Open menu
14 | 06 | 2021

Αθήνα 13/03/1995.

1017949/693/165/0014/Β' 212/1995

ΠΟΛ. 1075

 

Θέμα: Συμπλήρωση διατάξεων της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικονομικών. - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ/ 1167/2015


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:...

κλπ.

 

αποφασίζουμε:

 

Τη συμπλήρωση της απόφασής μας με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 Α.Υ.Ο., ως εξής:


Άρθρο 1


Επέκταση της διαδικασίας απαλλαγής απ το Φ.Π.Α. που ορίζεται από τις διατάξεις της με αριθ. 1103551/8478/ Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο. και στις νέες επιχειρήσεις.
Οι διατάξεις της με αριθ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο. εφαρμόζονται και για τις νέες επιχειρήσεις, με την ακόλουθη διαδικασία:

Η συνολική αξία των αγορών, εισαγωγών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψης υπηρεσιών που μπορούν να πραγματοποιήσουν, με άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές αγαθών, δεν μπορεί να υπερβεί, τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά τους προηγούμενους της αίτησης μήνες.

Η αίτηση αυτή, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, μπορεί να υποβληθεί για πρώτη φορά μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισε την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων.

Στη συνέχεια, αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου, μπορεί να υποβάλλονται στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση εξαντλήθηκε.
 

 

Άρθρο 2


Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής, και αντιστρόφως.
Παρέχεται το δικαίωμα, για μία φορά μόνο, στις επιχειρήσεις που, βάσει της αριθ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο. επέλεξαν, για τον προσδιορισμό του ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, να επιλέξουν τη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, εφόσον το επιθυμούν και αντίστροφα και με την επιφύλαξη διατήρησης του ορίου απαλλαγής, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή, με αίτησή τους, που υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνει εγγράφως αυτή την επιλογή.
 

 

 

¶ρθρο 3


Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής η ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο.

1. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/12.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφασής μας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την έκδοση του οικείου τιμολογίου αγοράς ή του παραστατικού εισαγωγής κατά περίπτωση, επιτρεπόμενης της παράτασης κατά δύο (2) ακόμη μήνες για δικαιολογημένη αιτία, που κρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Τελωνειακής Περιφέρειας κατά περίπτωση, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

lα. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για οκτώ (8) επί πλέον μήνες, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.
Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της ΔΟΥ πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο.
Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια ΔΟΥ επιθεωρητού, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και του Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.
Ιβ. Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξάμηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χωρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.

2. Εάν ο αγοραστής - εξαγωγέας δεν πραγματοποιήσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται, στην προηγούμενη παράγραφο την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών που προμηθεύτηκε για το σκοπό αυτό, υποχρεούται με τη λήξη της παραπάνω αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας να καταβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας με έκτακτη προσωρινή δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 1642/86, όπως ισχύουν.

 

 

 

Άρθρο 4


Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής.

1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής:

α) τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικής περιόδους ή σε μια απ' αυτές έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/86, καθώς και κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στην ανακρίβεια των τηρουμένων Βιβλίων και Στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 Κ.Β.Σ.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.
Τυχόν "Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών η αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

 

 

 

Άρθρο 5


Ακύρωση ή μη πραγματοποίηση εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. Α.Υ.Ο. και της παρούσας.
Στην περίπτωση ακύρωσης ή μη πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου αγοραστής υποχρεούται:

- να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το προαναφερόμενο "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", για την ισόποση αναπροσαρμογή του υπόλοιπου του ορίου της απαλλαγής που αναφέρεται σ' αυτό και
- να υποβάλλει την έκτακτη προσωρινή δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας επιδεικνύει στο Προϊστάμενο της αρμόδιας, για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής, κατά τα ανωτέρω.

 

 

 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1 και 2 που επισυνάπτονται στη με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφασής μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/01/1995, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
                        ------------
  (Ατελώς)

   Α Ι Τ Η Σ Η                 Προς τη Δ.Ο.Υ.
                         .........................

  Επώνυμο ή Επωνυμία .......................... Καταθέτω μπλόκ "Ειδικού
  ............................................. Διπλοτύπου Δελτίου Απαλ-
  'Ονομα: ..................................... λαγής από το ΦΠΑ" από Νο
  ΑΦΜ/ΦΠΑ: ..................          ........ και σας 
  Ε.Μ.Ε. ...................................... παρακαλώ, να μου 
                         εγκρίνετε, για τη χρονική 
                         περίοδο, από............. 
                         έως ........την αγορά και 
                         εισαγωγή αγαθών, καθώς 
                         και τη λήψη υπηρεσιών, 
                         χωρίς καταβολή του ΦΠΑ 
                         που αναλογεί, μέχρι του 
                         ποσού των δραχμών ....... 
  ΘΕΜΑ: Θεώρηση "Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου   το οποίο αποτελεί το 
  ----- Απαλλαγής από το ΦΠΑ" αγοράς ή ειαγω-  συνολικό ύψος των πράξεων 
     γής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών".     των άρθρων 1 και 2 της
                         απόφασης του Υπουργού 
                         Οικονομικών αριθ. αριθ. 
                         1103551/8478/2.8.93" που
                         πραγματοποίησα κατά την 
                         προηγούμενη δωδεκάμηνη 
                         διαχειριστική περίοδο ή
                         δωδεκάμηνη χρονική, 
                         κατά περίπτωση, περίοδο 
                         που ορίζεται με τις
                         διατάξεις του άρθρου 1 
                         της Α.Υ.Ο................ 
                         Όπως προκύπτει και από 
                         τα συνημμένα δικαιολογη-
                         τικά, πληρούνται στο 
                         πρόσωπό μου οι 
                         προϋποθέσεις για τη 
                         χορήγηση της απαλλαγής, 
                         σύμφωνα με τα οριζόμενα 
                         στην ανωτέρω απόφαση του 
                         Υπουργού Οικονομικών.
                         Κατόπιν των ανωτέρω, 
                         παρακαλώ για τη θεώρηση 
                         του παραπάνω δελτίου.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
  -------------------------------

  Τόπος εγκατάστασης: Οδός-Αριθ.: ....................................... 
            Ταχ. Κωδ.: ........................................

  Χρόνος εγκατάστασης στην παραπάνω διεύθυνση από .......................

  Σημειώστε για τα τρία προηγούμενα της αίτησης διαχειριστικά έτη:
  ----------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________
  |               |  199 ..  |  199 ..  |  199 ..  |
  |_____________________________|_____________|____________|____________|
  |               |       |      |      |
  | ΚΕΦΑΛΑΙΑ          |.............|............|............|
  | Αριθμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     |.............|............|............|
  | ΕΚΡΟΕΣ           |.............|............|............|
  | ΕΙΣΡΟΕΣ           |.............|............|............|
  | ΦΠΑ που επιστράφηκε ή έτυχε |.............|............|............|
  | απαλλαγής.         |       |      |      |
  |_____________________________|_____________|____________|____________|

  Ημερομηνία: ....................           Ο Α ι τ ώ ν

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  ----------

   1. Αναλυτική κατάσταση διασαφήσεων εξαγωγής και ενδοκοινοτικών
  παραδόσεων προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου ή του προηγούμενου
  δωδεκαμήνου ή του προηγούμενου τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της
  επιχείρησης (για νέες επιχ).

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
                        ------------
                        Αριθ. Βιβλίου Μητρώου: ..... 

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ           
  ---------------------

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  'Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...................................... 
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................
  Α.Φ.Μ..................Αρμόδια ΔΟΥ................
  ΟΔΟΣ .........................ΑΡΙΘ................
  ΤΑΧ. ΚΩΔ.............. ΠΟΛΗ ......................


      ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.
      ----------------------------------------------

   (Α. Υ. Ο. αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ. 1262/93)

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 'Η ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

  Προς τ.. ..............................................................
  Επάγγελμα: ............................................................
  Δ.Ο.Υ. ......................... ΟΔΟΣ: ................................
  ΑΡΙΘ.: ............ ΠΟΛΗ: .............................................
  ΑΦΜ/ΦΠΑ: .....................

                   'Οριο απαλλαγής  Δρχ..............*

  Συνολικό ποσό απαλλαγής
  προηγουμένων συναλλλαγών   Δρχ.............
  μείον επιστρ.- εκπτ.- ακυρ. Δρχ..........Δρχ......
  Πλέον ποσό παρούσης συναλλαγής
  (α/α τιμολογίου ή διασάφησης)
     ...........................     Δρχ...... Δρχ...............  
                       --------- ------------------

             Υπόλοιπο ορίου απαλλαγής   Δρχ..............**


  Πλέον ποσό που φορολογήθηκε βάσει της παραγρ. 2
  του άρθρ. 3 της αριθμ. ................Α.Υ.Ο.
  (Προσωρινή δήλωση)                 Δρχ.................
                             -----------------

  Γενικό υπόλοιπο ορίου απαλλαγής μετά από αναπροσαρμογή Δρχ. ========*

  ** 'Ητοι δραχμές.......................................................
    .................................................................... 

                 Αθήνα,

      Ο Αιτών                 Ο Προμηθευτής

   Υπογραφή - Σφραγίδα            Υπογραφή - Σφραγίδα

 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm