Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 2/08/1993

1103551/8478/Α0014

ΠΟΛ. 1262

 

Θέμα: Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών. - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ/ 1167/2015

Έχοντας υπόψη: ...

κλπ.

 

Αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

 

Άρθρο 1
Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών


Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή – εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Στο τιμολόγιο, που πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής, αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ».
β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το αρχείο του εξαγωγέα, καθώς και το αντίτυπο 3 του οικείου Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.), από το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών.
γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

 

 

Άρθρο 2
Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών


1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών, τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή, τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα η από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του σε υποκείμενο στο φόρο που έχει την εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος, απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αγοραστή ή του παραγγελιοδόχου αγοράς – πώλησης και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. άρθρο 22α ν.1642/86 ».
β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας, που τυχόν μεσολαβεί.
γ) Τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που παραδόθηκαν από το εσωτερικό της χωράς σε υποκείμενο άλλου κράτους μέλους.

Ως αποδεικτικά της μεταφοράς των αγαθών, θεωρούνται τα οικεία φορτωτικά έγγραφα του μεταφορέα (φορτωτική ή τιμολόγιο κατά περίπτωση).

Εφόσον πρόκειται για μεταφορά ή αποστολή αγαθών που πραγματοποιείται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή, απαιτούνται:

αα) φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς του μεταφορικού μέσου (ΦΙΧ αυτοκινήτου) ή

ββ) εφόσον πρόκειται για οδική μεταφορά, αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διέλευση του μεταφορικού μέσου, (Φ.Ι.Χ.) από τρίτες χώρες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποκείμενου που πραγματοποιεί την παράδοση, με την οποία βεβαιώνεται:

- η επαλήθευση του ΑΦΜ/Φ.Π.Α. του αγοραστή άλλου κράτους μέλους, μέσω του συστήματος VIES,
- η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής.

ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1642/86 .

 

Άρθρο 3
Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας, παρέχεται η ευχέρεια στους υποκείμενους στο φόρο να αγοράζουν η να εισάγουν αγαθά με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση πράξεων των προηγουμένων άρθρων 1 και 2, καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, χωρίς να καταβάλλουν φόρο.

Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής η δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.
2. Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά των οικείων τιμολογίων ή άλλων στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που επέχουν θέση τιμολογίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, συναλλαγματικές διάφορες
Το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή 18/02/87 εξαγωγέα και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές τους
3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο το όριο της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αξίας των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση από της συστάσεως της μέχρι τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, προσαυξανόμενης με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μία από τις επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή του άρθρου αυτού καθορίζεται με τα παρακάτω άρθρα 4 έως 8.

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία απαλλαγής


1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, ο υποκείμενος στο φόρο που ενδιαφέρεται να τύχει απαλλαγής για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο των πράξεων, των άρθρων 1 και 2 της παρούσας. καθώς και της λήψης υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για την θεώρηση «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής. από το Φ.Π.Α.», όπως το υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτεται στην παρούσα, χρώματος πορτοκαλί.

Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει, κατά χωρά, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων επαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.
Το όριο της απαλλαγής του προηγούμενου άρθρου, προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που εμπίπτουν στις περιόδους της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΥΟ , σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86.

Προκειμένου περί εξαγωγών, το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε.).
β) Να προσκομίζει μαζί με την αίτηση για θεώρηση, το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.».

Η θεώρηση του παραπάνω «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από Φ.Π.Α.», ενεργείται από το τμήμα του Κ.Β.Σ. με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο που ισχύει.

Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.
γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάσταση απαλλαγής των αγορών ή λήψης υπηρεσιών ή εισαγωγών του.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται:

- τα στοιχεία των προμηθευτών, των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς φόρο κατά προμηθευτή.
- η αξία των εισαγωγών που πραγματοποίησαν χωρίς φόρο και τα στοιχεία της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής» από το Φ.Π.Α., καταχωρεί την αίτηση κατ΄ αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο 18/02/87 Μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο3 που επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφει τον αριθμό αυτό καθώς και το ποσό του ορίου στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στον ενδιαφερόμενο για να τύχει απαλλαγής, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

Η θεώρηση ενεργείται με διάτρηση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλοκ.
3. Για κάθε ενδιαφερόμενο τηρείται ειδική καρτέλα, όπως το υπόδειγμα Νο4, που επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία ενημερώνεται και με κάθε επόμενη θεώρηση.

 

 

Άρθρο 5
Λοιπές υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ­Κυρώσεις


1. Ο ενδιαφερόμενος που ενεργεί τις πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συμπληρώνει στα δύο αντίτυπα του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.» τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή ή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής της εισαγωγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Η εκάστοτε συνολική αξία κάθε συναλλαγής για την οποία ζητείται απαλλαγή, συναθροίζεται με την αξία των προηγουμένων απαλλαγών που έχει τύχει ο ενδιαφερόμενος στην ίδια περίοδο και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το όριο απαλλαγής που ορίστηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.
Το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.», αφού συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και στα δύο αντίτυπα, παραδίδεται ή αποστέλλεται άμεσα, όπου τούτο είναι ευχερές, στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου αυτός να αναγράψει τα στοιχεία του δελτίου στο οικείο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Σε όσες περιπτώσεις είναι δυσχερής η άμεση παράδοση ή η αποστολή του ως άνω Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών, πριν από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, αυτό αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής.
Σε περίπτωση εισαγωγής, το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο αποστέλλεται ή παραδίδεται στην αρμόδια για τον τελωνισμό των αγαθών τελωνειακή αρχή, πριν από τον τελωνισμό των αγαθών.
2. Η πραγματοποίηση αγορών αγαθών ή εισαγωγών αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών άνω του ορίου της απαλλαγής, χωρίς χρέωση του φόρου που αναλογεί, συνεπάγεται για τον ενδιαφερόμενο για κάθε πράξη πέραν του ορίου, την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 1642/ 86 .

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται:

α) Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου» για την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. από πρόσωπο που δεν δικαιούται της απαλλαγής αυτής.
β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», χωρίς ανάλογη πραγματοποίηση των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας κατά την οικεία διαχειριστική περίοδο.

 

 

 

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις του προμηθευτή 18/02/87 ενέργειες Τελωνιακών Αρχών


1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

α) να εκδίδει το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, χωρίς φόρο. με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. αριθ. 1103551/8478/2.8.93 ».

Στο στέλεχος του φορολογικού αυτού στοιχείου επισυνάπτει το πρωτότυπο του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α.. το οποίο υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον ενδιαφερόμενο.
Στις περιπτώσεις που δεν προσκομισθεί άμεσα η το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου στον Προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών το πρωτότυπο του παραπάνω Ειδικού Δελτίου, ο Προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στη συνολική αξία της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποίησε προς τον ενδιαφερόμενο με απαλλαγή από φόρο.
β) να υποβάλλει ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων στα οποία εξέδωσε φορολογικά στοιχεία χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, καθώς επίσης το συνολικό αριθμό των στοιχείων που εκδόθηκαν και τη συνολική αξία αυτών κατά πελάτη.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Προκειμένου για την εισαγωγή αγαθών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προσαρτά το πρωτότυπο του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.» στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ως Α.Υ.Ο, αριθ. 1103551/8478/2.8.93».
Στην περίπτωση αυτή ως αξία της συναλλαγής που θα συμπληρωθεί στο Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο θα είναι το σύνολο της φορολογητέας αξίας επί της οποίας επιβάλλεται φόρος κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1642/86 .

 

 

Άρθρο 7
Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής


1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής:

α) Τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικές περιόδους ή σε μια απ΄ αυτές, έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 1642/86 , καθώς και κάθε άλλη παράβαση για την οποία τα εκδιδόμενα στοιχεία ή τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίηση της.
Τυχόν «Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», που έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών ή αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

β) Οι αγορές ή εισαγωγές για το ποσό αυτών, πέραν του ορίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
γ) Οι συναλλαγές των οποίων η αξία, χωρίς φόρο, είναι μικρότερη των δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000).
δ) Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα συνδεόμενες με πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις εισροές αυτών.

2. Ο φόρος που αναλογεί στις πράξεις των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση που ο συμψηφισμός δεν είναι δυνατός, επιστρέφεται με τη διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση μας αριθ. 1031790/2051 /575/ΠΟΛ. 1078/1991 .

 

 

 

Άρθρο 8
Ενέργειες Δ.Ο.Υ
.


Η Δ.Ο.Υ. αποστέλλει σε ειδικό δέμα τις καταστάσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας στη Δ. 14 Φ.Π.Α. και Ε.Φ. 18/02/87 Τμήμα Γ΄, εκτός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έτους, προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

 

 

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις 18/02/87 Λοιπές ρυθμίσεις


α) Πράξεις που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από 1ης Ιουλίου 1993 μέχρι ενάρξεως ισχύος της παρούσας με βάση το άρθρο 12 της Π. 8271/ 4879/ΠΟΛ.366/18/02/87 (ΦΕΚ3Β΄) θεωρούνται σύννομες.
β) Από τις ενάρξεως ισχύος της παρούσας επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασης.

Η υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας, επεκτείνεται και στους ενδιαφερομένους που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 12 της Π. 8271/4879/ΠΟΛ/366/18/02/87, καθώς και στους προμηθευτές τους.

 

 

 

Άρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν:

α) Η απόφαση μας 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24/08/92 κατά το μέρος που καλύπτεται από την παρούσα.
β) Η απόφαση μας 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/ 18/03/93.

 

 

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
                        ------------
  (Ατελώς)

   Α Ι Τ Η Σ Η                 Προς τη Δ.Ο.Υ.
                         .........................

  Επώνυμο ή Επωνυμία .......................... Καταθέτω μπλόκ "Ειδικού
  ............................................. Διπλοτύπου Δελτίου Απαλ-
  'Ονομα: ..................................... λαγής από το ΦΠΑ" από Νο
  ΑΦΜ/ΦΠΑ: ..................          ........ και σας 
  Ε.Μ.Ε. ...................................... παρακαλώ, να μου 
                         εγκρίνετε, για τη χρονική 
                         περίοδο, από............. 
                         έως ........την αγορά και 
                         εισαγωγή αγαθών, καθώς 
                         και τη λήψη υπηρεσιών, 
                         χωρίς καταβολή του ΦΠΑ 
                         που αναλογεί, μέχρι του 
                         ποσού των δραχμών ....... 
  ΘΕΜΑ: Θεώρηση "Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου   το οποίο αποτελεί το 
  ----- Απαλλαγής από το ΦΠΑ" αγοράς ή ειαγω-  συνολικό ύψος των πράξεων 
     γής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών".     των άρθρων 1 και 2 της
                         απόφασης του Υπουργού 
                         Οικονομικών αριθ. αριθ. 
                         1103551/8478/2.8.93" που
                         πραγματοποίησα κατά την 
                         προηγούμενη δωδεκάμηνη 
                         διαχειριστική περίοδο ή
                         δωδεκάμηνη χρονική, 
                         κατά περίπτωση, περίοδο 
                         που ορίζεται με τις
                         διατάξεις του άρθρου 1 
                         της Α.Υ.Ο................ 
                         Όπως προκύπτει και από 
                         τα συνημμένα δικαιολογη-
                         τικά, πληρούνται στο 
                         πρόσωπό μου οι 
                         προϋποθέσεις για τη 
                         χορήγηση της απαλλαγής, 
                         σύμφωνα με τα οριζόμενα 
                         στην ανωτέρω απόφαση του 
                         Υπουργού Οικονομικών.
                         Κατόπιν των ανωτέρω, 
                         παρακαλώ για τη θεώρηση 
                         του παραπάνω δελτίου.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
  -------------------------------

  Τόπος εγκατάστασης: Οδός-Αριθ.: ....................................... 
            Ταχ. Κωδ.: ........................................

  Χρόνος εγκατάστασης στην παραπάνω διεύθυνση από .......................

  Σημειώστε για τα τρία προηγούμενα της αίτησης διαχειριστικά έτη:
  ----------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________
  |               |  199 ..  |  199 ..  |  199 ..  |
  |_____________________________|_____________|____________|____________|
  |               |       |      |      |
  | ΚΕΦΑΛΑΙΑ          |.............|............|............|
  | Αριθμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     |.............|............|............|
  | ΕΚΡΟΕΣ           |.............|............|............|
  | ΕΙΣΡΟΕΣ           |.............|............|............|
  | ΦΠΑ που επιστράφηκε ή έτυχε |.............|............|............|
  | απαλλαγής.         |       |      |      |
  |_____________________________|_____________|____________|____________|

  Ημερομηνία: ....................           Ο Α ι τ ώ ν

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  ----------

   1. Αναλυτική κατάσταση διασαφήσεων εξαγωγής και ενδοκοινοτικών
  παραδόσεων προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου ή του προηγούμενου
  δωδεκαμήνου ή του προηγούμενου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της
  επιχείρησης (για νέες επιχ).

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
                        ------------
                        Αριθ. Βιβλίου Μητρώου: ..... 

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ           
  ---------------------

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  'Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...................................... 
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................
  Α.Φ.Μ..................Αρμόδια ΔΟΥ................
  ΟΔΟΣ .........................ΑΡΙΘ................
  ΤΑΧ. ΚΩΔ.............. ΠΟΛΗ ......................


      ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.
      ----------------------------------------------

   (Α. Υ. Ο. αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ. 1262/93)

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 'Η ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

  Προς τ.. ..............................................................
  Επάγγελμα: ............................................................
  Δ.Ο.Υ. ......................... ΟΔΟΣ: ................................
  ΑΡΙΘ.: ............ ΠΟΛΗ: .............................................
  ΑΦΜ/ΦΠΑ: .....................

                   'Οριο απαλλαγής  Δρχ..............*

  Συνολικό ποσό απαλλαγής
  προηγουμένων συναλλλαγών   Δρχ.............
  μείον επιστρ.- εκπτ.- ακυρ. Δρχ..........Δρχ......
  Πλέον ποσό παρούσης συναλλαγής
  (α/α τιμολογίου ή διασάφησης)
     ...........................     Δρχ...... Δρχ...............  
                       --------- ------------------

             Υπόλοιπο ορίου απαλλαγής   Δρχ..............**


  Πλέον ποσό που φορολογήθηκε βάσει της παραγρ. 2
  του άρθρ. 3 της αριθμ. ................Α.Υ.Ο.
  (Προσωρινή δήλωση)                 Δρχ.................
                             -----------------

  Γενικό υπόλοιπο ορίου απαλλαγής μετά από αναπροσαρμογή Δρχ. ========*

  ** 'Ητοι δραχμές.......................................................
    .................................................................... 

                 Αθήνα,

      Ο Αιτών                 Ο Προμηθευτής

   Υπογραφή - Σφραγίδα            Υπογραφή - Σφραγίδα

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm