Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 14/01/2015
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1011


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.


1. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 και επομένων και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, όταν συνολικά ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
3. Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και έκδοσης δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στις περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραγράφους 1 και 2, δεν μεταβιβάζεται.
 

Άρθρο 2
Διαδικασία αποδοχής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 

1. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. υποβάλλονται μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή ή μη της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τη μείωση του φόρου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται έκδοση εντολής ελέγχου, από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο.
3. Προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες συνολικά ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις περιπτώσεις προσθήκης περιουσιακών στοιχείων.
 

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
 

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
 

Άρθρο 4
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου


1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4.


Άρθρο 5
Πράξη απόρριψης
 

Σε περίπτωση απόρριψης της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εκδίδεται πράξη, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.
 

Άρθρο 6
Επίδοση πράξεων
 

Η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Ειδικότερα οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται από το όργανο, το οποίο ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι πράξεις απόρριψης επιδίδονται ή αποστέλλονται στο φορολογούμενο με συστημένη επιστολή.
Οι λοιπές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου αναρτώνται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www. gsis.gr).
 

Άρθρο 7
Διαδικασία διαχείρισης των εκπτώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής
 

Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 , λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και έχει ήδη χορηγηθεί μείωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 , λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος μεταβάλλει την κατηγορία του ακινήτου, αναγράφει το ακίνητο ως ημιτελές ή μεταβάλλει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
 

Άρθρο 8
 

Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm