Open menu
11 | 12 | 2023

Αθήνα, 11/07/2023

Αρ. πρωτ.: 342888

ΕΦΚΑ: 41

 

Θέμα: Διαδικασία αντιρρήσεων στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

 

 

ΣΧΕΤ:

1. Η αρ. Δ.15/Γ/οικ. 96195 (ΦΕΚ 6013/Β/20.12.2021) Υπουργική Απόφαση

2. Η εγκύκλιος 17/2017 του e-ΕΦΚΑ

Με την εγκύκλιο 17/2017 του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) και υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 , εφεξής καλούμενη «ρύθμιση» και ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής, τους κλάδους ασφάλισης, τη διαδικασία απεικόνισης ασφάλισης και υποβολής ΑΠΔ και τη διαδικασία δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Με την παρούσα, κοινοποιούνται οι διατάξεις της αρ. Δ15/Γ΄/οικ. 96195 (ΦΕΚ 6013/Β΄/20.12.2021) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ορίζονται θέματα και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή σχετικά με:

• Τη Διαδικασία Δήλωσης Υπαγωγής του ασφαλισμένου στη ρύθμιση από τον αντισυμβαλλόμενο και Διακοπής αυτής.
• Τη Διαδικασία Μη Υποβολής Δήλωσης υπαγωγής στην ρύθμιση εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου και ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο παρέχων σε αυτόν, υπηρεσίες, ασφαλισμένος ως προς τη δήλωση εκ μέρους του.
• Τη Διαδικασία Αντιρρήσεων εκ μέρους του ασφαλισμένου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου.
• Τη Διαδικασία Αντιρρήσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του ασφαλισμένου.
• Τη διαχείριση περιπτώσεων μη εμπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων, είτε εκ μέρους του ασφαλισμένου είτε του αντισυμβαλλόμενου.
• Τη διαχείριση Δηλώσεων Υπαγωγής και Διακοπής στη ρύθμιση και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.1.2017 έως και την έκδοση της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.
• Τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων (επισυνάπτονται υποδείγματα).

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων εμπίπτουν μη μισθωτοί, αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύει, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους από ΔΠΥ προέρχεται από την απασχόλησή τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, σε ένα έως και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, την αναλογική εφαρμογή στους εν λόγω ασφαλισμένους των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύουν, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Επισημαίνεται ότι από τις εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνεται και ο ασφαλισμένος δικηγόρος ο οποίος συμβάλλεται με δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία. Αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων θα παρασχεθούν με νεότερο έγγραφο.

Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση για την εφαρμογή των οριζομένων στην ως άνω ΥΑ είναι η Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλισμένου, με βάση την έδρα του.

Διαδικασία Δήλωσης Υπαγωγής και Διακοπής στην ρύθμιση Διαδικασία Αντιρρήσεων

Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες για τη δήλωση Υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016, και τη Δήλωση Διακοπής από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.
Επισημαίνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν οι λειτουργικότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 9, άρθρο 39 Ν. 4387/2016 » (εγκύκλιος 17/2017) και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ.

Α. Διαδικασία για τη δήλωση της υπαγωγής από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη

Η υπαγωγή του ασφαλισμένου στην εν λόγω ρύθμιση απεικονίζεται μέσα από τη διενέργεια δήλωσης των στοιχείων του από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα, από εκείνον κατά τον οποίο ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το συγκεκριμένο καθεστώς.
Επίσης, ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης υποβάλλει όμοια δήλωση και για τη διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση, μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της προαναφερόμενης ρύθμισης.
O e-ΕΦΚΑ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον ασφαλισμένο για τις δηλώσεις που έχει υποβάλει ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης του.

Ο ασφαλισμένος καλείται είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής.

Β. Περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη

Αν ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης δεν υποβάλει τις προαναφερόμενες στην προηγούμενη ενότητα δηλώσεις, ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος υποβάλλει, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, ή μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δήλωση, αντίστοιχα, περί υπαγωγής στη ρύθμιση ή περί διακοπής της υπαγωγής του στη ρύθμιση, δηλώνοντας:

Τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του (επωνυμία, ΑΦΜ, κλπ) και συνυποβάλλοντας κάθε στοιχείο αποδεικτικό της δήλωσής του (δελτίο παροχής υπηρεσιών, σύμβαση κλπ).

Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει άμεσα, και με κάθε πρόσφορο μέσο, τον αντισυμβαλλόμενο για τις δηλώσεις του ασφαλισμένου και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής, σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα.

Γ. Διαδικασία αντιρρήσεων

1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλονται εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.

Επισημάνσεις:

- Σε περίπτωση, μη εμπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω, η δήλωση του ετέρου μέρους θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
- Δηλώσεις και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.1.2017 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται στις διατάξεις αυτής και θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
- Δηλώσεις υπαγωγής-διακοπής στην ρύθμιση ή αντιρρήσεις αντισυμβαλλόμενου - εργοδότη ή ασφαλισμένου, οι οποίες παρόλο που αναγράφονται ως αντιρρήσεις δεν στρέφονται κατά δήλωσης ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλόμενου αντίστοιχα και ισοδυναμούν με δήλωση υπαγωγής ή διακοπής υπαγωγής στην ρύθμιση αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ στον ασφαλισμένο ή στον αντισυμβαλλόμενο - εργοδότη, αντίστοιχα προς ενημέρωσή του.


Στη συνέχεια, μπορεί είτε να αποδεχτεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης, είτε να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά αυτής, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Προσοχή: Αντιρρήσεις κατά δήλωσης αντισυμβαλλόμενου ή ασφαλισμένου εξετάζονται αρμοδίως κατά προτεραιότητα.

Διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων επί των αντιρρήσεων από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ (σύμφωνα με την έδρα του αντισυμβαλλόμενου).

Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω:

α) εκ μέρους του ασφαλισμένου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.
β) εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της δήλωσης του ασφαλισμένου ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.

Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, κατά περίπτωση, θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από την αρμόδια Τοπική Δ/νση:

- Θα κρίνεται η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής ή διακοπής της υπαγωγής του ασφαλισμένου στη ρύθμιση, μετά την διενέργεια ασφαλιστικού ελέγχου (σύμβαση, συμφωνητικό, δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ).
- Θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται ή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και
- Θα εκδίδεται σχετική απόφαση η οποία αποστέλλεται συστημένα και στον ασφαλισμένο και στον αντισυμβαλλόμενο.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσας το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm