Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 17/05/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1196

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)

 

Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης


Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 98 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 υποβάλλεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.
 

 

Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο


Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Στην περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αρμόδιος κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
 

 

 

Άρθρο 3
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

 

Α. Υποχρεωτικά.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Β. Προαιρετικά

Στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογή του οφειλέτη, ληξιπρόθεσμων έως και τις 31.12.2018 οφειλών οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄), του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), η οποία είναι σε ισχύ, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.
Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ νέου στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή σε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.

Επιπλέον, στη ρύθμιση των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογή του οφειλέτη, δύναται να υπαχθούν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.

Στην περίπτωση που από το χρηματικό κατάλογο ή τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα δεν προκύπτει η αναγωγή της υποχρέωσης έως τις 31.12.2018, απαιτείται προς τούτο έγγραφη βεβαίωση της βεβαιούσας αρχής προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας

 

 

 

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις βάσει των περ. α) και β) του άρθρου 108 του ν.4611/2019.

 

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄) ή του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄) εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που τις διέπουν, μετά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου του νόμου 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ήτοι την 6η Μαΐου 2019.

 

 

 

Άρθρο 5
Απώλεια ρύθμισης.


Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αυτοδικαίως, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β του ν. 4611/2019 και της παρούσας Απόφασης και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.
Εάν η απώλεια της ρύθμισης επέλθει εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 της παρούσας, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, εν γένει, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από το αρμόδιο όργανο για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών.

 

 

 

Άρθρο 6

Εξόφληση μέρους της οφειλής με προκαταβολή

 

1. Η αίτηση - δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.

Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

2. Η αίτηση - δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης.

4. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει.

Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.

5. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 μετά την καταβολή της προκαταβολής.

 

 

 

Άρθρο 7
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.


α. Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, οι συντελεστές του άρθρου 98, παρ. 1, περ. Α, υποπέρ. α΄, του ν.4611/2019, μειώνονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ανάλογα με το αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων για κάθε έναν από τους γονείς.
β. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης αυτής εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4611/2019.
γ. Τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων δύνανται να υπαγάγουν τις οφειλές αυτές στο πρόγραμμα ρύθμισης που προβλέπεται για το νομικό πρόσωπο με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της ρύθμισης του νομικού προσώπου.
δ. Ως συνολικό εισόδημα της παρ.1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019, νοείται το συνολικό εισόδημα όπως ορίζεται στο σημείο α. της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019.
ε. Ως συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοείται το οριζόμενο από τις διατάξεις της περ. Β της παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019.
στ. Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης και ο οφειλέτης αιτείται τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, ο αιτών προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.
ζ. Τυχόν εκκρεμής πίστωση ποσού έως πενήντα (50) ευρώ από καταβολή ή απόδοση που έχει διενεργηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμποδίζει την υποβολή της σχετικής αίτησης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
η. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πριν την 1.1.2013 χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

θ. Η αλλαγή του τόκου της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019 γίνεται αυτοματοποιημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

ι. Στη βασική οφειλή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθρο 6.

ια. Στη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ της υποπερίπτωσης δ της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθρο 6. Η ρύθμιση γίνεται ανά Υπηρεσία.

ιβ. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις των υποπερ. α έως γ της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, δύνανται να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερ. δ της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν.4611/2019, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση τους την υπαγωγή τους στην υποπερ. δ της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που τους είχε χορηγηθεί σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις και υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 98 - 109, όπως ισχύουν.

ιγ. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 και του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.
ιδ. Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019.
ιε. Η υποβολή της αίτησης στις ανωτέρω υπό στοιχεία ιβ, ιγ, και ιδ περιπτώσεις, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
ιστ. Στην περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω υπό στοιχεία ιβ, ιγ, και ιδ περιπτώσεις επέρχεται απώλεια του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
Η απώλεια επέρχεται με την πίστωση της πρώτης δόσης της νέας ρύθμισης, ή της προκαταβολής, κατά περίπτωση,

ιζ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης της παρ. 1 καθώς και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4611/2019 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση προκαταβολής.

Το ποσό της προκαταβολής εξοφλείται με εκούσια καταβολή.

 

 

 

Άρθρο 8
Αποδέσμευση κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη


Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, που προβλέπεται στην περ. γ' του άρθρου 104 του ν. 4611/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.
Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.
Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση.

Αν ανασταλεί ή παύσει η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, η κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του δικαστικού της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου των οποίων ανεστάλη ή έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm