Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα 11/02/2020
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ - ΕΕ»)


ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5019540 ΕΞ2014/05.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΣΙΟΗ-86Ζ) ΔΥΟ [Κοινοποίηση της Απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου της 25/11/2013 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ) καθώς και διορθωτικό στην απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου της 25/11/2013 για τη σύνδεση των ΥΧΕ με την ΕΕ].


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L337/30.12.2019).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση το παράρτημα VI της Απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα αυτής.
Η κοινοποιούμενη απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και χωρίς την ύπαρξη μεταβατικής περιόδου οι ΥΧΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν το REX για την πιστοποίηση της καταγωγής των εμπορευμάτων δεδομένου ότι η παράταση που τους είχε δοθεί για την εφαρμογή του REX με την απόφαση (ΕΕ) 2016/2093 της Επιτροπής ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2020 για την παροχή προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ γίνονται δεκτές μόνο βεβαιώσεις καταγωγής και όχι πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 ή δηλώσεις τιμολογίου.
Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το REX. Προκειμένου οι διατάξεις για το REX, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τις ΥΧΕ, να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις για το REX που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447, το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Οι κυριότερες αλλαγές στο παράρτημα VΙ αφορούν στην κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονταν στα πιστοποιητικά καταγωγής πριν την εφαρμογή του REX, στην εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στο REX με τις αντίστοιχες διατάξεις του Καν (ΕΕ) 2015/2447, στην προσαρμογή των διατάξεων για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με την καταγωγή στο πλαίσιο της σώρευσης, στην προσθήκη διατάξεων για τη δήλωση προμηθευτή για προϊόντα που δεν έχουν χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής για σκοπούς πλήρους σώρευσης και στην παροχή διευκρινίσεων για την επαλήθευση των βεβαιώσεων καταγωγής και των δηλώσεων προμηθευτή.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ εισάγονται στην ΕΕ με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

Ο ορισμός των προϊόντων καταγωγής και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στο παράρτημα VΙ.
Επί του παραρτήματος VI σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Γενικές απαιτήσεις (άρθρο 2)

Ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ θεωρούνται τα ακόλουθα:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ΥΧΕ κατά την έννοια του άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος,
β) τα προϊόντα που παράγονται σε ΥΧΕ και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, με τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος.

Καταγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε δύο ή περισσότερες χώρες ΥΧΕ, θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα της χώρας ΥΧΕ στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση.

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα (άρθρο 3)

Στο άρθρο 3 του κοινοποιούμενου παραρτήματος, απαριθμούνται τα προϊόντα που θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ΥΧΕ.

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα (άρθρο 4)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 (ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) και 6 (όρια ανοχής) του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα που δεν παράγονται εξ ολοκλήρου σε χώρα ΥΧΕ (κατά την έννοια του άρθρου 3) θεωρούνται ως καταγόμενα στη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι για τα εν λόγω προϊόντα.

Το προσάρτημα Ι (σελ. 69-141) περιλαμβάνει ουσιαστικά τις εργασίες επεξεργασίας ή μεταποίησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν επί μη καταγόμενων υλών ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει καταγόμενο χαρακτήρα.

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση (άρθρο 5)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι επεξεργασίες/μεταποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού, θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση καταγωγής ανεξάρτητα από τα αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου παραρτήματος (περί επαρκώς επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων).
Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ειδικός κανόνας καταγωγής ανά προϊόν ικανοποιείται, είναι επίσης απαραίτητο να επαληθεύεται αν το σύνολο από τις εργασίες που πραγματοποιούνται είναι παραπάνω από ανεπαρκείς, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν έχει προσδοθεί ο καταγόμενος χαρακτήρας των εμπορευμάτων.
Επίσης, ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των ανεπαρκών εργασιών παραγωγής αφορά στο εξής: όταν μη καταγόμενες ύλες υπόκεινται σε μια παραγωγική διαδικασία η οποία συνίσταται μόνο σε μια ή περισσότερες ανεπαρκείς εργασίες παραγωγής, δεν υπάρχει ανάγκη να εξετασθεί εάν ικανοποιείται ο ειδικός κανόνας καταγωγής του τελικού προϊόντος, καθώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσδώσει χαρακτήρα καταγωγής στα προϊόντα.

Όρια ανοχής (άρθρο 6)

Με το εν λόγω άρθρο επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 αυτού, η παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για επαρκείς επεξεργασίες/μεταποιήσεις επί μη καταγόμενων υλών.
Συγκεκριμένα με τα όρια ανοχής επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών, οι οποίες βάσει των κανόνων καταγωγής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, εφόσον η συνολική αξία ή το καθαρό βάρος τους δεν υπερβαίνει:

  • Το 15% του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα των κεφαλαίων 2 και 4 έως 24 του ΕΣ, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16,

  • το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για τα άλλα προϊόντα, πλην των υφαντουργικών προϊόντων (κεφάλαια 50 έως 63) για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του προσαρτήματος Ι.

Επισημαίνεται ότι με τα όρια ανοχής δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες που καθορίζονται στους κανόνες καταγωγής του προσαρτήματος Ι.

Διμερής Σώρευση (άρθρο 7)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής ΕΕ θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος).
Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται και σώρευση επεξεργασιών ή μεταποιήσεων μεταξύ των δυο μερών.

Συγκεκριμένα με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στην ΕΕ θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση σε χώρα ΥΧΕ.

Σώρευση με τις χώρες ΣΟΕΣ (άρθρο 8)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος).
Επιπρόσθετα, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες ΣΟΕΣ θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση σε χώρα ΥΧΕ.
Για σκοπούς σώρευσης υλών μεταξύ χωρών ΥΧΕ-ΣΟΕΣ (παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου), ο προσδιορισμός της καταγωγής των υλών από χώρα ΣΟΕΣ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις διατάξεις για τα αποδεικτικά καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που ισχύουν για τη σχετική χώρα ΣΟΕΣ.
Η σώρευση του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για ύλες καταγωγής Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν άμεσα στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC).
Πλέον δεν υφίσταται προσάρτημα με ύλες που εξαιρούνται από τη σώρευση με τις χώρες ΣΟΕΣ όπως ίσχυε με την προγενέστερη απόφαση.
Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου περιγράφονται οι προϋποθέσεις που απαιτείται να ικανοποιούνται ώστε να εφαρμοσθεί η σώρευση με τις χώρες ΣΟΕΣ.

Σώρευση με άλλες χώρες που υπάγονται στο καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (άρθρο 9)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των ανεπαρκών (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος).
Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναφέρονται οι χώρες του ΣΓΠ με τις οποίες είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σώρευση, ήτοι πρόκειται για τις χώρες που επωφελούνται από το καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του ΣΓΠ [άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείo γ) του Καν (ΕΕ) 978/2012] ή για τις χώρες που υπάγονται στο καθεστώς εισαγωγών στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε επίπεδο 6 ψηφίων του ΕΣ βάσει των γενικών διατάξεων του ΣΓΠ [άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχεία α) του Καν (ΕΕ) 978/2012].
Ο προσδιορισμός της καταγωγής των υλών από τις εν λόγω χώρες γίνεται βάσει των κανόνων καταγωγής για το ΣΓΠ που περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής.
Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απαριθμούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της σώρευσης αυτής, ενώ στην παράγραφο 5 ορίζονται ο προϋποθέσεις εφαρμογής της προαναφερόμενης σώρευσης. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, θα μπορεί να εφαρμοσθεί εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Διευρυμένη σώρευση (άρθρο 10)

Η Επιτροπή, μετά από αίτηση ΥΧΕ, μπορεί να χορηγεί τη δυνατότητα σώρευσης καταγωγής μεταξύ μιας ΥΧΕ και μιας χώρας με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), υπό τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο.
Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διευρυμένη σώρευση, τη χώρα με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και με την οποία εφαρμόζεται σώρευση, τους όρους και τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται.
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ρήτρα μη διενέργειας εργασιών (άρθρο 18)

Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ θα πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από την ΥΧΕ από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται.

Δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιοδήποτε τρόπο ούτε να έχουν υποβληθεί σε εργασίες άλλες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση πριν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η αποθήκευση προϊόντων ή αποστολών και η κατάτμηση αποστολών επιτρέπονται εφόσον πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα ή μεταγενέστερου κατόχου των εμπορευμάτων και τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή στη χώρα διαμετακόμισης.
Οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι ο διασαφιστής τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός και αν έχουν λόγο να πιστεύουν το αντίθετο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να αποδείξει τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Για το σκοπό αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών ή κάθε αποδεικτικό στοιχεία που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν εφαρμόζονται τα διάφορα είδη σώρευσης που προβλέπονται στο κοινοποιούμενο παράρτημα.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΧΕ

Γενικές διατάξεις (άρθρο 21)

Η κοινοποιούμενη απόφαση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος από εγγεγραμμένους εξαγωγείς καθώς και σε περιπτώσεις αποστολής ενός ή περισσότερων δεμάτων με καταγόμενα προϊόντα από οποιονδήποτε εξαγωγέα, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 10.000.

Βεβαίωση καταγωγής και πληροφορίες για λόγους σώρευσης (άρθρο 26)

Όταν τα προϊόντα που εξάγονται μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγής ΥΧΕ ο εξαγωγέας συντάσσει βεβαίωση καταγωγής.

Η βεβαίωση καταγωγής χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην ΕΕ και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο προσάρτημα IV (σελ. 149-150). Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.

Είναι δυνατόν να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του εξαγωγέα και των εμπορευμάτων.
Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί κατ εξαίρεση να συναχθεί μετά την εξαγωγή, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στο κράτος μέλος διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο δύο έτη μετά την εξαγωγή.
Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος ή της διμερούς σώρευσης (ΕΕ-ΥΧΕ, άρθρο 7) η απόδειξη του καταγόμενου χαρακτήρα των υλών που προέρχονται από άλλη χώρα ΥΧΕ ή από την ΕΕ γίνεται με βεβαίωση καταγωγής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και παρέχεται στον εξαγωγέα από τον προμηθευτή στις ΥΧΕ ή στην ΕΕ από όπου προέρχονται οι ύλες.

Στις περιπτώσεις αυτές η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει κατά περίπτωση την ένδειξη “EU cumulation” (σώρευση ΕΕ), “OCT cumulation” (σώρευση ΥΧΕ) ή “Cumul UE”,”cumul PTOM”.

Επιπρόσθετα, η απόδειξη για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλη ΥΧΕ ή στην ΕΕ γίνεται με δήλωση προμηθευτή, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 και παρέχεται στον εξαγωγέα από τον προμηθευτή στην ΥΧΕ ή την ΕΕ, από τις οποίες προέρχονται οι ύλες.
Στις παραγράφους 5,6 και 7 του άρθρου 26 περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος παροχής της πληροφόρησης και οι ενδείξεις που πρέπει να τίθενται στις βεβαιώσεις καταγωγής στις περιπτώσεις εφαρμογής σώρευσης μεταξύ ΥΧΕ και χωρών ΣΟΕΣ (βάσει του άρθρου 8), ορισμένων χωρών του ΣΓΠ (βάσει του άρθρου 9) και στη διευρυμένη σώρευση (άρθρο 10), αντίστοιχα.

Δήλωση Προμηθευτή (άρθρο 27)

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται απόδειξη για την επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλη χώρα ΥΧΕ ή στην ΕΕ (άρθρο 26 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή σε χώρα ΣΟΕΣ (άρθρο 26 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), για κάθε αποστολή υλών ο προμηθευτής συντάσσει δήλωση είτε στο εμπορικό τιμολόγιο της αποστολής είτε σε παράρτημα του τιμολογίου, είτε σε δελτίο παράδοσης ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή στο οποίο οι συγκεκριμένες ύλες περιγράφονται με λεπτομέρεια, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Υπόδειγμα της δήλωσης προμηθευτή παρατίθεται στο προσάρτημα V (σελ. 151-152).

Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου ορίζονται οι όροι για τη μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή.

Αποδεικτικό καταγωγής (άρθρο 28)

Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται για κάθε αποστολή και ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της από τον εξαγωγέα.

Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες μια ενιαία βεβαίωση καταγωγής μπορεί να καλύπτει διαφορετικές αποστολές.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Υποβολή αποδεικτικού καταγωγής (άρθρο 29)

Στο παρόν άρθρο ορίζονται οι διαδικασίες υποβολής του αποδεικτικού καταγωγής κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Στην παράγραφο 3 αυτού ορίζεται ότι πριν από τη διασάφηση των εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής φροντίζει δεόντως ώστε τα εμπορεύματα να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος παραρτήματος, κυρίως ελέγχοντας:

α) στον δημόσιο ιστότοπο της ΕΕ (όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 40) αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στο REX ώστε να μπορεί να συντάσσει βεβαιώσεις καταγωγής, εκτός και αν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 10.000 Ε και

β) εάν η βεβαίωση καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος IV.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προκειμένου μια χώρα ΥΧΕ να εφαρμόσει το REX θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις ήτοι:

1) να υποβάλλει στην Επιτροπή επίσημη ανάληψη δέσμευσης ότι θα παρέχει διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του συστήματος REX (άρθρο 36 του παρόντος παραρτήματος) και
2) να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με την εγγραφή των εξαγωγέων στο REX καθώς και με τη διοικητική συνεργασία (άρθρο 39 του παρόντος παραρτήματος).

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (https://ec.europa.eu/) στην ενότητα που αναφέρεται στο REX υπάρχει πίνακας με τις χώρες ΥΧΕ, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του REX καθώς και την ημερομηνία από την οποία το εφαρμόζουν.

Για τις υπόλοιπες ΥΧΕ, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις, δεν εφαρμόζεται προς το παρόν το REX. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις χώρες ΥΧΕ που σταδιακά θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του REX.

 

Επαλήθευση των βεβαιώσεων καταγωγής (άρθρο 43)

Οι μεταγενέστερες επαληθεύσεις των βεβαιώσεων καταγωγής διενεργούνται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά τους, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή την τήρηση των άλλων απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος.

Το κράτος μέλος που υποβάλει την αίτηση για επαλήθευση ορίζει αρχική προθεσμία έξι (6) μηνών για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της αίτησης επαλήθευσης.
Εάν σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών δεν ληφθεί απάντηση εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου) ή αν η απάντηση δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων, αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης ΥΧΕ δεύτερη κοινοποίηση.

Η κοινοποίηση αυτή ορίζει νέα προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτή (άρθρο 44)

Ο έλεγχος της δήλωσης προμηθευτή (άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος) μπορεί να πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτικά είτε κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των εγγράφων ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των σχετικών υλών.
Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή μπορούν να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάχθηκε η δήλωση, να εκδώσουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα VI (σελ.153-155).

Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίζει δελτίο πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία καταρτίστηκε η δήλωση.

Λοιπές διατάξεις (άρθρο 45)

Στο παρόν άρθρο επισημαίνεται ότι το Τμήμα 2 (Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται για το REX) του Τίτλου V (Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία) καθώς και το Τμήμα 2 (Διαδικασίες κατά την εξαγωγή στην ΥΧΕ) του Τίτλου IV (Αποδεικτικά καταγωγής) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και στις εξής περιπτώσεις:

α) στις εξαγωγές από την ΕΕ στις ΥΧΕ γα σκοπούς διμερούς σώρευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος,
β) στις εξαγωγές από μια ΥΧΕ σε άλλη για σκοπούς σώρευσης μεταξύ των ΥΧΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος και
γ) στις εξαγωγές από την ΕΕ σε χώρα ΥΧΕ, η οποία ΥΧΕ χορηγεί μονομερώς προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε ένα προϊόν καταγωγής από την ΕΕ σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και γ), οι εξαγωγείς στην ΕΕ εγγράφονται στο REX σύμφωνα με το άρθρο 68 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
Υπενθυμίζεται ότι με το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1137885 ΕΞ2016/22.09.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας, σας είχαν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένες ΥΧΕ, οι οποίες παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ και προς τις οποίες επομένως είναι εφικτό να εκδίδεται αποδεικτικό καταγωγής κατά την εξαγωγή από την ΕΕ όχι μόνο για λόγους σώρευσης αλλά και για τελικά προϊόντα.

Οι χώρες αυτές είναι οι εξής: Νέα Καληδονία, Γαλλική Πολυνησία και Σαν Πιέρ και Μικελόν.

Διευκρινίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πλέον να συντάσσονται βεβαιώσεις καταγωγής από εξαγωγείς στην ΕΕ (εγγεγραμμένους στο REX εφόσον η αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 10.000) και όχι πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 ή δηλώσεις τιμολογίου (όπως αναφέρονται στο προαναφερόμενο έγγραφο).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm