Open menu
21 | 06 | 2021

Αθήνα 18/06/2019
Αρ. πρωτ.: 1270


ΘΕΜΑ: Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του N . 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας στο κάτωθι ερώτημα.
Νεοσυσταθείσα Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης του N. 4513/2018 έχει υποχρέωση τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων κατά το έτος σύστασης αυτής;
Δηλαδή, αντιμετωπίζεται ως οντότητα της παραγράφου 2β ή 2γ του άρθρου 1 του N. 4308/2014;
Να σημειώσω ότι βάσει του N. 4513/18 «η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού....» και «για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα, οι Ενεργειακές Κοινότητες διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του N . 1667/1986».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 του N. 4513/23-1-2018 (Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις), αναφέρεται ότι:

«Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση».

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια η αναφορά στην δημοσίευση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης στο ΓΕΜΗ, από τον αστικό συνεταιρισμό «Ενεργειακή Κοινότητα», γεγονός που προϋποθέτει την κατάρτιση των ως άνω καταστάσεων.
Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στον νόμο 1667/1986 (άρθρο 9), στον οποίο παραπέμπει ο N. 4513/2018 για όσα θέματα δεν ορίζονται σε αυτόν.
Ωστόσο, στην παράγραφο 3.10.1, της Πολ. 1003/31-12-2014 , η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του N. 4308/2014, αναφέρεται:

«Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:

(α)....(ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία.

Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του N . 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ)».

Κατά την γνώμη μας, η οποία έχει διατυπωθεί και στην γνωμοδότηση ΣΛΟΤ, με ΑΠ 1092/17.7.2018 , από την τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία αξιόπιστη πλήρης σειρά χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (ισολογισμός κ.λπ.).
Επομένως, εφόσον από τον νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού επιβάλλεται η υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους σειράς χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο συνεταιρισμός να τηρεί πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm