Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 18/08/1997
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1229


ΘΕΜΑ:
Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου για τις μετακινήσεις ενσώματων κινητών αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο ΚΜ και αντίστροφα, για να γίνουν σ΄ αυτά εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, καθώς και για προσωρινή χρησιμοποίηση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών και για περίοδο μέχρι 24 μηνών.

 

Άρθρο 1
Υπόχρεος στην τήρηση του ειδικού βιβλίου


Υπόχρεοι στην τήρηση του ειδικού βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και στ΄ παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι:

1. Ο υποκείμενος στο φόρο που μετακινεί ή αποστέλλει ή μεταφέρει αγαθά της επιχείρησής του ή που αποστέλλονται ή μεταφέρονται για λογαριασμό του σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό:

α) να γίνουν σ΄ αυτά διάφορες εργασίες, περιλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, όπως επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συσκευασία, παραγωγή, διασκευή, συναρμολόγηση, πραγματογνωμοσύνη, κ.λπ. και τα οποία μετά την εκτέλεση των εργασιών επαναποστέλλονται στον υποκείμενο στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 7, παρ. 3 περίπτ. δ΄),
β) να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από τον ίδιο τον υποκείμενο, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών, που αυτός πραγματοποιεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο 7, παραγρ. 3, περίπτ. ε΄),
γ) να χρησιμοποιηθούν από τον υποκείμενο προσωρινά, για περίοδο μέχρι 24 μήνες, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο 7, παράγρ. 3, περίπτ. στ΄).

2. Ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει αγαθά στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία ο ίδιος αποστέλλει ή του αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος από άλλον υποκείμενο εγκατεστημένο σ΄ αυτό το άλλο κράτος μέλος με σκοπό:

α) να γίνουν σ΄ αυτά διάφορες εργασίες, περιλαμβανομένων και των εργασιών φασόν,
β) να ικανοποιήσουν ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών, που αυτός πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας,
γ) να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο εσωτερικό της χώρας.

 

 

Άρθρο 2
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου από υποκείμενο (εργοδότη - εντολέα) που μετακινεί ενσώματα κινητά αγαθά σε άλλο Κ.Μ. για να γίνουν σ΄ αυτά εργασίες της περίπτ. δ΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 7


Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο (εργοδότης), που αποστέλλει ή μεταφέρει ενσώματα κινητά αγαθά ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται για λογαριασμό του εκτός του εσωτερικού της χώρας προς υποκείμενο στο φόρο (εργολάβο) εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος για να γίνουν σ΄ αυτά εργασίες πραγματογνωμοσύνης ή εργασίες επισκευής, βελτίωσης, διασκευής, συναρμολόγησης, κατασκευής, παραγωγής κ.λ.π., στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες φασόν (εργασίες με σύμβαση μίσθωσης έργου), υποχρεούται:

1. Να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο σε μερίδες, κατά εργολάβο, στο οποίο καταχωρεί, τα εξής:

α) Τα πλήρη στοιχεία του υποκειμένου στο φόρο - εργολάβου, ήτοι ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, κράτος μέλος εγκατάστασης και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ.
β) Τα στοιχεία της τυχόν έγγραφης σύμβασης μίσθωσης έργου (αριθμός και ημερομηνία) ή άλλης έγγραφης συμφωνίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τις διατάξεις της παραγρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43Α/23-3-1990) από την οποία προκύπτουν οι όροι του ανατεθέντος έργου ή των εντελλομένων εργασιών, καθώς και το είδος, η ποσότητα των παραχθησομένων αγαθών και η συμφωνηθείσα αμοιβή κατά μονάδα ή σύνολο.
Με την υποβολή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ της σχετικής σύμβασης προς θεώρηση, ο υποκείμενος (εργοδότης-εντολέας) υποβάλλει ακόμη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνεται η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του παραλήπτη εργολάβου, μέσω του συστήματος VIES (εάν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα αυτό).
γ) Το είδος, κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ και τη ποσότητα των αποστελλομένων ή μεταφερομένων αγαθών καθώς και τον σκοπό της αποστολής τους.
δ) Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής (από το οποίο προκύπτει η αποστολή των αγαθών), στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του παραλήπτη-εργολάβου.
ε) Τον αριθμό και την ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου (τιμολόγιο, εκκαθάριση κλπ.) επαναποστολής (επιστροφής) των παραχθέντων αγαθών από τον εργολάβο στον εργοδότη.
Από το φορολογικό αυτό στοιχείο θα προκύπτουν, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που απεστάλησαν από τον εργοδότη-εντολέα, το είδος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, το είδος και η ποσότητα των κατασκευασθέντων αγαθών, εφόσον πρόκειται για φασόν εργασίες και η αμοιβή του εργολάβου. Στο φορολογικό αυτό στοιχείο θα επισυνάπτονται και τα φορτωτικά έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τη μετακίνηση των αγαθών από το κράτος μέλος πραγματοποίησης των εργασιών προς το εσωτερικό της χώρας.
στ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα των αποστελλομένων ή μεταφερομένων αγαθών προς το κράτος-μέλος εγκατάστασης του εργολάβου, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν αποστέλλονται ή μεταφέρονται απευθείας από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα εργοδότη στον εργολάβο, αλλά από τρίτο πρόσωπο κατ΄ εντολή του εργοδότη.

2. Να τηρεί και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας στον υποκείμενο παραλήπτη (εργολάβο) στο άλλο κράτος μέλος, το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, εκκαθάριση) επαναποστολής ή επιστροφής των παραχθέντων, διασκευασθέντων κλπ. αγαθών από τον εργολάβο στον εργοδότη καθώς και την τηλεομοιοτυπία με την οποία έγινε η επιβεβαίωση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του εργολάβου, από το τμήμα VIES του Υπ. Οικονομικών.
Ως αποδεικτικό της μεταφοράς των αγαθών θεωρούνται τα οριζόμενα από το άρθρο 2 της ΑΥΟ με αριθμ. 1103551/8478/Α0014, ΠΟΛ. 1262/93.
3. Να ενημερώνει το ειδικό βιβλίο με τα δεδομένα όλων των περιπτώσεων της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, εντός οκτώ (8) ημερών από την έκδοση ή την λήψη των σχετικών στοιχείων. Το βιβλίο δεν ενημερώνεται με τα δεδομένα της περίπτωσης στ΄ επί αποστολής των αγαθών με ίδια μεταφορικά μέσα του εργοδότη.

 

 

Άρθρο 3
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου επί μετακινήσεων αγαθών από το εσωτερικό της χώρας προς άλλο Κ-Μ για πράξεις των περιπτ. ε΄ και στ΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 7

 

1. Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει ενσώματα κινητά αγαθά εκτός του εσωτερικού της χώρας αλλά εντός της Κοινότητας, σε άλλο κράτος μέλος, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 7, υποχρεούται στην τήρηση θεωρημένου ειδικού βιβλίου για την παρακολούθηση των πράξεων αυτών.
Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται:

α) ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού δελτίου αποστολής και των λοιπών συνοδευτικών φορολογικών εγγράφων,
β) το είδος, η ποσότητα των αποστελλομένων αγαθών καθώς και ο σκοπός της αποστολής τους,
γ) τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη των αγαθών στο άλλο κράτος μέλος,
δ) το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού εγγράφου, καθώς και των εγγράφων μεταφοράς που εκδίδονται από τον παραλήπτη ή άλλο πρόσωπο κατά την επαναποστολή των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

2. Το ειδικό βιβλίο της προηγούμενης παραγράφου ενημερώνεται σε οκτώ (8) ημέρες από την έκδοση ή τη λήψη των σχετικών στοιχείων.
 

 

Άρθρο 4
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου επί μετακινήσεων αγαθών από άλλο Κ-Μ προς το εσωτερικό της χώρας για πράξεις της περίπτ. γ΄ του άρθρου 10β

 

Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο ή φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδος υποκείμενου στο φόρο ή ελλείψει φορολογικού αντιπροσώπου το πρόσωπο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά από άλλο κράτος μέλος στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 10β του Ν. 1642/86, για τη διενέργεια των πράξεων των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου, υποχρεούται στην τήρηση, θεωρημένου ειδικού βιβλίου κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων της παρούσας.

 

 

Άρθρο 5
Τρόπος τήρησης του ειδικού βιβλίου από υποκείμενο (εργολάβο) που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά από άλλο Κ-Μ για να γίνουν σ΄ αυτά εργασίες της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 7 στο εσωτερικό της χώρας


Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο (εργολάβος) ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος υποκειμένου στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος, από λογαριασμό υποκειμένου στο φόρο, ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, για να γίνουν σ΄ αυτά εργασίες πραγματογνωμοσύνης ή εργασίες βελτίωσης, επισκευής, διασκευής, κατασκευής, παραγωγής κλπ., στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εργασίες φασόν της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 (με σύμβαση μίσθωσης έργου), υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας και να εκπληρεί της υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου.
 

 

Άρθρο 6
Τήρηση ειδικών λογαριασμών σε θεωρημένα βιβλία του ΚΒΣ αντί της τήρησης του ειδικού βιβλίου


Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι υπόχρεος στην τήρηση θεωρημένου ειδικού βιβλίου κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δύναται, ύστερα από γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, αντί της τήρησης αυτού του ειδικού βιβλίου, να καταχωρεί τα στοιχεία που προβλέπουν οι οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις της παρούσας, σε ειδικούς λογαριασμούς άλλου θεωρημένου βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύει).
 

 

Άρθρο 7
Κυρώσεις


Η παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 186/1992 και επί μη καταχώρησης πράξεων στο ειδικό βιβλίο επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 33 του Κ.Β.Σ.
 

 

Άρθρο 8
Κατάργηση διατάξεων


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:

α) Η απόφασή μας αριθ. 1002957/178/56/ ΠΟΛ. 1007/12.1.1994.
β) Κάθε άλλη ρύθμιση με απόφασή μας, που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή που ισχύει για πράξεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία δημοσίευσής της και εφεξής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm