Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 21/07/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1101


ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους.

 

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους, η δε οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου.
 

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


Η παρούσα έχει εφαρμογή για τις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και παραλαμβάνουν στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους αγαθά με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:

1. Έργο: ανάληψη υποχρέωσης της επιχείρησης, βάσει σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίου.
2. Πλοίο: σκάφος μήκους άνω των επτά και μισό μέτρων (7,5μ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2859/2000.
3. Επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων:

α) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. στ) του Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ Α΄76) «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων», οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου,

β) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3551/2007 εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων με μεταλλικό περίβλημα μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων (24 μ) και στις οποίες έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου,

γ) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που δεν εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3551/2007, οι οποίες αναλαμβάνουν τις ως άνω εργασίες πλοίων κατασκευής πέραν της μεταλλικής και στις οποίες έχει παραχωρηθεί ομοίως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.

4. Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.): νοούνται οι χώροι του άρθρου 13 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/A΄) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» στους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου, και τα αγαθά που εισέρχονται σε αυτούς ως πρώτες και βοηθητικές ύλες και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων καθώς και η παροχή υπηρεσιών που είναι σχετικές με τα αγαθά αυτά κατά το χρόνο παραμονής τους εντός των χώρων αυτών, απαλλάσσονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
5. Τελωνείο Ελέγχου: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση ως Ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα.
6. Αγαθά: οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων.
7. Λογιστική Αποθήκης: το σύστημα λογιστικών καταχωρήσεων σε Ειδικό Βιβλίο Έργου που τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων, για την τελωνειακή παρακολούθηση των αγαθών.

 

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ. - Δικαιολογητικά


1. Για τη λειτουργία επιχείρησης ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ε.Τ.Σ. απαιτείται η χορήγηση από το Τελωνείο Ελέγχου «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II), μετά από σχετική ΑΙΤΗΣΗ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι).
2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» είναι η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο Ν. 3551/2007.

Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3551/2007, απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας της Επιχείρησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ στο Τελωνείο Ελέγχου, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς:

 • Τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης

 • Οι χώροι εγκατάστασης

 • Τα κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα είδη πλοίων

4. Με την ΑΙΤΗΣΗ επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της εδαφικής έκτασης

 • Τοπογραφικό διάγραμμα της προς έγκριση εδαφικής έκτασης

 • Τοπογραφικό διάγραμμα του/των κτισμάτων εντός της εδαφικής έκτασης

 • Αντίγραφο της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3551/2007, για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

 • Αντίγραφο της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τις Επιχειρήσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

 • Το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

 • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και Αποδεικτικό Αφαλιστικής Ενημερότητας της επιχείρησης.

5. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το Τελωνείο Ελέγχου, δύναται να ζητά εγγράφως από την επιχείρηση, οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.».

6. Το Τελωνείο Ελέγχου, αφού ελέγξει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, εκδίδει την «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» σε τέσσερα (4) αντίτυπα και την καταχωρεί σε Βιβλίο Αδειών.

Το αντίτυπο (1) παραδίδεται στην επιχείρηση, το αντίτυπο (2) παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου, τα αντίτυπα (3) και (4) αποστέλλονται στις Δ/νσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Δασμολογικών θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, αντίστοιχα.
7. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.», το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση.
 

 
Άρθρο 3
Είσοδος αγαθών στο Ε.Τ.Σ.- Διαδικασία εισόδου και χρησιμοποίησης αγαθών


Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Η επιχείρηση υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999( Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III), για τη χορήγηση έγκρισης αγοράς αγαθών χωρίς Φ.Π.Α., ανά προμηθευτή, επισυνάπτοντας σχετικό Πίνακα (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV) σε τρία (3) αντίτυπα με τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία προμηθευτή, διεύθυνση, επαγγελματική δραστηριότητα, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) καθώς και τα αγαθά κατά είδος και ποσότητα που πρόκειται να προμηθευτεί από την εσωτερική αγορά.
Με την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του προηγούμενου εδαφίου δηλώνει το έργο, που βάσει σχετικής σύμβασης αναλαμβάνει η επιχείρηση για την εκτέλεση των εργασιών στο πλοίο, τα αγαθά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες και βοηθητικές ύλες εντός του Ε.Τ.Σ. για το συγκεκριμένο έργο καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης αυτού.

Επιπλέον, στην ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ αναγράφεται, κατά περίπτωση, ο αριθμός πρωτοκόλλου της/των ειδικής/ών άδειας/ών για την συγκεκριμένη περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σε ισχύ.
2. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ αγορά αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τρία (3) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα.

Τα δύο (2) θεωρημένα αντίτυπα παραδίδονται στην επιχείρηση, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από αυτή στον προμηθευτή των αγαθών για την έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. Το τρίτο (3) αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του σχετικού Ειδικού Φακέλου που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
3. Ο προμηθευτής των αγαθών παραδίδει τα αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 25, παρ. 1, περ. δδ του Ν. 2859/2000».

Ο προμηθευτής τηρεί στο αρχείο του το σχετικό τιμολόγιο καθώς και το θεωρημένο Πίνακα για σκοπούς φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Β. ΚΑΤΑ ΤΗ Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η επιχείρηση υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ της παραγράφου 1 της Ενότητας Α του παρόντος άρθρου με συνημμένο το σχετικό Πίνακα σε τρία (3) αντίτυπα (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV) προκειμένου να λάβει έγκριση για την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς Ε.Τ.Σ. με απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 25, παρ. 1, περ. δδ) του Ν. 2859/2000.

Το Τελωνείο Ελέγχου ενεργεί σχετική πράξη στα τρία (3) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα, φυλάσσει στον Ειδικό Φάκελλο που τηρεί κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας το ένα (1) αντίτυπο και παραδίδει στην επιχείρηση τα υπόλοιπα δύο (2), εκ των οποίων το ένα υποβάλλεται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, με τη Διασάφηση Εισαγωγής.
2. Για την εισαγωγή των αγαθών υποβάλλεται από την επιχείρηση στο Τελωνείο Εισαγωγής, Διασάφηση Εισαγωγής επισυναπτόμενης, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων υποστηρικτικών εγγράφων (θέση 44), την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ μετά του θεωρημένου αντιτύπου του Πίνακα της προηγούμενης παραγράφου.

Επί της Διασάφησης Εισαγωγής βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά περίπτωση ο τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός.
Στην περίπτωση που το Τελωνείο Εισαγωγής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου,το Τελωνείο Εισαγωγής αποστέλλει υπηρεσιακά στο Τελωνείο Ελέγχου αντίγραφο της Διασάφησης Εισαγωγής με συνημμένη επί αυτού την ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ και το θεωρημένο αντίτυπο του συνημμένου Πίνακα, προς ενημέρωση του Ειδικού Φακέλου που τηρείται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας.

Γ. Η είσοδος των αγαθών στο Ε.Τ.Σ. πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) με παράλληλη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων.
Δ. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τελωνείο Ελέγχου και καταχωρούνται από την επιχείρηση στα λογιστικά της βιβλία που αφορούν το έργο. Κατά τα λοιπά τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Για τη χρησιμοποίηση των αγαθών που έχουν εισαχθεί στο Ε.Τ.Σ. με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται από την επιχείρηση ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, ως το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Η ποσότητα των αγαθών του ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ πιστώνει στο Ειδικό Βιβλίο Έργου την ποσότητα των αγαθών του συνημμένου επί της αντίστοιχης ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ Πίνακα. Με βάση τα ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ενημερώνεται αυθημερόν από την επιχείρηση το Ειδικό Βιβλίο Έργου (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII ) που τηρείται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 4
Έξοδος από το Ε.Τ.Σ.- Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών


Α. ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης, υποβάλλεται, με κάθε πρόσφορο μέσο από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI), στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας. Στη «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», αναγράφεται η ημερομηνία εξόδου/απόπλου από τους χώρους του Ε.Τ.Σ.
2. Με την ολοκλήρωση του έργου λαμβάνεται ένας από τους κατωτέρω προορισμούς και υποβάλλεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό, ως ακολούθως:

α. Εξαγωγή. Για την εξαγωγή υποβάλλεται κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ΕΔΕ Εξαγωγής. Για τα αγαθά που εισήχθησαν στο Ε.Τ.Σ. για την εκτέλεση των εργασιών του πλοίου και τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά, καταβάλλεται ο αναλογών σε αυτά Φ.Π.Α. με την υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ.
β. Αποστολή σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. Για την αποστολή σε άλλο Κ-Μ υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» και χορηγείται η κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000 απαλλαγή από Φ.Π.Α. Με την ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα αγαθά που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
γ. Θέση σε ανάλωση. Για τη θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή για τη χορήγηση της οριστικής απαλλαγής, ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας με βάση το άρθρο 19 του ν. 2859/2000. Ομοίως, με την ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Η χορήγηση της απαλλαγής, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των προβλεπό­μενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000.

3. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου, το αργότερο στο τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», α. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός του άρθρου 5 της παρούσας και β. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ». Από τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού προκύπτει η εξαγωγή του πλοίου.
Στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με την Δ.Ε.Φ.Κ. επισυνάπτονται: α. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», β. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός που τηρείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας και γ. το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη του πλοίου.

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής/μετατροπής/συντήρησης, υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας. Στη «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» αναγράφεται η ημερομηνία απόπλου/εξόδου του πλοίου από τους χώρους του Ε.Τ.Σ.
2. Για τη χορήγηση της οριστικής απαλλαγής των αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ή για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. των αγαθών που δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στο συγκεκριμένο έργο, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. στο Τελωνείο Ελέγχου το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ». Στη Δ.Ε.Φ.Κ. επισυνάπτονται:

 

α. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»,

β. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός που τηρείται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας,

γ. το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη του πλοίου.

 

Η χορήγηση της απαλλαγής, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000.
 

 

Άρθρο 5
Εκκαθαριστικός Λογαριασμός


Η επιχείρηση υποχρεούται να συντάσσει Εκκαθαριστικό Λογαριασμό (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII) ανά έργο στον οποίο αναγράφονται και συσχετίζονται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ με τα τιμολόγια αγοράς των αγαθών και τις Διασαφήσεις Εισαγωγής και με τις αντίστοιχες αναλώσεις των αγαθών με βάση τα ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ. Αναλυτικά στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό συμπληρώνονται κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
- Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου της επιχείρησης προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου των σχετικών με το έργο ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ και αντίστοιχα ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς αγαθών, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία προμηθευτή
- Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ/Πιστωτικό Σημείωμα
- To MRN (αριθμός παραστατικού) του ΕΔΕ Εισαγωγής αγαθών και η ημερομηνία αυτού
- To MRN (αριθμός παραστατικού) του ΕΔΕ Εξαγωγής και η ημερομηνία αυτού, με την αντίστοιχη επιβεβαίωση εξόδου, στις περιπτώσεις ναυπήγησης πλοίου
- Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων στον οποίο έγινε εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης, στην περίπτωση ναυπήγησης πλοίου
- Στατιστική Δήλωση (Intrastat), στην περίπτωση ναυπήγησης πλοίου
- Ο αριθμός καταχώρισης TRANZIT LOG, στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλοίου που βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής
- Συνολική φορολογητέα αξία προς καταβολή Φ.Π.Α.
- Συνολική φορολογητέα αξία προς απαλλαγή Φ.Π.Α.

 

 

Άρθρο 6
Παροχή Υπηρεσιών στο Ε.Τ.Σ.


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αγαθά που βρίσκονται στο Ε.Τ.Σ., χορηγείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. Π.8272/4880/18-12-1987 (ΦΕΚ Β΄299) Α.Υ.Ο., όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει με την αριθμ.πρωτ. Δ.409/165 ΠΟΛ 1115/29.03.1996 (ΦΕΚ Β΄ 301) Α.Υ.Ο.

 

 

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία -Υποχρεώσεις της επιχείρησης

 

1. Η επιχείρηση τηρεί λογιστική αποθήκης σε Ειδικό Βιβλίο Έργου για κάθε έργο ξεχωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμός Άδειας Λειτουργίας, Τελωνείο Ελέγχου) και το οποίο τηρείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων και αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος φέρει αρίθμηση και θεώρηση από το Τελωνείο Ελέγχου. Στο βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου, καταχωρούνται αναλυτικά τα παραστατικά εισόδου των αγαθών στο Ε.Τ.Σ. και τα στοιχεία αυτών, τα παραστατικά ανάλωσης/ χρησιμοποίησης καθώς και τα παραστατικά εξόδου από το Ε.Τ.Σ., αντίστοιχα. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποθηκεύει τη μηνιαία κίνηση του Ειδικού Βιβλίου Έργου, στον ψηφιακό δίσκο και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος του μήνα. Για έργο που ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του μηνός, η κίνηση του Ειδικού Βιβλίου Έργου αποθηκεύεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης του έργου.
2. Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των αγαθών και να περιλαμβάνει κάθε μεταβολή στοιχείων.
3. Η καταχώριση των παραστατικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των απαραίτητων πληροφοριών για τη διενέργεια ελέγχου.
4. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της ανά έργο, τα δικαιολογητικά που καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία βάσει των οποίων συντάσσει τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό και χορηγείται η απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ή πραγματοποιείται η καταβολή αυτού.
5. Η επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο και θα υποδείξει το Τελωνείο Ελέγχου με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης καθώς και του ελέγχου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
6. Η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» και να προσκομίζει τα προβλεπόμενα για την τροποποίηση αυτής δικαιολογητικά.

 

 

 

 

Άρθρο 7Α

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες κυριότητας του πλοιοκτήτη /εφοπλιστή / εκμεταλλευτή

 

Στην περίπτωση παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Ε.Τ.Σ., ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης πλοίου τα οποία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν, για την απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Σ.

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), για τη χορήγηση έγκρισης αγοράς αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. ανά προμηθευτή, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ.

Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ αγορά αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα.

Τα τρία θεωρημένα αντίτυπα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από αυτόν στη λειτουργούσα ως Ε.Τ.Σ. επιχείρηση στους χώρους της οποίας εκτελούνται οι εργασίες ναυπήγησης και επισκευής πλοίων για την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο παραδίδεται στον προμηθευτή των αγαθών για την έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. και το τρίτο κρατείται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή για το αρχείο του.

Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του σχετικού Ειδικού Φακέλου που τηρείται από το Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα για τη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής αγαθών.

Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ εισαγωγή αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα (4) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου και φυλάσσεται στον Ειδικό Φάκελο που τηρείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας. Τα υπόλοιπα τρία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, ο οποίος παραδίδει το ένα στο Ε.Τ.Σ. για την καταχώρησή του στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο κρατείται για την ενημέρωση του αρχείου του και το τρίτο συνυποβάλλεται με τη Διασάφηση Εισαγωγής.

Η Διασάφηση Εισαγωγής υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στο Τελωνείο Εισαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία. Τα στοιχεία της εισαγωγής των αγαθών καταχωρούνται προς ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά, κατά την είσοδο και τη χρησιμοποίηση των αγαθών στο Ε.Τ.Σ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Β. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ Ε.Τ.Σ.

1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από το Ε.Τ.Σ. «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του άρθρου 4 της παρούσας σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από το Ε.Τ.Σ. στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να το επισυνάψει με το προβλεπόμενο, ανάλογα με τον προορισμό του πλοίου, τελωνειακό παραστατικό.

2. Το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου στο Τελωνείο Ελέγχου, ανάλογα με τον προορισμό, που σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, λαμβάνει το πλοίο με την ολοκλήρωση του έργου.

Με τα στοιχεία της εξόδου συμπληρώνεται ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός και ενημερώνεται η λογιστική αποθήκης με την καταχώρηση αυτών στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 αντίστοιχα, της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά κατά την έξοδο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. και αποστέλλεται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να συνυποβληθεί με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό στο Τελωνείο Ελέγχου.

Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αναγράφονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία.

Στη θέση «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού.

Δ. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Ειδικό Βιβλίο Έργου που προβλέπεται από το άρθρο 7 της παρούσας τηρείται από το Ε.Τ.Σ., με αναφορά του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή (στοιχεία επιχείρησης) στη θέση «Έργο» και την παρατήρηση ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή».

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

3. Η επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. έχει ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και ενσωμάτωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Σ.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής και συντήρησης πλοίου που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας απόφασης στους χώρους του Ε.Τ.Σ., δύναται για το ίδιο έργο να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από Φ.Π.Α. από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου αλλά και από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. εφαρμοζομένων των ανάλογων διαδικασιών που προκύπτουν από την παρούσα.

Στην περίπτωση αυτή στον «Εκκαθαριστικό Λογαριασμό» (Παράρτημα VII) και στο «Ειδικό Βιβλίου Έργου» (Παράρτημα VIII) πραγματοποιείται διακριτή αποτύπωση ανά πρόσωπο που αποκτά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και επιπλέον συμπληρώνονται ανάλογα με επιπλέον θέση «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς καταβολή Φ.Π.Α.» και «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς απαλλαγή Φ.Π.Α.

 

 

 

 
Άρθρο 8
Παρακολούθηση - Εποπτεία και έλεγχος -Κυρώσεις


1. Το Τελωνείο Ελέγχου τηρεί σε Ειδικό Φάκελλο τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ, τις «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» καθώς και τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα παραστατικά ανά επιχείρηση και ανά έργο.
2. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ και οι «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» καταχωρούνται αναλυτικά σε κατάσταση ομοίως ανά επιχείρηση και ανά έργο.
3. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ε.Τ.Σ. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας διενεργείται από το Τελωνείο Ελέγχου. Οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι φυσικοί και λογιστικοί.
4. Στο Ε.Τ.Σ. διενεργούνται τακτικοί, έκτακτοι και εκ των υστέρων έλεγχοι από το Τελωνείο Ελέγχου. Τακτικός έλεγχος διενεργείται κάθε έξι μήνες από το Τελωνείο Ελέγχου, βάσει των καταχωρημένων στο Ειδικό Βιβλίο στοιχείων που τηρείται από την επιχείρηση και των λογιστικών αρχείων που τηρεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014. Έκτακτος έλεγχος διενεργείται από το Τελωνείο Ελέγχου, τις ΕΛ.Υ.Τ. ή οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και δύναται να είναι είτε φυσικός είτε λογιστικός.
5. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
 

 

Άρθρο 9
Ανάκληση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.


Η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ» ανακαλείται από το Τελωνείο Ελέγχου που την εξέδωσε:

α. στις περιπτώσεις που δεν πληρείται πλέον κάποιος από τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε,
β. στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφυγή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α.,
γ. κατόπιν αίτησης της ίδιας της επιχείρησης που κατέχει την άδεια.

Το Τελωνείο Ελέγχου σε κάθε περίπτωση βεβαιώνει και εισπράττει τον οφειλόμενο κατά τη χρονική στιγμή της ανάκλησης της αδείας Φ.Π.Α.
 

 

Άρθρο 10
Επισκευή/μετατροπή/συντήρηση πλοίου που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής


Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε πλοίο που βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής χορηγείται απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 2859/2000. Για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 9 της παρούσας. Με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. εκτός των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών προσκομίζεται και αντίγραφο του «Δελτίου Κίνησης» (TRANZIT LOG), η ισχύς και εγκυρότητα του οποίου ελέγχεται από το Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου να αποδεικνύεται η υπαγωγή του πλοίου στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
 

 

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις


Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 37 έως 43 της αρ. πρωτ. Τ.1400/10/00/20.03.2000 ( ΦΕΚ Β΄ 418) Α.Υ.Ο.
Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/00/20.03.2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής τους, τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση της ατέλειας.

Τα υπό κατασκευή πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου ναυπηγείου, με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του πλοίου ενημερώνοντας σχετικά και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ Τ. 1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) και Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο.

 

 

 

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01/10/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm