Αριθμός : 139
Έτος : 24 / 05 / 2016
Τίτλος : Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες Μ.Β.Η. ΑΕ και Ε.Α.Σ. ΑΕ για κάθε χρήση.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :  
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Περίληψη : Α. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να χορηγήσει στις εταιρείες του ερωτήματος αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση, όπως και για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης, χωρίς τις υφιστάμενες μέχρι 12.5.2016 προϋποθέσεις. Β. Δεν δύναται να τεθεί επί του αποδεικτικού της ενημερότητας ο όρος της παρακράτησης. Γ. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να απόσχει από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ.
Διατάξεις : Ν 4387/2016 Α105Π1, Ν 4387/2016 Α105Π3, ΝΔ 356/1974Α83
Λήμματα : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ

 

{pdf=/docum/2016/NSK139-2016.pdf|100%|1020|native}