Open menu
18 | 10 | 2021

Αθήνα 23/07/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2112

ΘΕΜΑ:
Οδηγίες για τη διεκπεραίωση των επιστροφών.

 

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Α.Α.Δ.Ε. για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις Δ.Ο.Υ. τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση:

α) τη χρονολογική ωρίμανση
β) το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.
Προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμασης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών.
Αναλυτικότερα για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν οι 3 κάτωθι κατηγορίες:

Ύψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α΄)

• Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά
• Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά
• Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

Ηλικία αιτήματος (Βαθμίδες) (Κριτήριο Β΄)

• Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών
• Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών
• Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών
• Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Οπότε η σειρά προτεραιοποίησης των αιτημάτων επιστροφής διαμορφώνεται από το συνδυασμό των παραπάνω δυο κριτηρίων ως ακολούθως:

Πίνακας 1
Βαθμολόγηση προτεραιοποίησης

1)

Βαθμός προτεραιοποίησης 1.1 :

Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεγάλου ύψους

2)

Βαθμός προτεραιοποίησης 1.2:

Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεγάλου ύψους

3)

Βαθμός προτεραιοποίησης 1.3:

Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεγάλου ύψους.

4)

Βαθμός προτεραιοποίησης 1.4:

Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεγάλου ύψους.

5)

Βαθμός προτεραιοποίησης 2.1 :

Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεσαίου ύψους

6)

Βαθμός προτεραιοποίησης 2.2 :

Tα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεσαίου ύψους

7)

Βαθμός προτεραιοποίησης 2.3 :

Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεσαίου ύψους

8)

Βαθμός προτεραιοποίησης 2.4 :

Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεσαίου ύψους

9)

Βαθμός προτεραιοποίησης 3.1 :

Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μικρού ύψους

10)

Βαθμός προτεραιοποίησης 3.2 :

Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μικρού ύψους

11)

Βαθμός προτεραιοποίησης 3.3:

Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μικρού ύψους

12)

Βαθμός προτεραιοποίησης 3.4:

Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μικρού ύψους

 

Σε υλοποίηση των ανωτέρω και για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον ELENXIS Discoverer στη διεύθυνση εσωτερικού δικτύου:

https://elenxis.ggps.gsis/discoverer/viewer, στο σύνδεσμο «Αναφορές Data Warehouse ΦΕΥ»,

μία Νέα ενότητα αναφορών:

«01 Εκκρεμή Αιτήματα Επιστροφής εκτός Φορ Γεν Κυβερν (NEO)», η οποία αντικαθιστά τις υφιστάμενες αναφορές επιστροφών «01 Εκκρεμείς επιστροφές παλιό stock» και «02 Εκκρεμείς επιστροφές νέο stock», οι οποίες καταργούνται.

Η νέα αναφορά εμπεριέχει τις παρακάτω ενότητες:

• Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ.
• Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ.
• Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ
• Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση

Αναλυτικότερα, η αναφορά εμπεριέχει:

α) Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε Εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ. που είναι εκκαθαρισμένα ή μη εκκαθαρισμένα.

Στις περιπτώσεις των μη εκκαθαρισμένων, εμφανίζονται μόνο Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής (όχι μικτά). Περιλαμβάνονται τα επιστρεπτέα ποσά που αντιστοιχούν σε Α.Λ.Ε εντός προϋπολογισμού.
β) Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και αιτήσεις με την ΠΟΛ 1073/2004 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ., δεν έχει παραγραφεί και δεν έχει απορριφθεί ή ανακληθεί η αίτηση.
γ) Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ, που αφορά σε πιστωτικές δηλώσεις εισοδήματος ΝΠ για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ.
δ) Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση, που εμφανίζει συγκεντρωτικά τα αιτήματα επιστροφής που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Περιλαμβάνονται πλήθη και ποσά εκκρεμοτήτων από αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., Πιστωτικές δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.Ε.Κ. και εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ.

Τα αιτήματα που περιέχονται στη συγκεντρωτική κατάσταση, είναι άνω των 90 ημερών.

Όσον αφορά στα εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ., εμφανίζονται μόνο αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι:

i. Εξαιρούνται τα αιτήματα επιστροφής από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ii. Η βαθμίδα του επιστρεπτέου των εκκρεμοτήτων ορίζεται μετά από ταξινόμηση βάση του ποσού αυτού και διαιρώντας σε 3 ισάριθμες ομάδες (μια για κάθε βαθμίδα επιστρεπτέου ποσού). Η κατάταξη αυτή, γίνεται εντός του συνόλου των εγγραφών που αφορούν σε κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, ξεχωριστά.

Επιπλέον στην αναφορά των εκκρεμών Α.Φ.ΕΚ. η κατάταξη σε βαθμίδες επιστρεπτέου ποσού γίνεται εντός των εγγραφών κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και ανάλογα με την ένδειξη της ύπαρξης ειδοποίησης (ΝΑΙ / ΟΧΙ).
iii. Η ηλικία του αιτήματος επιστροφής, για τις περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Φ.Π.Α., μετράται από την έναρξή της, ήτοι την Ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΕΝΠ και την Ημερομηνία αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. αντίστοιχα.

Για τα Α.Φ.ΕΚ. που δεν συνδέονται με αίτηση επιστροφής, η ηλικία του αιτήματος μετράται από την Ημερομηνία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Για λόγους κατανόησης παρατίθεται παράδειγμα με δώδεκα (12) επιστροφές, οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με βάση τα παραπάνω τεθέντα κριτήρια. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) οι επιστροφές κατατάσσονται ανάλογα με το ύψος των προς επιστροφή ποσών (Στήλη 6) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 3 από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ποσά. (Κριτήριο Α΄)
Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Κριτήριο Β΄, οπότε και οι επιστροφές κατατάσσονται με βάση τη χρονολογική τους ωρίμανση (Στήλη 7), αφού πρώτα υπολογιστούν οι ημέρες που έχουν παρέλθει από το αίτημα του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση (Στήλη 4) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 4 με το 1 να υποδηλώνει αυξημένη αναγκαιότητα εξόφλησης των τίτλων λόγω μεσολάβησης διαστήματος άνω των 180 ημερών από την ημερομηνία αιτήματος. Η τελική προτεραιοποίηση (Στήλη 8) προκύπτει από το συνδυασμό των στηλών (6) και (7).

 

Πίνακας 2
Παράδειγμα προτεραιοποίησης με βάση το ποσό προς επιστροφή και τη χρονολογική ωρίμανση

 

Α/Α (1)

ΗΜ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (2)

ΗΜ.ΣΗΜΕΡΙΝΗ (3)

ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (4)

ΠΟΣΟ (5)

ΠΡΟΤΕΡ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ (6)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚ Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ (7)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡ. (8)

1

23/7/2018

1/4/2020

618

432.988,09

1

1

1.1

2

5/10/2019

1/4/2020

179

100.000,00

1

2

1.2

3

3/1/2020

1/4/2020

89

85.000,00

1

3

1.3

4

2/2/2020

1/4/2020

59

95.000,00

1

4

1.4

5

25/7/2019

1/4/2020

251

75.000,00

2

1

2.1

6

16/10/2019

1/4/2020

168

65.000,00

2

2

2.2

7

7/1/2020

1/4/2020

85

55.000,00

2

3

2.3

8

18/2/2020

1/4/2020

43

52.000,00

2

4

2.4

9

30/8/2019

1/4/2020

215

35.000,00

3

1

3.1

10

4/12/2019

1/4/2020

119

41.146,71

3

2

3.2

11

17/1/2020

1/4/2020

75

25.000,00

3

3

3.3

12

1/3/2020

1/4/2020

31

29.000,00

3

4

3.4

 

Οι αναφορές θα επικαιροποιούνται δύο φορές το μήνα και η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των στοιχείων τους θα αναγράφεται στο επάνω μέρος της κάθε αναφοράς ως «Ημερομηνία Εκτέλεσης».
Από την ανάρτηση των αναφορών και στο εξής, οι Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα, θα πρέπει να αξιοποιούν τις παραπάνω αναφορές, για την αποτελεσματική διαχείριση των εκκρεμών επιστροφών. Υπενθυμίζεται, ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω αναφορών, μπορούν να εξάγονται σε αρχεία excel.
Επισημαίνεται, ότι εφεξής, δεν θα αποστέλλονται αναλυτικά αρχεία με τις εκκρεμείς επιστροφές με άλλο τρόπο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).
Πρόσβαση στην αναφορά, θα έχουν οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικών Κέντρων και των Φορολογικών Περιφερειών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm