Open menu
25 | 06 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 29/07/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1191


ΘΕΜΑ:Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε το είδος, την διαδικασία, το χρόνο υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα υποβαλλόμενα στοιχεία που αφορούν πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής


Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυ­μάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.Στην υποχρέωση αυτή εντάσσονται και τα στοιχεία του άρθρου 2 της παρούσας για τις παρακάτω κατηγορίες πελατών τους υψηλού κινδύνου:

Α. ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται με την απόφαση αριθ.281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ.650/Β΄/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Β. νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ.650/Β΄/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων


Τα πιστωτικά ιδρύματα διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών τα παρακάτω στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους:

2.1.Ελεύθεροι επαγγελματίες

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
7) Υπηκοότητα
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ.Διαβατηρίου - εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
9) Επαγγελματική δραστηριότητα.
10) Διεύθυνση.
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαρια­σμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.

2.2.Νομικά Πρόσωπα.

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
3) Επωνυμία.
4) Διεύθυνση.
5) Νομική Μορφή.
6) Α Ενεργοί Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.).
7) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
8) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
9) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
10) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
12) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Άρθρο 3
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων.


Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου.
Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 4
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων


Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρθρου 2 της παρούσας είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από τη διαβίβασή τους.
Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την παραλαβή τους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων


Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 , έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011) .
Η παροχή των προβλεπόμενων δια της παρούσας στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Υπ. Οικονομικών δεν αναιρεί την υποχρέωση χορήγησης στοιχείων οποτεδήποτε ζητηθεί ή έχει προβλεφθεί από άλλη απόφαση και δεν επηρεάζει λοιπές εκ της νομοθεσίας υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και επομένων. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το έτος 2011 θα γίνει έως την 30/10/2013 και η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το έτος 2012 θα γίνει μέχρι την 31/12/2013.

Άρθρο 7
Παράρτημα


Η παρούσα συνοδεύεται από πίνακες με τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες στην Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 8


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm