feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
13 | 08 | 2020

file Το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Περισσότερα
1 Χρόνος 7 Μήνες πριν #111 από panos
Με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α’ 104/13.06.2018) και την παράλληλη κατάργηση της πλειονότητας των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός των ρυθμίσεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρεία και εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης αναμόρφωσης των νομοθετημάτων που αφορούν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.Περαιτέρω, κωδικοποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία και βρίσκονταν σε άλλα νομοθετήματα, αποσαφηνίστηκαν αρκετά ζητήματα και εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις, προκειμένου το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας να καταστεί απλούστερο για τους εγχώριους επιχειρηματίες αλλά και ελκυστικότερο με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η ισχύς του νέου νόμου θα ξεκινήσει την 01.01.2019, ενώ στο άρθρο 187 εμπεριέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν μέχρι την εφαρμογή του. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αποκοπή των ρυθμίσεων λογιστικού δικαίου, ελεγκτικού δικαίου, δικαίου των μετασχηματισμών καθώς και του συστήματος δημοσιότητας, οι οποίες αναμένεται να ενσωματωθούν σε ξεχωριστά νομοθετήματα καθώς διέπουν και άλλες εταιρικές μορφές.
Με το παρόν επιχειρείται η συνοπτική ανάλυση ορισμένων βασικών τροποποιήσεων και νέων ρυθμίσεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο την καθημερινή πρακτική:

Διάρκεια (άρθρο 8 παρ. 1): Ο νέος νόμος εισάγει την δυνατότητα «απεριόριστης διάρκειας» της ανώνυμης εταιρείας, απαλλάσσοντας τους μετόχους από την ευθύνη παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά τη λήξη της.

Εταιρική επωνυμία (άρθρο 6 παρ. 1): Η επωνυμία μπορεί πλέον να έχει φανταστική μορφή, χωρίς να απαιτείται να περιγράφει το αντικείμενο της ανώνυμης εταιρίας, και μπορεί να περιέχει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη.

Μετοχικό Κεφάλαιο:

(α) Ελάχιστο κεφάλαιο (άρθρο 15 παρ. 2): Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.000 €, ανερχόμενο πλέον σε 25.000 € από το ισχύον έως σήμερα ποσό των 24.000€ (σε συμμόρφωση προς το αρ. 45 της οδηγίας ΕΕ 2017/1132).


(β) Αποτίμηση εισφορών σε είδος (άρθρο 17 παρ. 3): Απομειώνεται η κρατική παρέμβαση με την κατάργηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.. 2190/1920. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος πραγματοποιείται πλέον από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

(γ) Καταβολή και πιστοποίηση του κεφαλαίου (άρθρο 20): Εισάγονται νέες ρυθμίσεις, με στόχο την πρακτική διευκόλυνση ή/και την διευκρίνιση αμφισβητούμενων ζητημάτων.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον δυνατή σε ειδικό εταιρικό λογαριασμό, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και όχι απαραίτητα στην Ελλάδα (άρθρο 20 παρ. 3).

Με την ίδια διάταξη, καταργείται η δυνατότητα μεταγενέ-στερης καταβολής του κεφαλαίου ως ίσχυε κατά το αρ. 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ενώ διατηρείται η δυνατότητα δαπάνης των ποσών του κεφαλαίου για τους σκοπούς της εταιρείας, τίθεται όμως η προϋπόθεση καταστατικής πρόβλε-ψης ή πρόβλεψης αυτού στην απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η κατ’ ελάχιστον προθεσμία καταβολής αυτού, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νέου νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών (αντί των 15 ημερών που ίσχυε υπό το καθεστώς του αρ. 11 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920).

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η καταβολή του κεφαλαίου δια συμψηφισμού. Με τον τρόπο αυτό ο Έλληνας νομοθέτης ευθυγραμμίζεται με τη τάση για μεγαλύτερη ευελιξία των διατάξεων που έχουν να κάνουν με την εισφορά κεφαλαίου, αναγνωρίζοντας και νομοθετικά τη διαδικασία “debt-equity swap” που ακολουθείτο συχνά στην πράξη για την εξυγίανση της εταιρείας, στα πλαίσια της οποίας δεν εισρέει «φρέσκο χρήμα» αλλά η εταιρεία απελευθερώνεται από υποχρεώσεις (άρθρο 20 παρ. 4).
Κατά παρέκκλιση με τα ισχύοντα στον Κ.Ν. 2190/1920, η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου διενεργεί-ται πλέον από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εκτός από τις πολύ μικρές και μικρές εταιρείες στις οποίες διατηρείται η αρμοδιότητα του Δ.Σ (άρθρο 20 παρ. 6).

Με το άρθρο 24 του νέου νόμου διευρύνεται η δυνατότητα έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πλέον όταν αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να φτάσει και στο τριπλάσιο του αρχικού (αντί του διπλάσιου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920) ενώ όταν αυτή πραγματοποιείται με απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ανέλθει στο οκταπλάσιο αυτού (αντί του πενταπλάσιου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).Μετοχές και άλλοι τίτλοι:

(α) Κατάργηση ανωνύμων μετοχών (άρθρο 40 παρ. 1 και άρθρο 184: Ριζική τροποποίηση αποτελεί η κατάργηση των ανώνυμων μετοχών, με ημερομηνία έναρξης την 01.01.2020. Η κατάργηση αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας (AML), σε συμμόρφωση και με την Οδηγία EU 2015/849, η οποία σύντομα θα ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη.

(β) Ελάχιστη ονομαστική αξία μετοχών (άρθρο 35 παρ. 1): Αναπροσαρμόζεται η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 € σε 0,04 €. Η μείωση αυτή στόχο έχει την ευχερέστερη κυκλοφορία της μετοχής καθώς και τη διευκόλυνση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

(γ) Τίτλος κτήσης μετοχών (άρθρα 56 επ.): Εισάγεται ο θεσμός του «τίτλου κτήσης μετοχών», διεθνώς γνωστός και ως “warrant”. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχο τους να αποκτήσει μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία έναντι καταβολής ορισμένου ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρα 59 επ.): Ενσωματώνονται στο νέο νόμο οι διατάξεις του Ν. 3156/2003 περί έκδοσης ομολογιακών δανείων υπό τροποποιημένη μορφή. Ουσιώδεις μεταβολές αποτελούν τα εξής: (i) Διευκρινίζεται ότι το ομολογιακό δάνειο δεν χάνει το χαρακτήρα του ως «ομολογιακό» λόγω του ότι ενσωματώνεται σε μία ομολογία ή ότι ομολογιούχος είναι ένα μόνο πρόσωπο, (ii) Η απόφαση έκδοσης του ομολογιακού δανείου εμπίπτει πλέον κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. αντί της Γ.Σ. όπως όριζε ο Ν. 3156/2003 (άρθρο 1 παρ. 2), και (iii) Επικυρώνεται η απελευθέρωση του επιτοκίου για όλα τα ομολογιακά δάνεια, καταργούμενου του ορίου του ανώτατου δικαιοπρακτικού επιτοκίου.

Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ανώτατος αριθμός μελών (άρθρο 77 παρ. 3): Εισάγεται ανώτατος αριθμός μελών του Δ.Σ. (3-15 μέλη) πέραν του κατώτερου ορίου που ήδη είχε τεθεί με τον KN. 2190/1920. Ωστόσο προβλέπεται ότι για τις πολύ μικρές και μικρές εταιρείας το Δ.Σ. μπορεί να είναι μονομελές.

(β) Αύξηση αρμοδιοτήτων: Με τον νέο νόμο οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. αυξάνονται: πλέον της αρμοδιότητας του για έκδοση ομολογιακού δανείου, ως εκτέθηκε ανωτέρω, το Δ.Σ. πλέον είναι και το αρμόδιο εταιρικό όργανο για την έγκριση των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (αντί της Γ.Σ. που προέβλεπε ο ΚΝ 2190/2190 με το άρθρο 23α). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το ζητήσει η μειοψηφία του 5%>, το θέμα μπορεί να τεθεί στην Γ.Σ εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της παροχής της άδειας από το Δ.Σ. Με τις νέες ρυθμίσεις των άρθρων 99-101, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ δανειακών - πιστωτικών συμβάσεων και «άλλων» συμβάσεων, αφού όλες πλέον οι συμβάσεις υπάγονται στο ενιαίο καθεστώς γενικής απαγόρευσης χωρίς την ειδική άδεια του Δ.Σ. Για τις δε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά απαιτείται επιπροσθέτως η κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης (fairness opinion).
Από το ρυθμιστικό πεδίο της απαγόρευσης εξαιρούνται οι συμβάσεις που εμπίπτουν στις «τρέχουσες συναλλαγές», για τις οποίες εισάγεται και μαχητό ποσοτικό κριτήριο διάκρισης τους, οι συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο, καθώς και συμβάσεις με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν εταιρεία και οι οποίες συνάπτονται προς το συμφέρον και προς το όφελος της εταιρείας αυτής, ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Επίσης εξαιρούνται οι συμβάσεις για τις αποδοχές των μελών Δ.Σ., οι οποίες ρυθμίζονται ειδικώς στα άρθρα 109-114.

Γενική Συνέλευση:

Εισάγεται κατά το άρθρο 135 η δυνατότητα λήψης πλειοψηφικής απόφασης από την Γ.Σ. χωρίς συνεδρίαση, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην πράξη το Δ.Σ. προτείνει τη λήψη μιας απόφασης και οι μέτοχοι απαντούν ηλεκτρονικά. Ζήτημα απαρτίας δεν τίθεται καθώς η πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους.
Επίσης κατά το άρθρο 125, προβλέπεται η διεξαγωγή της Γ.Σ. με αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting), ενώ στην περίπτωση των αποφάσεων που λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία καταργείται η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία που όριζε το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα ποσοστά απαρτίας πλέον διαμορφώνονται σε ½ για την αρχική ψηφοφορία (αντί 2/3 που προέβλεπε το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920) και 1/3 για την επαναληπτική - ή 1/5 για απόφαση αύξησης κεφαλαίου (αντί ½ που προέβλεπε για την πρώτη επαναληπτική ψηφοφορία το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ), έτσι ώστε να επιταχύνονται οι εταιρικές αποφάσεις.

Διάθεση κερδών:

Η βασική διαφοροποίηση με το άρθ. 44α του ΚΝ 2190/1920 συνίσταται στο ότι προϋπόθεση για τη διανομή κερδών είναι όπως κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση) να μην είναι (ή, μετά από τη διανομή αυτή, να μην γίνει) κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου όχι μόνο με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, αλλά και με τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, καθώς επίσης και με τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Ως προς τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών προηγείται πλέον η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, μετά ακολουθεί η αφαίρεση των κρατήσεων για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τέλος οι κρατήσεις για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος.

Λύση και εκκαθάριση:

Καταργείται η δυνατότητα λύσης της εταιρείας με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ προστίθεται ως λόγος λύσης η περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελεί και η πρόβλεψη δικαιώματος σε μετόχους με συμμετοχή άνω του 10% στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στον εκκαθαριστή, να ζητήσουν από το δικαστήριο την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης της εταιρείας και την άμεση διαγραφή της από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, απαιτήσεων ασφαλιστικών ταμείων και φόρων, καθώς και απαιτήσεων δικηγόρων και αμοιβής του εκκαθαριστή. Πάντως το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τη σειρά με την οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις στο νόμο, ούτε από τις διατάξεις περί γενικών προνομίων (αν και τυχόν εμπράγματες ασφάλειες θα πρέπει να είναι σεβαστές), αλλά θα κρίνει με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την επιείκεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Spoiler! [Πατήστε για επέκταση]

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Δεν Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: panospanagos_65georgarelgeorgtzafergeorgantgeorgandriotelati4
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 2.335 δευτερόλεπτα
Τελευταία άρθρα.
  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm