Open menu
23 | 05 | 2022

Αθήνα 18/06/2013
Αρ. πρωτ.:1099578

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο.

 

Σχετ.: Το από 04.10.2012 έγγραφό σας

 

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική εταιρία με αντικείμενο εργασίας την πώληση και επισκευή οργάνων υψηλής τεχνολογίας αποστέλλει τεχνικό της για να προβεί σε υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων με τη χρησιμοποίηση ανταλλακτικών σε πλοία ιδιοκτησίας πλοιοκτήτριας εταιρίας με έδρα τη Λετονία, τα οποία είναι ελλιμενισμένα εκτός Ελλάδας.

Η ελληνική εταιρία για την παροχή υπηρεσίας επισκευής εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ (βάσει ΑΥΟ ΠΟΛ.366/1987 ) και στο αρχείο που τηρεί φυλάσσει την έκθεση επισκευής του τεχνικού μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο εθνικότητας του πλοίου.

Για τα ανταλλακτικά όμως που τοποθετεί στα πλοία της πλοιοκτήτριας εταιρίας, τα οποία είναι υψηλής αξίας, εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο πώλησης το οποίο επιβαρύνεται με ελληνικό ΦΠΑ, καθόσον δεν υπάρχει σχετικό τελωνειακό έγγραφο εξαγωγής.

Τη χρέωση αυτή δεν την αποδέχεται η πλοιοκτήτρια εταιρία ισχυριζόμενη ότι στην παράδοση υλικών εμπορευμάτων και ανταλλακτικών σε πλοία διεθνών πλόων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000).

Συνεπώς τίθεται ερώτημα για την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της παράδοσης των ανταλλακτικών.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 2, περίπτωση α΄ του Κώδικα ΦΠΑ , όπως διευκρινίστηκαν με την με αριθ. πρωτ. 1101096/8060/700/Β0014/ ΠΟΛ. 1136/21.10.2009 εγκύκλιο, η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος φορολογείται στον τόπο του λήπτη, ανεξαρτήτως του τόπου της υλικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών.
Συνεπώς, για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η αντισυμβαλλόμενη ναυτιλιακή εταιρία είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ελλάδας.

Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας ( άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄ Κώδικα ΦΠΑ )».
2. Η παράδοση κοινοτικών εμπορευμάτων ως εφοδίων πλοίων, εφόσον παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας ΦΠΑ (αντίστοιχο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ ), πραγματοποιείται με διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με την Δ19Α 5012006/12.3.2012.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ , θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο κράτος - μέλος.

Ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος θεωρείται κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την προσωρινή χρησιμοποίησή τους, για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή των ίδιων αυτών αγαθών από τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή τους, θα υπάγονταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

Εάν όμως παύσει να ισχύει η προϋπόθεση της προσωρινής χρησιμοποίησής τους και τα αγαθά τα οποία μεταφέρθηκαν στο άλλο κράτος μέλος πουληθούν στη συνέχεια, τότε η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση από την Ελλάδα σε ΑΦΜ που θα λάβει στο άλλο κράτος καθώς και ενδοκοινοτική απόκτηση από το ΑΦΜ αυτό για τα εν λόγω αγαθά.

Η πώληση στο εσωτερικό του άλλου κράτους μέλους απαλλάσσεται από ΦΠΑ ως πώληση αγαθών σε πλοίο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο κράτος πώλησης.
4. Για την παροχή υπηρεσιών θα υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών - παρεχόμενων υπηρεσιών, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος - μέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών ( άρθρο 36, παρ. 5.α του Κώδικα ΦΠΑ ).

Για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών θα πρέπει να υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας και εφόσον απαιτείται INTRASTAT και οι αντίστοιχες αποκτήσεις θα πρέπει να δηλωθούν από το ΑΦΜ που λήφθηκε στο άλλο κράτος μέλος.

Οι πωλήσεις στο εσωτερικό του άλλου κράτους μέλους επισύρουν την υποβολή περιοδικών δηλώσεων, σύμφωνα με τις εκεί ισχύουσες διαδικασίες.
5. Όσον αφορά στη δυνατότητα διακίνησης και πώλησης των αγαθών σε τρίτη μη κοινοτική χώρα, την προσωρινή εξαγωγή και επανεισαγωγή τους ή την οριστική εξαγωγή τους, αρμόδιες είναι η 18η Δ/νση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων και η 19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με συνημμένο το ερώτημά σας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm