Open menu
07 | 03 | 2021

Αθήνα 17/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1153

ΘΕΜΑ: Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

Αποφασίζουμε τον καθορισμό της διαδικασίας διαχείρισης των απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης, που προκύπτουν μετά από πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του υπόχρεου και του συζύγου / ΜΣΣ καθώς και του τρόπου πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων της απαίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φ.Π.), που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, κατά περίπτωση.

2. Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου εκδίδει φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.

3. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

4. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης (εφεξής ΜΣΣ) δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

5. Η επιστροφή του φόρου των συζύγων / ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους / Μ.Σ.Σ. τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

1. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, Α ́ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α ́ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση.

Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 (Α ́ 85) περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).

2. Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πληρότητα των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, Α ́ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α ́ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα κατά περίπτωση, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

4. Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α..

Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

5. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

6. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ.

Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμό 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», οι οποίες καταχωρίζονται στο βιβλίο εντολών μεταφοράς της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ..

Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα ένα γραμμάτιο μετρητοίς με λογαριασμό «Τράπεζα της Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» Τ.Ε.Σ.Ε.Π.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

1. Η εμφάνιση των συμψηφιζομένων ποσών της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας στα έσοδα και συγχρόνως ως στοιχείων αφαιρετικών των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται βάσει ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης που εκδίδεται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την τελική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων κάθε έτους και περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται,

β) τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

γ) το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

δ) το επιστρεφόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

ε) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και

στ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω κατάσταση θα εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα και θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού θα προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) στη βεβαίωση των αρχικών προς συμψηφισμό οφειλόμενων στο Δημόσιο ποσών,

β) την ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ. ως προς τη βεβαίωση, είσπραξη και επιστροφή,

γ) στην έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό 103580 ισόποσο με το ποσό (επιστροφή) και

δ) στη χρέωση του λογαριασμού 103580 με το ποσό της ανωτέρω κατάστασης.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm