28 | 05 | 2020

Αθήνα 17/06/04

ΙΚΑ Α23/593

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 των μακροχρόνια ανέργων, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Σας κοινοποιούμε το Φ. 800000/21187/1382/18.12.03 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αποτελεί απάντηση στο ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
 Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, οι διατάξεις του ν. 2874/00 αποσκοπούν κατ' αποκλειστικότητα στην παροχή δυνατότητας θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ασφαλισμένους οι οποίοι, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, δεν συμπληρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος. Επομένως, δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής όσοι ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. 
 Στο ίδιο έγγραφο γίνεται δεκτό, ότι αντίθετα, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, έχουν την δυνατότητα, για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτό, να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm