοσης αλλά αποστέλλονται αργότερα και εντός των πέντε (5) ημερών του προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή επακριβώς ο τόπος που θα βρίσκονται τα εμπορεύματα και ο λόγος παραμονής τους με συμπλήρωση σχετικού κωδικού επί της διασάφησης εισαγωγής.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα εμπορεύματα πρέπει να αποσταλούν σε άλλο Κράτος Μέλος αμέσως μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης.».

7. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα υπό στοιχεία δ και ε δικαιολογητικά των ανωτέρω παρ. Α, Β και Γ δηλώνονται επί της διασάφησης εισαγωγής.».

8. Στο άρθρο 5 ο τίτλος της παρ. Β αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος και εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. δεν έχουν αποσταλεί άμεσα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που έτυχε απαλλαγής καθίσταται άμεσα απαιτητός και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.».

10. Προστίθεται νέο άρθρο 6α ως ακολούθως:

«Άρθρο 6α

Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης

 

1. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε δεν επιτρέπεται όταν ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας ή / και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ / VIES δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, είναι «εξαφανισμένος έμπορος» και βάσει διασταυρωτικού ελέγχου στο σύστημα VIES προκύπτει ότι έχει διαγραφεί.

2. Σε περίπτωση που ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας ή/και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ / VIES δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, φέρεται, βάσει πληροφοριών, ως «εξαφανισμένος έμπορος» και από έλεγχο στο σύστημα VIES δεν προκύπτει ενσωμάτωση της ημερομηνία διαγραφής, ή ως «εμπλεκόμενος σε δίκτυο απάτης ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου», η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης ισόποσης με το ποσό του ΦΠΑ που τυγχάνει απαλλαγής.Πέραν της σύστασης της εγγύησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εισαγωγής προβαίνουν υποχρεωτικά σε διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων και υποβάλλουν αίτημα διοικητικής συνδρομής, βάσει του καν. υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γεν. Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Η εγγύηση καταπίπτει ή αποδεσμεύεται, κατά περίπτωση, βάσει των αποτελεσμάτων της διοικητικής συνδρομής.

2. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων καταστρατήγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου προέρχονται από αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μέλων ή από συστήματα / δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών.

11. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης αντικαθίσταται με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm