Open menu
07 | 12 | 2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  54/2018

ΦΕΚ Α 103/13.06.2018


  Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και σκοπός


1. Με το παρόν καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Καλύπτει συνολικά και με συνεπή τρόπο όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής (παραδοχής) του δεδουλευμένου, με σκοπό την παροχή στοιχείων βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).
2. Οι οντότητες της παραγράφου 1, οι οποίες από άλλη νομοθεσία υποχρεούνται να εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζουν εκείνο το πλαίσιο (λογιστικό πλαίσιο οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, οι εν λόγω οντότητες, υποχρεούνται να καταρτίζουν τις πρόσθετες χρηματοοικονομικές αναφορές βάσει του παρόντος π.δ.
3. Οι οντότητες του Δημόσιου Τομέα, οι οποίες δεν υπάγονται στις οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

 

 

Άρθρο 2
Λογιστικό σύστημα


1. Οι οντότητες, οι οποίες υπόκεινται στην εφαρμογή του παρόντος, υποχρεούνται να τηρούν κατάλληλο λογιστικό σύστημα για:

(α) την παρακολούθηση των εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης, περιουσιακών στοιχείων, ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων, προβλέψεων και λοιπών οικονομικών ροών.
(β) τη σύνταξη των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών αναφορών.

2. Η διοίκηση των υπόχρεων οντοτήτων είναι υπεύθυνη για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος. Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος διασφαλίζεται όταν:

(α) τα λογιστικά αρχεία τηρούνται βάσει των προβλεπόμενων πολιτικών με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων,
(β) οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες είναι ευχερώς ελέγξιμες. Οι διαδικασίες του λογιστικού συστήματος θεωρούνται ως ευχερώς ελέγξιμες, όταν:

(β1) υπάρχει αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ: γεγονότων, συναλλαγών και λοιπών πράξεων, λογιστικών αρχείων, χρηματοοικονομικών αναφορών,

(β2) πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, μπορούν να αποκτούν εντός εύλογου χρόνου, κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, των τηρούμενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές, τα γεγονότα και οι λοιπές πράξεις, καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.

(γ) οι συναλλαγές, τα γεγονότα, και οι λοιπές πράξεις στηρίζονται σε κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση.

3. Το λογιστικό σύστημα τηρείται με βάση την διπλογραφική μέθοδο και επιτρέπει την παρακολούθηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών σε έσχατο επίπεδο.

 

 

Άρθρο 3
Κοινό σχέδιο λογαριασμών


1. Ως μέρος του λογιστικού συστήματος, οι οντότητες του άρθρου 1, χρησιμοποιούν το κοινό σχέδιο λογαριασμών των άρθρων 4-7, για την καταγραφή των συναλλαγών, γεγονότων και λοιπών πράξεων, την διευκόλυνση της λογοδοσίας και της διαφάνειας και την ευχερή κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών.
2. Η ενημέρωση των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου, μπορεί να γίνεται είτε βάσει αναφορών των τηρούμενων υποσυστημάτων είτε με άλλο κατάλληλο και αξιόπιστο κατά περίπτωση τρόπο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που καταχωρούνται και αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς, συμφωνούν με τις αναφορές των πάσης φύσεως τηρούμενων υποσυστημάτων και των άλλων πηγών πληροφοριών από τις οποίες τροφοδοτούνται.
3. Το σχέδιο λογαριασμών, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με το πληροφοριακό σύστημα της οντότητας, εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον, την οικονομική, τη διοικητική, τη λειτουργική και τις λοιπές ταξινομήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4-7.

Η οικονομική, διοικητική και λειτουργική ταξινόμηση είναι υποχρεωτικές.
4. Οι υποκείμενες στο παρόν π.δ. οντότητες, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τηρούν ξεχωριστά όλους τους αναφερόμενους λογαριασμούς, αλλά μπορούν να τους αναπτύσσουν περαιτέρω βάσει των αναγκών τους και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα επίπεδα όλων των ταξινομήσεων εκφράζονται με αριθμητικούς ή και γραμματικούς κωδικούς.

 

 

Άρθρο 4
Οικονομική ταξινόμηση


1. Η οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η ανάλυση ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS).

Η οικονομική ταξινόμηση αποτελεί τη βάση σύνταξης όλων των χρηματοοικονομικών αναφορών.
2. Οι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών ταξινομούνται σε οκτώ ομάδες, ως εξής:

• ομάδα λογαριασμών 1: Έσοδα,
• ομάδα λογαριασμών 2: Δαπάνες,
• ομάδα λογαριασμών 3: Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια και Αποθέματα,
• ομάδα λογαριασμών 4: Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία,
• ομάδα λογαριασμών 5: Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις,
• ομάδα λογαριασμών 6: Προβλέψεις,
• ομάδα λογαριασμών 7: Λοιπές Οικονομικές Ροές,
• ομάδα λογαριασμών 8: Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης.

3. H οικονομική ταξινόμηση αναπτύσσεται τουλάχιστον σε πεμπτοβάθμιους λογαριασμούς, εκ των οποίων ο πρώτος δηλώνει την ομάδα λογαριασμών.

Ο δεύτερος, τρίτος, και τέταρτος βαθμός αναλύουν σε περαιτέρω κατηγορίες τον εκάστοτε προηγούμενο βαθμό, ανάλογα με τη φύση τους και το απαιτούμενο επίπεδο συγκέντρωσης των πληροφοριών.

Ο πέμπτος βαθμός του σχεδίου λογαριασμών, αναλύει περαιτέρω τον τέταρτο βαθμό και αναπτύσσεται σε διψήφιους λογαριασμούς (01 – 99).

Ομοίως, ο τέταρτος βαθμός αναπτύσσεται σε διψήφιους λογαριασμούς. Ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος βαθμός, έχουν από ένα ψηφίο.

 

 

 

Άρθρο 5
Διοικητική ταξινόμηση


1. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των υπόχρεων οντοτήτων και καθορίζει τις διοικητικές θέσεις που είναι νομικά υπεύθυνες για την διαχείριση των εξόδων, των εσόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των οντοτήτων.
2. Για σκοπούς διοικητικής ταξινόμησης, στο σχέδιο λογαριασμών ενσωματώνονται τρία τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών.

 

 

 

Άρθρο 6
Λειτουργική ταξινόμηση


1. Η λειτουργική ταξινόμηση καθορίζει τους τομείς ανάλωσης των δαπανών και αναπτύσσεται βάσει των αρχών που τίθενται από τα Διεθνή Πρότυπα COFOG (Classification of the Functions of Government Ταξινόμηση των Λειτουργιών των Κυβερνήσεων) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
2. Για σκοπούς λειτουργικής ταξινόμησης, στο σχέδιο λογαριασμών ενσωματώνονται δύο τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών.

 

 

 

Άρθρο 7
Λοιπές ταξινομήσεις


Το σχέδιο λογαριασμών, σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα της κάθε οντότητας, επιτρέπει την ενσωμάτωση και άλλων τύπων ταξινομήσεων, όπως:

1. Ταξινόμηση κατά πρόγραμμα, η οποία αντανακλά τα τομεακά προγράμματα που αναλώνουν πόρους, και επιτρέπει τη μέτρηση της επίδοσης των αναλωνόμενων πόρων.
2. Ταξινόμηση κατά πηγή χρηματοδότησης, η οποία αντανακλά τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των δαπανών, καθώς και την μεταξύ τους σύνδεση.
3. Γεωγραφική ταξινόμηση, η οποία αντανακλά την χωρική κατανομή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών.
4. Ταξινόμηση για κοστολογικούς σκοπούς.

 

 

Άρθρο 8
Χρηματοοικονομικές αναφορές


Οι χρηματοοικονομικές αναφορές συμπεριλαμβάνουν:

1. Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
2. Την κατάσταση δημοσιονομικής αναφοράς.
3. Την κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού και σύγκρισης του απολογισμού με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

 

Άρθρο 9
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

(α) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός),
(β) την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση αποτελεσμάτων),
(γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης,

(δ) την κατάσταση ταμιακών ροών,

(ε) τις επεξηγηματικές σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (προσάρτημα).

2. Υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρέχονται στο Παράρτημα 2.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τις παραδοχές: (α) του δουλευμένου, εκτός της κατάστασης ταμιακών ροών και (β) της συνέχισης της δραστηριότητας.
4. Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του παρόντος π.δ. θεμελιώνονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards IPSAS).

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα, και ιδιαιτέρως των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS), θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία θα εισηγείται τυχόν προσαρμογές των κανόνων του παρόντος προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3148/2003 (Α' 136) παρέχει σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος φέρει την ευθύνη τροποποίησης των λογιστικών πολιτικών.

 

 

Άρθρο 10
Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές


1. Με ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι χρηματοοικονομικές αναφορές των οντοτήτων του παρόντος ενοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα:

(α) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της κεντρικής κυβέρνησης,
(β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της τοπικής αυτοδιοίκησης,
(γ) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
(δ) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές της γενικής κυβέρνησης.

2. Για σκοπούς σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών, όλες οι οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, χρησιμοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών τους.

Κατ΄ εξαίρεση, οι χρηματοοικονομικές αναφορές των συγγενών οντοτήτων και των κοινοπραξιών, επιτρέπεται να έχουν συνταχθεί με διαφορετικές λογιστικές πολιτικές, εφόσον δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος π.δ.

 

 

 

Άρθρο 11
Δημοσιονομική αναφορά


1. Η δημοσιονομική αναφορά εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και παρουσιάζει:

(α) το πλεόνασμα/έλλειμμα της περιόδου που περιλαμβάνει τα έσοδα, τα έξοδα και τις καθαρές αποκτήσεις των παγίων στοιχείων, των τιμαλφών και των αποθεμάτων,
(β) την καθαρή χρηματοδότηση της περιόδου που περιλαμβάνει τις καθαρές αποκτήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

2. Η κατάρτιση της δημοσιονομικής αναφοράς γίνεται βάσει της παραδοχής του δουλευμένου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη:

(α) οι λογαριασμοί της ομάδος 7 «Λοιπές οικονομικές ροές»,
(β) οι αποσβέσεις,

(γ) ο πεμπτοβάθμιος λογαριασμός Χ.Χ.Χ.ΧΧ.97 με τον τίτλο «Προβλέψεις».

3. Υπόδειγμα της κατάστασης δημοσιονομικής αναφοράς παρέχεται στο Παράρτημα 3.

 

 

 

Άρθρο 12
Προϋπολογισμός


Α. Ορισμοί προϋπολογισμού

1. Για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, τα μεγέθη των προβλεπόμενων και πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων συμπεριλαμβανομένων των αγορών και πωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, βάσει της ανάλυσης του παραρτήματος 4 του παρόντος π.δ.
2. Συνοπτικός προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνει τα έσοδα και έξοδα της παραγράφου 1 για το οικονομικό έτος αναφοράς σε μείζονες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά των προβλεπόμενων στο οικονομικό έτος αναφοράς του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και των εσόδων από πώληση και των εξόδων για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών, διαμορφώνει το προβλεπόμενο ετήσιο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού.
3. Μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού είναι οι κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα 4 του παρόντος π.δ. Οι μείζονες κατηγορίες αναπτύσσονται σε περαιτέρω επίπεδα ανάλυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και 156 του ν.4270/2014.
4. Αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, είναι η αναλυτική πρόβλεψη των μειζόνων κατηγοριών, μέχρι τον τελευταίο βαθμό ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης, όπως αυτός καθορίζεται από τις εκδιδόμενες κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 55 και 156 του ν. 4270/2014, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
5. Πίστωση είναι το ποσό που εγγράφεται στο σκέλος του προϋπολογισμού εξόδων για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης κατά μείζονα κατηγορία, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, εφόσον υφίσταται και η οποία κατανέμεται από τους φορείς σε αναλυτικό επίπεδο δυνητικά μέχρι και το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης.
6. Υπόδειγμα συνοπτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 του παρόντος π.δ. και αποτελεί την αναφορά του προϋπολογισμού.

Βάσει του υποδείγματος αυτού και σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις, καταρτίζεται η στοχοθεσία του προϋπολογισμού κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, εκτελείται ο προϋπολογισμός και παρακολουθείται η τυχόν απόκλιση από τους στόχους.

Β. Λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού

1. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται στον ενιαίο προϋπολογισμό που συντάσσεται βάσει της ταξινόμησης του προϋπολογισμού.
2. Η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού παρέχει λεπτομερή καταγραφή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
3. Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 2 η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού καταγράφει όλα τα προβλεπόμενα στάδια εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τα έξοδα. Ειδικότερα το σύστημα παρακολούθησης του προϋπολογισμού πρέπει να παρέχει τις εξής πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:

(α) τον εγκεκριμένο αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και την τυχόν αναμόρφωσή του,
(β) τα βεβαιωθέντα έσοδα (αν πρόκειται για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή ΝΠΔΔ) και τα έσοδα βάσει νομότυπων παραστατικών ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων (αν πρόκειται για ΝΠΙΔ) στη διάρκεια του οικονομικού έτους,
(γ) τα εισπραχθέντα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και τα ανείσπρακτα έσοδα,
(δ) τις επιστροφές εσόδων,

(ε) τον εγκεκριμένο αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων, την τυχόν αναμόρφωσή του και τα όρια διάθεσης των πιστώσεών του,
(στ) τις ανειλημμένες δεσμεύσεις,

(ζ) τις υπολειπόμενες προς διάθεση πιστώσεις,

(η) τα ποσά των υποχρεώσεων βάσει νομότυπων παραστατικών ή ισοδύναμων εγγράφων,

(θ) τα ποσά των πληρωμών,

(ι) τις απλήρωτες υποχρεώσεις,

(κ) τις εκκρεμείς δεσμεύσεις.

4. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνει τις μείζονες κατηγορίες της οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού και τα δύο πρώτα επίπεδα της διοικητικής ταξινόμησης. Για τις λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός συντάσσεται και εγκρίνεται ανά μείζονα κατηγορία εσόδων και εξόδων καθώς και στο αναλυτικότερο επίπεδο της οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού.
5. Ο εγκεκριμένος απολογισμός αποστέλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου από το έτος αναφοράς, στους φορείς εποπτείας και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Άρθρο 13
Ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών αναφορών


1. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των χρηματοοικονομικών αναφορών, πρέπει να πληρούν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά:

(α) Σχετικότητα

(β) Πιστή απεικόνιση

(γ) Κατανοητότητα

(δ) Επικαιρότητα

(ε) Συγκρισιμότητα

(στ) Επαληθευσιμότητα.

2. Κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών αναφορών λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του ουσιώδους μεγέθους (σημαντικότητα) και της σχέσης οφέλους κόστους.

 

 

Άρθρο 14
Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών


1. Οι οντότητες, οι οποίες υποχρεούνται στην εφαρμογή του παρόντος π.δ., συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές, σε ετήσια τουλάχιστον βάση.

Η σύνταξη των εν λόγω χρηματοοικονομικών αναφορών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30.06 του επόμενου ημερολογιακού έτους από εκείνο που αφορούν.
2. Οι εγκεκριμένες από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, ετήσιες χρηματοοικονομικές αναφορές, εκτός εκείνων της κεντρικής διοίκησης, ελέγχονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της έγκρισής τους.
3. Οι εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές αναφορές, εκτός εκείνων της κεντρικής διοίκησης, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, υποβάλλονται στον Υπουργό των Οικονομικών και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου, όπου και παραμένουν για πέντε τουλάχιστον έτη.
4. Για τις χρηματοοικονομικές αναφορές της κεντρικής διοίκησης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Οι αναφορές αυτές μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Διαδήλωση) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης (Διαδήλωσης) από τον Υπουργό των Οικονομικών, όπου και παραμένουν για πέντε τουλάχιστον έτη.

 

 

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την Κεντρική Διοίκηση την 01.01.2019 με εξαίρεση τις διατάξεις:

(α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Κοινό σχέδιο λογαριασμών» μόνο όσον αφορά τη λειτουργική ταξινόμηση,
(β) του άρθρου 10 «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές»,
(γ) των παραγράφων 2.4 και 2.5 του κεφαλαίου Γ «Ενσώματα πάγια, άυλα και αποθέματα» του Παραρτήματος 5 και
(δ) του κεφαλαίου ΣΤ «Προβλέψεις» του Παραρτήματος 5.

2. Οι εξαιρούμενες διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1, εφαρμόζονται πλήρως την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.
3. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των εξαιρούμενων διατάξεων της παραγράφου 1, οι αποκτήσεις ενσωμάτων παγίων, αύλων και αποθεμάτων, καταχωρούνται στους προβλεπόμενους λογαριασμούς και μεταφέρονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος.
5. Το π.δ. 15/2011 (Α΄30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018.
Τα π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 205/1998 (Α΄163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 146/2003 (Α΄122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 315/1999 (Α΄302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022. 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm