feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
04 | 12 | 2020

ΝΣΚ -Γνωμοδοτήσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2160/2020. Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2019 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) - γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Αρείου Πάγου (ΑΠ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ. 12 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2149/2019. Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ. 07 Αυγούστου 2019
Ε. 2130/2019. Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ 16 Ιουλίου 2019
Ε. 2075/2019. Κοινοποίηση της αριθ.40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση σχετικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρ 15 Μαϊος 2019
ΝΣΚ. 49/2019. Εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις. 11 Απριλίου 2019
Ε. 2015/2019. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 218/2018 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτ 30 Ιανουαρίου 2019
ΝΣΚ. 18/2018. Δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου. 09 Μαρτίου 2018
ΝΣΚ. 10/2018. Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής τ 30 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ. 1066/2017. Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.) 22 Απριλίου 2017
ΝΣΚ. 22/2017. Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Φορολογική αντιμετώπιση. 10 Απριλίου 2017
ΝΣΚ. 254/2016. Επιβολή κατάσχεσης, κατά τον ΚΕΔΕ, στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου, θετική δήλωση αυτού και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους της κατασχούσας Δ.Ο.Υ. επιστροφή του κατατεθέντος ποσού στο πιστωτικό ίδρυμα, 23 Απριλίου 2017
ΝΣΚ. 149/2016. Αν υπόκειται ή όχι σε τέλος χαρτοσήμου η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων. 10 Απριλίου 2017
ΝΣΚ 139/2016. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες Μ.Β.Η. ΑΕ και Ε.Α.Σ. ΑΕ για κάθε χρήση. 03 Ιουνίου 2016
ΝΣΚ 7/2016. Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου – Άρση αυτών – Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΟΤΑ. 08 Ιουνίου 2016
ΝΣΚ. 334/2014. Δημόσια έσοδα – Εταιρείες ανώνυμες – Προσκόμιση ή μη εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης επιδικασθείσας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, επί αγωγής – Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3068/2002, όπως τροποποιημένο ισχύει – Άρση ή μη επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. 23 Απριλίου 2017
ΝΣΚ 49/07. Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτά I.M.E.E.Π.E. από την εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων 27 Ιουνίου 2007
ΝΣΚ 537/06. Σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου πολιτικού κόμματος από τη φορολογική αρχή. 25 Απριλίου 2007
ΝΣΚ 620/04. Εάν οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ.280/2000 περί υποχρεώσεως προσλήψεως φυλάκων στα πλοία τα οποία τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής κατάσχεσης κ.λπ., καταλαμβάνουν και το Ελληνικό Δημόσιο ως επισπεύδοντα δανειστή 30 Νοεμβρίου 2004
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm