Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα, 27/04/2020

ΥΠΕΡΓ.:Δ.15/Δ’/38535

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

 

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 20 τουν. 4892/2022 (Α’ 28), για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14911/24.1.2022 (Β’ 187) και 14914/25.1.2022 (Β’ 189) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2022.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14911/24.1.2022 (Β’ 187) και 14914/25.1.2022 (Β’ 189) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καταχωρίζουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλεται για τον μήνα Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων που εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) και για το χρονικό διάστημα ένταξής τους στη ρύθμιση.
Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.
3. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 20 του ν.4892/2022 (Α’ 28).
4. Μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο του e- Ε.Φ.Κ.Α. (https://www.efka.gov. gr), οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2, χρησιμοποιώντας τα σχετικά διαπιστευτήρια του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δηλωθέντα στοιχεία της υποβληθείσας Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων τους, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά τόσο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών όσο και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. βάσει της ρύθμισης του άρθρου20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28).
Με την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση - εργοδότης πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς τον σκοπό του προσδιορισμού των προαναφερομένων ποσών.
Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 20 τουν. 4892/2022 (Α’ 28), ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να αξιοποιεί πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του ή αποστέλλονται σε αυτόν από άλλους δημόσιους φορείς.
5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν καλυφθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου, καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
6. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες για τους εργαζόμενους της παρ. 1 υπάγονται σε άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις ημέρες που δεν παρασχέθηκε εργασία λόγω της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, γίνεται με βάση τις άλλες ρυθμίσεις, και το άρθρο 20 τουν. 4892/2022 (Α’ 28) εφαρμόζεται για το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που δεν έχουν καλυφθεί από τις άλλες ρυθμίσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm