Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα, 28/04/2021
Αρ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/10331/525

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β΄ 3673) και οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β΄ 5176) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄ αρ. οικ.45214/ 2418/13.11.2020 (Β΄ 5176) κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.3.2021».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄ αρ. οικ.45214/ 2418/13.11.2020 (Β΄ 5176) κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.

Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.3.2021:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),

ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.
iii. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

3. Μετά το άρθρο 1 της υπό στοιχεία οικ. 32085/1771/ 07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Κάλυψη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης εκτός e-ΕΦΚΑ για επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)


α. Για εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων - εργοδοτών του άρθρου 1 της παρούσας, προς τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.
β. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών που υποβάλλονται για κάθε μισθολογική περίοδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.
Σε περίπτωση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρίζονται, με χρήση ειδικών κωδικών, οι ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων, το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αποδοχές, το ποσό μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), και το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων κοινω­νικής ασφάλισης.
γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.
Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.3.2021».

5. Η παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομα­στικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.3.2021:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.
iii. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄ αρ. οικ.34060/ 1857/31.08.2020 (Β΄ 3673) κοινή υπουργική απόφαση και την παρ. 3 της υπ΄ αρ. οικ.45214/ 2418/13.11.2020 (Β΄ 5176) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020, και μέχρι 31.03.2021 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30η Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη».

7. Μετά το άρθρο 3 της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/07.08.2020 (Β΄ 3371) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Διασταύρωση και έλεγχος δηλωθέντων στοιχείων


α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
β. Για τους φορείς του άρθρου 1Α της παρούσας που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020 οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν σχετική δήλωση στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους φορείς του άρθρου 1Α διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, οι καταβληθείσες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής».


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm