feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
22 | 02 | 2024
× ΕΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

compress Πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση: Ποιο είναι το ανώτατο όριο πραγματοποίησής της

Περισσότερα
3 Χρόνια 3 Μήνες πριν #124 από panos
Πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση: Ποιο είναι το ανώτατο όριο πραγματοποίησής της - Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε8

Τα θέματα της μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται στην ελληνική έννομη τάξη από το άρθρο 38 του Ν.1892/1990 (όπως αυτό ισχύει).

Με το άρθρο 59 τουΝ.4635/2019, τροποποιήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 (όπως ισχύει) και διαμορφώθηκε ως εξής:


 • «11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.» .
 • Όσον αφορά τη φράση «μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου», πρόκειται σίγουρα για ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει αρκετούς συναδέλφους δεδομένου ότι η Αιτιολογική Έκθεση τουΝ.4635/2019, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ανωτέρω διάταξη αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε οποιαδήποτε, τυχόν, υπερωριακή απασχόληση και καταστρατήγηση της φύσης της μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα πολλές απόψεις να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πλήρες ημερήσιο ωράριο του συγκρίσιμου εργαζόμενου θεωρείται το 9ωρο επί πενθημέρου και το 8ωρο επί εξαημέρου. Αυτό διότι το ανώτατο νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας ενός μισθωτού που απασχολείται με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας αντιστοιχεί σε 9 (εννέα) ώρες, ενώ αντίθετα, γι΄ αυτούς που απασχολούνται με εξαήμερο ή άλλο σύστημα εργασίας, εκτός του πενθημέρου, το οκτάωρο εξακολουθεί να ισχύει ως το ανώτατο νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας (Έγγραφο 5064/125/10.3.2017). Επίσης, διότι για να υπάρχει υπερωρία, απαιτείται η υπέρβαση των 9 επί πενθημέρου ή των 8 επί εξαημέρου ωρών την ημέρα, ανεξαρτήτως του εβδομαδιαίου ωραρίου (Έγγραφο 34186/564/18.8.2015).

  Τη λύση στο ανωτέρω θέμα, δίνει το έγγραφο 10575/361/9-6-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.1892/1990 (όπως ισχύει), «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης» νοείται κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, ήτοι λιγότερες από τις 8 ώρες ημερησίως επί 5νθημέρου ή τις 6,40 ώρες ημερησίως επί 6ημέρου ή τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, ως πρόσθετη εργασία για τον μερικώς απασχολούμενο θεωρείται η εργασία που πραγματοποιείται καθ' υπέρβαση των οριζόμενων από τη σύμβασή του ημερήσιων ωρών εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 8 ωρών ημερησίως επί πενθημέρου ή των 6 ωρών και 40 λεπτών επί εξαημέρου (άρθρο 659 Αστικού Κώδικα, άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 14.2.1984). Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας, αφού η υπερεργασιακή απασχόληση σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των 40 ωρών.

  Συνακόλουθα, στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται και η έννοια της υπερωρίας. Επομένως, σε περίπτωση μισθωτού απασχολούμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε8, καθώς το εν λόγω έντυπο συνδέεται με τη νομιμοποίηση της επιτρεπόμενης υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 του Ν.4488/2017 (όπως ισχύει) και σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

  Πέραν τούτου και όσον αφορά την υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4488/2017 (όπως ισχύει) ισχύουν τα εξής:

  Όταν παραστεί ανάγκη αλλαγής της ώρας έναρξης της ημερήσιας εργασίας των μερικώς απασχολούμενων, χωρίς μεταβολή της διάρκειας αυτής, τότε η καταχώριση της αλλαγής ή τροποποίησης θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό ωράριο εργασίας του εργαζομένου να είναι σωστά καταχωρημένο σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού.

  Δηλαδή, αν σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (έντυπο Ε4) έχει δηλωθεί ωράριο 08:00-12:00 και ο εργοδότης θέλει να μεταφέρει την ώρα έναρξης της ημερήσιας εργασίας σε χρόνο μεταγενέστερο από τον δηλωμένο, π.χ. στις 09:00, τότε η υποβολή του εντύπου Ε4 συμπληρωμένου ως προς την τροποποίηση του ωραρίου, θα πρέπει να γίνει πριν τις 08:00 το πρωί. Αντίστοιχα, αν ο εργοδότης θέλει να μεταφέρει την ώρα έναρξης της ημερήσιας εργασίας σε χρόνο προγενέστερο από τον δηλωμένο, π.χ. στις 07:00, τότε η υποβολή του εντύπου Ε4 συμπληρωμένου ως προς την τροποποίηση του ωραρίου, θα πρέπει να γίνει πριν από τις 07:00 το πρωί.

  Αντιθέτως, όταν η αλλαγή αφορά την μεταβολή της διάρκειας της ημερήσιας εργασίας των μερικώς απασχολούμενων κατά το μέρος που αφορά στο χρόνο λήξης αυτής (δηλαδή όταν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια το πλήρες ημερήσιο ωράριο), τότε ο εργοδότης θα μπορεί να υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο ως προς την τροποποίηση του ωραρίου ακόμα και μετά την ώρα έναρξης της δηλωθείσας, σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού, ημερήσιας εργασίας των εργαζομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την ώρα λήξης του αρχικώς δηλωθέντος ωραρίου.

  Για παράδειγμα, αν σύμφωνα με ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού (έντυπο Ε4) έχει δηλωθεί για μερικώς απασχολούμενο εργαζόμενο ωράριο 08:00-12:00 και παραστεί ανάγκη για παροχή πρόσθετης εργασίας πέρα από τη συμφωνηθείσα, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο ως προς την τροποποίηση του ωραρίου κατά το μέρος που αφορά στον χρόνο λήξης αυτής, σε κάθε χρονικό σημείο μεταξύ 08:00 και 12:00, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν από τις 12:00.


  Του Ευάγγελου Χατζηπέτκου από το e-forologia.gr

  Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
  Συντονιστές: panos
  Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.335 δευτερόλεπτα
  Τελευταία άρθρα.
  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση
  Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm