Open menu
02 | 12 | 2021

Αθήνα 08/04/1996
Αρ. πρωτ.: 1043050/979/A0012

ΠΟΛ. 1118


ΘΕΜΑ:
  Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και του πίνακα 9 "Εισόδημα από γεωργικές επιχ/σεις" της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του εντύπου (Ε1) από όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχ/σεις.

 

 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

 

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2390/1996 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη αν το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα (βιβλία Β` κατηγορίας) ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία αυτό που προσδιορίζεται και πάλι τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογούμενου με ειδικούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος είναι διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο ποσό.
Με τη νέα διάταξη στους φορολογουμένους εκείνους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι και δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, εκκαθαρίσεις κτλ.) τους παρέχεται πλέον η ευχέρεια, να προσδιορίσουν, όταν το επιθυμούν, και να δηλώσουν καθαρό γεωργικό εισόδημα, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με βάση την αξία της παραγωγής τους.
Τούτο, για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρμόδια ΔΟΥ πιστοποιητικού για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους από την εμπορία των προϊόντων τους, σε περίπτωση που θα χρειασθούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγματικό καθαρό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο για να το χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών διαβίωσης κατά την κρινόμενη ή και σε μελλοντικές χρήσεις, ομοίως σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης για λόγους ανώτερης βίας του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος κτλ.
2. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει, σε όσες περιπτώσεις επιθυμεί αυτό ο υπόχρεος φορολογούμενος, να συμπληρώσει πέραν του πίνακα ΙΒ του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και τον πίνακα ΙΑ του ιδίου εντύπου Ε3. Ειδικότερα, στις περίπτωσεις αυτές ο πίνακα ΙΑ θα συμπληρωθεί με το καθαρό εισόδημα που προκύπτει με βάση την αξία της κατά κλάδο παραγωγής τους και τον αντίστοιχο για τον κλάδο της παραγωγής συντελεστή καθαρού εισοδήματος. Για την εξεύρεση της αξίας της παραγωγής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κτλ.) όπως π.χ. στην περίπτωση διάθεσης της παραγωγής λιανικώς έξω από τον αγρό, ιδιοκατανάλωση, μη διάθεση της παραγωγής κτλ., ο όγκος της παραγωγής αποτιμάται σε αξία με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής, ανεξάρτητα αν η παραγωγή αυτή πωλήθηκε ή όχι.
Επί της προσδιοριζόμενης με τον παραπάνω τρόπο αξίας παραγωγής προστίθενται τυχόν ποσά επιδοτήσεων και το διαμορφούμενο συνολικό ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί του οποίου εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους, προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα.
Διευκρινίζεται ότι οι συντελεστές αυτοί καθαρού κέρδους προβλέπονται από τις 1092052/1645/ Α0012/ΠΟΛ. 1267/18.12.1990 (πτηνοτροφικές επιχειρήσεις 6%) και 1026761/192/0012/ΠΟΛ. 1063/ 24.2.1989 (βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις 5%, χοιροτροφικές 5%, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ενώ για λοιπά προϊόντα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.2238/94 όπως αυτές οι διατάξεις ίσχυαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 1987, δηλαδή 10-20% κλπ.).
3. Περαιτέρω, για τη συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος  σημειώνονται και τα ακόλουθα:

α) Σε όσες περιπτώσεις συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας ΙΒ (αντικειμενικό σύστημα) του εντύπου Ε3:

αα) Το ποσό εισοδήματος του πίνακα αυτού (κωδικός αριθμός 602) μεταφέρεται από τη ΔΟΥ στον κωδικό αριθμό 915 - 916 τουπίνακα 9 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ ο υπόχρεος φορολογούμενος δεν μεταφέρει ποσό καθαρού εισοδήματος στον κωδικό αριθμό 461-462.
ββ) Τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 του πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3, θα μεταφερθούν κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων στους κωδικούς αριθμούς 703-704 του πίνακα 15 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
γγ) Ο κωδικός αριθμός 607 του πίνακα ΙΒ (πρώτη και δεύτερη σειρά) δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

β) Σε όσες περιπτώσεις συμπληρώνεται και ο πίνακας ΙΑ του εντύπου Ε3:

αα) Το ποσό καθαρού εισοδήματος του κωδικού αριθμού 601 του πίνακα ΙΑ  θα μεταφερθεί από τους υπόχρεους φορολογουμένους στον κωδικό αριθμό 461-462 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
ββ) Τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 του πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3 θα αθροίζονται και θα μεταφέρονται κατά τηνκωδικογράφηση των δηλώσεων στον κωδικό αριθμό 703-704 του πίνακα 15 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) μόνο όταν το ποσό του κωδικού αριθμού 602 του πίνακα ΙΒ είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού αριθμού 601 του πίνακα ΙΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το ποσό του κωδικού αριθμού 601 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού αριθμού 602, τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 δεν θα μεταφερθούν στον κωδικό αριθμό 703-704 του πίνακα 15 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) - Ο κωδικός αριθμός 607 του πίνακα ΙΒ (πρώτη και δεύτερη σειρά) δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

4. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 2238/1994, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αν δε δηλώσουν αυτό το εισόδημα. Μεταξύ των κυρώσεων αυτών περιλαμβάνεται και η μη είσπραξη επιδοτήσεων κατά τις ειδικότερες ρυθμίσειςτου άρθρου αυτού.
Με τις 1133468/3032/Α0012/ΠΟΛ. 1304/30.11.1995 και 1016514/346/Α0012/ΠΟΛ. 1035/7.2.1996 διαταγές μας, προβλέπεται ότι για την καταβολή αυτών των επιδοτήσεων απαιτείται βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας έχει δηλωθεί με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των δικαιούχων των επιδοτήσεων για τη λήψη της σχετικής βεβαιώσεως από τις ΔΟΥ και του γεγονότος της δημιουργίας μεγάλου φόρτου εργασίας στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες για την έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να προσκομίζουν αντίγραφο του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" το οποίο θα επικυρώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία ως ακριβές αντίγραφο μόνο ως προς τα στοιχεία του φορολογουμένου της πρώτης σελίδας του εντύπου αυτού και τα στοιχεία των πινάκων ΙΑ και ΙΒ της τρίτης σελίδας του, αφού προηγουμένως διαγραφεί το τμήμα των πινάκων ΙΑ και ΙΒ που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το φορολογούμενο.
Με βάση τα, κατά τον παραπάνω τρόπο, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύπων Ε3, αντί των προβλεπόμενων βεβαιώσεων, οι Δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι τράπεζες, οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων, θα μπορούν να καταβάλλουν τις επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής.
5. Κάθε διαταγή αντιθέτου περιεχομένου προς την παρούσα παύει να  ισχύει.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm