Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 19/11/2020
Αρ. πρωτ.: 2761


ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην γνωμοδότησή σας ΣΛΟΤ αριθ. πρωτ. 1137 ΕΞ/16-6-2020 σχετικά με την φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις, στην τελευταία παράγραφο του παραρτήματος αναφέρετε ότι «οι ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων, οι οποίες κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, θα υπολογιστούν επί των ονομαστικών αποδοχών, ως να ήταν κανονική μισθοδοσία και θα λογιστικοποιηθούν τόσο ως απαίτηση κατά του φορέα (ΕΦΚΑ), όσο και ως υποχρέωση για την καταβολή των σχετικών ποσών»
Παρακαλούμε όπως εξειδικεύσετε τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν και τους λογαριασμούς που θα κινηθούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Κ.Υ.Α. 22964/1285/12-8-2020 ): «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας», oι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.

Οι οδηγίες που δόθηκαν από την εν λόγω Κ.Υ.Α., έχουν ως εξής (άρθρο 1, παρ. 2 κ.ε.):

«2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πραγματική απασχόληση συμπληρώνεται μόνο ο κωδικός της παρ. 3 της παρούσας.
3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις - εργοδότες απασχολούν εκτάκτως, λόγω προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του υποκεφαλαίου Α3 της υπ΄ αρ. 17788/346/10-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779), εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις - εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η απασχόληση με τηλεργασία.
6. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 4 και 5 του άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ. διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.».

Από τα αναφερόμενα στην παραπάνω Κ.Υ.Α. προκύπτει ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων (κατά το οποίο οι εργοδότες δεν καταβάλλουν αποδοχές), υπολογίζονται επί των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων, ως εάν να μην είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους1.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προσδιοριστούν για την χρονική περίοδο που οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, θα καταβληθούν μεν από τους εργοδότες, ωστόσο, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εάν όμως, καταβάλλονται πραγματικές αμοιβές, εντός ή εκτός του διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, θα υπολογίζονται οι, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν την επιχείρηση, κατά τα γνωστά.
Η ρύθμιση των ως άνω υπολογισμών των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, γίνεται με την χρήση ειδικών κωδικών «τύπου αποδοχών», ανά εργαζόμενο, κατά την συμπλήρωση της Α.Π.Δ..
Συνεπώς, είναι σαφές, ότι η επιχείρηση / εργοδότης, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, θα προσδιορίσει και θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε έξοδο.

Τα ποσά αυτά καθίστανται απαιτητά από την επιχείρηση, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αφού τελικώς θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς ωστόσο να αποτελούν μεταφορά πόρων προς ενίσχυση της οντότητας και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ανταπόδοσης ή συγκεκριμένη μελλοντική συμμόρφωση.
Αντιθέτως, τα κονδύλια αυτά, συνιστούν ευθεία αρωγή του κράτους, στην ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, αναφορικά με το κενό απασχόλησης, το οποίο προκύπτει εξ αιτίας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.
Η ημερολογιακή εγγραφή για την λογιστικοποίηση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, που αναλογούν στο διάστημα της αναστολής των συμβάσεων, είναι η εξής:

Λογαριασμοί

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

33. Λοιπές απαιτήσεις

 

 

33.03  Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες

 

 

33.03.99 Απαίτηση, κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών Εισφορών περιόδου αναστολής συμβάσεων

α=β+γ

 

 

55. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

 

 

 

55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας Ασφάλισης

 

 

 

55.01.00 Υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ .....

 

β

 

55.02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης

 

 

 

55.02.00 Επικουρικό ταμείο "Α"........

 

γ

Αιτιολογία: Ασφαλιστικές εισφορές διαστήματος αναστολής συμβάσεων επί ονομαστικών μισθών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ( Ν.4714/2020,  ΆΡΘΡΟ 122 )

Θα ακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών με χρέωση των υπολογαριασμών του 55 και πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ όταν επιστραφούν τα χρηματικά αυτά ποσά στην επιχείρηση, θα πιστωθεί και θα «κλείσει» ο λογαριασμός 33.03.99, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων.


 

1. Βλέπε γενικό Έγγραφο / Εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας με αριθμό: e-efka 82992/6-5-2020

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm