26 | 02 | 2020

Αθήνα 19/07/2016
ΥΠΕΡΓ.:106679


ΘΕΜΑ:
Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων.

 

Με αφορμή ερωτήματα που αναφέρονται στον τρόπο προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΕΤΕΛΜ δεν προβλεπόταν η ασφάλιση εργαζόμενων συνταξιούχων. Με τις διατάξεις του αρθ. 44 του Ν.3996/2011 προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ υπάγονται πλέον εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Περαιτέρω δε ορίστηκε ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος άλλα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί απόφαση ακύρωσης του ,παραμένει ισχυρός.
Δεδομένου ότι το Καταστατικό του τ. ΕΤΕΑΜ δεν προβλέπει τίποτε περί του θέματος της προσαύξησης της σύνταξης μετά από εργασία συνταξιούχου , και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 95/1980 «Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών προβλέπουν ότι:
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που απονέμει ο Τομέας, αποτελείται:

α) Από βασικό ποσό ίσο προς 9% του 25πλασιου του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη , όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Από προσαύξηση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου λόγω ασφαλιστικής κλάσης, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 12% για κάθε κλάση πάνω από την πρώτη που ορίζεται από το άρθρο 37 του Α.Ν. 1846/1951 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και μέχρι την ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος κατά το προηγούμενο άρθρο.
γ) Από προσαύξηση του ποσού που προκύπτει από τα εδάφια α΄ και β΄ λόγω χρόνου ασφάλισης η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 4%για κάθε 300 συμπληρωμένες ημέρες ασφάλισης πάνω από τις 1500 και μέχρι τις 7500 και σε ποσοστό 3%για κάθε 300 συμπληρωμένες ημέρες ασφάλισης πάνω από τις 7500.

Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, θα προσαυξάνεται το ήδη καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης κατά 4% μέχρι τις 7500 ΗΑ και κατά 3%για τις άνω των 7500 Η.Α.
Διευκρινίζουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι 31/12/2014 καθότι με τον Ν. 4387/2016 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης για τον οποίο θα δοθούν οδηγίες με σχετική εγκύκλιο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm