Open menu
07 | 07 | 2022

Αθήνα 07/07/2020
Αρ. πρωτ.: 1723/179088


ΘΕΜΑ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (εφεξής «πρόγραμμα»).

Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.
 

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων, για την τελική κατάταξη των αιτήσεων των εν δυνάμει δικαιούχων στο σύνολο της χώρας βάσει της βαθμολογίας των κριτηρίων προτεραιότητας, μετά την έγκριση της επιλεξιμότητας της αίτησης και των λοιπών στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.
2. To Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για:

α) την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων για την απόσταξη οίνου από τους ενδιαφερόμενους,

β) την υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές διατυπώνονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

γ) την αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της κατάταξης των αιτούντων ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους και σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας,

δ) τη διαχείριση της λειτουργίας της ενημέρωσης των αιτούντων όποτε απαιτείται και

ε) την έγκαιρη αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων των απαιτούμενων αναφορών.

3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΠΚΠΦΠ και ΦΕ), μέσω των υπαλλήλων που θα οριστούν ως αρμόδιοι από τον Προϊστάμενό τους, συμμετέχουν στη χημική ανάλυση των οίνων προς απόσταξη, ως προς τον αλκοολικό τίτλο και όποιο άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο των δειγμάτων που τους στέλνει η αρμόδια ΔΑΟΚ, στην εισαγωγή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική υπηρεσία της απόσταξης οίνου του ΥΠΑΑΤ και στην έγκριση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον διοικητικό έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.ά.), για τον επιτόπιο έλεγχο πριν την έγκριση της αίτησης ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, για τον έλεγχο των αποθεμάτων (δεξαμενές, βιβλία αποθήκης) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας, για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, για τη δειγματοληψία του προς απόσταξη οίνου και για την έκδοση συνοδευτικού εγγράφου κατά την έξοδό του από τον χώρο αποθήκευσης, καθώς και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία καθορίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, την καταβολή της ενίσχυσης, τους δευτεροβάθμιους ελέγχους, τον προσδιορισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
6. Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δια των κατά τόπους αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών και η Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. δια των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες παράδοσης του προς απόσταξη οίνου από τους οινοπαραγωγούς στα αποσταγματοποιεία και στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, ως και για τις διαδικασίες αποστολής και παράδοσης στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας της, παραγόμενης στα αποσταγματοποιεία, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης.

Επιπλέον, είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο των περαιτέρω διαδικασιών που θα λάβουν χώρα στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας.

Ειδικότερα οι διαδικασίες αυτές αφορούν στην αποστολή, στον έλεγχο, στη δειγματοληψία και στην εργαστηριακή εξέταση των προς απόσταξη οίνων (ως πρώτων υλών) στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, τη δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέταση της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντασσόμενων των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, διοικητικών εγγράφων και παραστατικών.

Οι αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αφορούν, κατά περίπτωση, τους σχετικούς ελέγχους και διατυπώσεις κατά τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, παράδοση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης, όπως οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 

 

 

Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράμματος


1. Το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης αφορά στην αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα για λόγους που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:

α) την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν,
β) την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής περιόδου,
γ) βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των οινοπαραγωγών.

2. Οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η απομάκρυνση από την αγορά ιδιοπαραγόμενων οίνων που βρίσκονται σε δεξαμενές:

α) χωρίς γεωγραφική ένδειξη, σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων
β) με γεωγραφική ένδειξη, σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων
γ) γλυκύς οίνος, σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων

3. Συγκεκριμένα οι οινοπαραγωγοί που επιθυμούν να παραδώσουν, προς απόσταξη, ποσότητα οίνου της παραγωγής τους, η οποία βρίσκεται σε δεξαμενή/ές, σε εγκεκριμένο μόνο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2960/2001, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, συνάπτουν ένα ή περισσότερα συμφωνητικά απόσταξης (Υπόδειγμα 1) δηλώνοντας κατά κατηγορία οίνου τις ποσότητες που θέλουν να αποστάξουν.

Το/α συμφωνητικό/ά απόσταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης.

Το εγκεκριμένο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας δίνει αύξοντα αριθμό σε κάθε συμφωνητικό που συνάπτει, ο οποίος αριθμός αναγράφεται και στο συμφωνητικό και δημιουργούν αρχεία σε μορφή excel στα οποία καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των συμφωνητικών (αύξων αριθμός, στοιχεία οινοπαραγωγού, ποσότητα οίνου προς απόσταξη κατά κατηγορία οίνου, λοιπά στοιχεία).

Το αρχείο των συμφωνητικών που θα συναφθούν θα αποσταλεί, ηλεκτρονικά, στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.
4. Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακατέργαστη ή ουδέτερη, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, κατά περίπτωση), που παράγεται από την απόσταξη σε οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2969/2001) ή/και σε αποσταγματοποιεία (όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2969/2001), για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης, ή για ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592
 

 

 

 

Άρθρο 4
Δικαιούχοι


Δικαιούχοι της στήριξης, που χορηγείται για την απόσταξη οίνου, είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις.
 

 

 

 

Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες


1. Επιλέξιμες για στήριξη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592, είναι οι δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας και με την απόσταξη του εν λόγω οίνου, ήτοι με την:

Ι. ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς απόσταξη
ΙΙ. μεταφορά του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Υπολογισμός επιλέξιμων δαπανών


Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης που συνδέεται με την παράδοση του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής, κατά περίπτωση:
1. Την κατηγορία του προς απόσταξη οίνου
2. Το χρώμα του
3. Τον αλκοολικό τίτλο %vol (λαμβάνεται υπόψη ο αλκοολικός τίτλος του αντιπροσωπευτικού δείγματος οίνου που λαμβάνεται κατά την είσοδο του εν λόγω οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή κάθε παρτίδας που παραδίδεται, αν η παράδοση γίνεται τμηματικά, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 15 της παρούσας). Ο αλκοολικός τίτλος αναγράφεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.
4. Την απόσταση του οινοποιείου από το οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες:

 

Κατηγορία οίνου: Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

Τιμή μονάδος αλκοολικού τίτλου %vol/hl €

Λευκός Οίνος

4

Ερυθρός/Ερυθρωπός

4,2

 

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

Λευκός

 

 

Αλκοολικός τίτλος %vol Λευκός Οίνος

Τιμή μονάδος αλκοολικού τίτλου %vol/hl €

Τιμή αλκοολικού τίτλου %vol/hl €

10

4

40

11

4

44

12

4

48

13

4

52

Ερυθρός /Ερυθρωπός

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

10

4,2

42

11

4,2

46,2

12

4,2

50,4

13

4,2

54,6

 

Κατηγορία οίνου

Λευκός Οίνος Τιμή μονάδος/ hl €

Ερυθρός/ Ερυθρωπός Τιμή μονάδος/ hl €

Οίνος ΠΓΕ

57

59

 Κατηγορία οίνου

Λευκός Οίνος και Ερυθρός/ Ερυθρωπός Τιμή μονάδος/ hl €

 

Οίνος ΠΟΠ

75

Γλυκύς Οίνος

110

 

Απόσταση από οινοπνευματοποιείο (km)

Τιμή μονάδος/hl €

0-200

2

200-500

3

>500

4

Νησιά

6

 

 

 

 

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του προγράμματος


1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ και καθορίζεται:

α) από τα διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 20192023», όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2020, σε ποσοστό 30% και
β) από την εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 70%.

2. Η Ενωσιακή συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 7.500.000 €, χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 17.500.000 €, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.
Η ένταξη της δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο ΠΔΕ και η χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ γίνεται ως ακολούθως:
Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Χρηματοδοτική Συμμετοχή (Προϋπολογισμός σε €)

25.000.000

Ενωσιακή Συμμετοχή (ποσοστό 30%)

7.500.000

Εθνική Συμμετοχή (ποσοστό 70%)

17.500.000

 

 

 

 

 

Άρθρο 8
Διπλή χρηματοδότηση


Δεν υπάρχουν δράσεις ή ενέργειες που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων μέτρων της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019-2020.

 

 

 

 

Άρθρο 9
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης - Μη επιλέξιμες αιτήσεις


1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 από τον συγκεκριμένο οιναπαραγωγό και είναι ακόμα στην κατοχή του.
β) Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει υποβάλλει:

i) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων κατά τις δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και αυτές είναι πλήρεις και ακριβείς,
ii) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων κατά την τελευταία αμπελοοινική περίοδο οι οποίες είναι πλήρεις και ακριβείς, για τις περιπτώσεις νεοσύστατης οινοποιητικής επιχείρησης ή έναρξης εργασιών οινοποιητικής επιχείρησης υπό νέο ΑΦΜ (ενδεικτικά μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή από φυσικό σε νομικό πρόσωπο κ.ά.),
iii) τηρεί βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013,

iv) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας,
v) Έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης.

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους:

α) που δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερχομένων εξερχομένων αποθεμάτων, κ.α)
β) που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013,
γ) με αιτήσεις ένταξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης και με αιτήσεις ένταξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης,
δ) σε περιπτώσεις απόσταξης οίνου που έχει περατωθεί πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα από τον δικαιούχο.
 


 

 

Άρθρο 10
Κριτήρια προτεραιότητας


1. Στην περίπτωση του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας για την έγκριση των επιλέξιμων αιτήσεων ορίζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος.
2. Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι τα εξής:

α) κριτήριο Α:

Το ύψος της δήλωσης παραγωγής οίνου 2019
Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ύψος της δήλωσης παραγωγής οίνου 2019, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 3.

β) κριτήριο Β:

Το ύψος των αποθεμάτων της έκτακτης καταγραφής του 2020
Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ύψος των αποθεμάτων τους της έκτακτης καταγραφής του 2020 μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 3.

γ) κριτήριο Γ:

Το ποσοστό του προς απόσταξη οίνου σε σχέση με τα δηλωμένα αποθέματα του 2020
Οι οινοπαραγωγοί ανάλογα με το ποσοστό του προς απόσταξη οίνου σε σχέση με τα δηλωμένα αποθέματά του, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 3 της παραγράφου 3

3. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα είναι ισότιμα και αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α (ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ)

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

 Συντελεστής Συμμόρφωσης

 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ (δήλωση παραγωγής οίνου 2019)

1

Παραγωγή έως και 200 hl

20

2

Παραγωγή από 200,0-500 hl

40

3

Παραγωγή από 500,0-5000 hl

60

4

Παραγωγή από 5000,0-10.000 hl

80

5

Παραγωγή >10.000 hl

100

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β (ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ)

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

 Συντελεστής Συμμόρφωσης

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ %

1

0-10

20

2

10,0-20

40

3

20,0-30

60

4

30,0-40

80

5

40,0-50

100

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας κατάταξης που θα λαμβάνει μία αίτηση:

Αρ. Αίτησης

 Κριτήρια προτεραιότητας

Συντελεστής Συμμόρφωσης

 

 

 

 

001

Κριτήριο Α
Παραγωγή από 500,0 – 5000 hl

 

60

Κριτήριο Β
Αποθέματα από 500,0 - 1000 hl

 

80

Κριτήριο Γ
Ποσοστό οίνου προς απόσταξη επί των αποθεμάτων 15%

 

40

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β+Γ)

180

 

4. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη, τις οποίες έχουν αιτηθεί οι εν δυνάμει δικαιούχοι, προκρίνονται μόνο οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν στη σειρά κατάταξης των αιτήσεων σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κατηγορία οίνου και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 13 της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων που διεκδικούν μία θέση ένταξης, προτεραιότητα χορηγείται στον εν δυνάμει δικαιούχο με τη μεγαλύτερη ποσότητα οίνου προς απόσταξη (ανά κατηγορία οίνου).

 

 

 

 

Άρθρο 11
Υποβολή αιτήσεων


1. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την «απόσταξη».

Δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία κατείχαν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους.
2. Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Ιουλίου έως και την 16η Ιουλίου 2020.
Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του Παραρτήματος ΙΑ.

Μη ορθή επισύναψη των δικαιολογητικών, που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή / και περισσότερες κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/ και περισσότερα συμφωνητικά.

Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός θα δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες οίνου, που θέλει να αποστάξει ανά κατηγορία οίνου ανεξαρτήτως ορίου.
4. Με την υποβολή της αίτησης ένταξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

 

 

Άρθρο 12
Έλεγχος των αιτήσεων ένταξης τελική κατάταξη αυτών


1. Ο έλεγχος των αιτήσεων ένταξης πραγματοποιείται ως εξής:

α) από την 17η Ιουλίου έως την 23η Ιουλίου 2020, πραγματοποιείται διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι δυνατόν να διενεργηθεί από περισσότερες από μία ΔΑΟΚ, όταν η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την εγκατάσταση αποθήκευσης του οίνου ή/και υπάρχουν περισσότερες από μία αποθήκες οίνου προς απόσταξη για τον συγκεκριμένο υπό ένταξη οινοπαραγωγό.

Ο έλεγχος είναι λεπτομερής και αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της παρούσας. Πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων ένταξης.

Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ των δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων και άλλων υπηρεσιών εφόσον κριθούν απαραίτητες και μέσω των δικαιολογητικών τα οποία έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος. Στους επιτόπιους ελέγχους ελέγχονται τα βιβλία εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθεμάτων τα οποία τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 1308/2013.

Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται στους χώρους αποθήκευσης των ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη για τη διαπίστωση αφενός της ύπαρξης του και αφετέρου της θέσης του σε δεξαμενές, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην αίτηση ένταξης.

Μετά από τους παραπάνω ελέγχους και εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις δηλωμένες ποσότητες, οίνου πχ ως προς τον όγκο ή την προέλευση, είναι δυνατόν να προκύψει μείωση της ποσότητας οίνου προς απόσταξη, η οποία καταχωρείται στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ.

Ο διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται από πρωτοβάθμια διμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ.
β) από την 24η Ιουλίου έως την 27η Ιουλίου 2020 πραγματοποιείται έλεγχος των κριτηρίων προτεραιότητας και βαθμολόγηση των επιλέξιμων μόνο αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 10 της παρούσας.

Το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά ανά κατηγορία οίνου και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αιτούντες για την βαθμολογία. Εγκρίνονται οι επιλέξιμες αιτήσεις με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων έως την 20η Ιουλίου 2020.
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης με τους κωδικούς του taxisnet για την πορεία της αίτησης τους καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων.

2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντιστοιχούν σε ύψος προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται αναλογικά όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.
 

 

 

 

Άρθρο 13
Ενστάσεις


1. Οι απορριπτόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης για τους λόγους απόρριψής τους.
Aπό την 28η Ιουλίου έως την 29η Ιουλίου 2020 οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων των προηγούμενων σταδίων, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.
2. Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν δύναται να προσκομιστούν στη διαδικασία της ένστασης.
3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθμια διμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ, από την 30η Ιουλίου έως την 31η Ιουλίου 2020. Τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων.
4. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε νέα κατάταξη των αιτήσεων, κατά φθίνουσα βαθμολογία, ανά κατηγορία οίνου, με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει μετά την εξέταση των ενστάσεων, την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι σημεία α και β προβαίνει στην τελική κατάταξη, προς έγκριση των δικαιούχων:

α) Η συνολική ποσότητα οίνου που διατίθεται προς απόσταξη ανά ΑΦΜ, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 1.200 τόνους.
β) Η συνολική ποσότητα Οίνου χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, προς απόσταξη, θα αποτελεί έως το 70% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων. Η συνολική ποσότητα Οίνου με Γεωγραφική Ένδειξη, προς απόσταξη, θα αποτελεί έως το 20% επί του συνόλου των αιτούμενων προς απόσταξη οίνων και η συνολική ποσότητα των Γλυκών Οίνων θα αποτελεί έως το 10%. Ποσότητες οίνων που θα περισσέψουν από τις κατηγορίες οίνων με Γεωγραφική Ένδειξη και Γλυκών Οίνων, θα διατεθούν στην κατηγορία Οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη.
γ) στην περίπτωση αδιάθετων κονδυλίων μετά την εφαρμογή των στοιχείων α και β του παρόντος, δύναται να διενεργηθεί ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων στις περιπτώσεις ενδιαφερομένων που έχουν αιτηθεί άνω των 1.200 τόνων, με γραμμική μείωση των αιτηθέντων ποσοτήτων ανά δικαιούχο και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

 

 

 

 

Άρθρο 14
Τελική Έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών


1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης καιΤεχνολογίαςΤροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης».
2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 4η Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.
3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της δράσης και να προβεί στη μεταφορά της ποσότητας του οίνου, που έχει αιτηθεί, στο οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, σύμφωνα με το συμφωνητικό ή τα συμφωνητικά απόσταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες, από την παρούσα, διαδικασίες, πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως την προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
 

 

 

 

 

Άρθρο 14α
Νέα υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά - Προθεσμίες


1. Όσοι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί επιθυμούν να διαθέσουν ποσότητα οίνου προς απόσταξη, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Αυγούστου έως και την 9η Αυγούστου 2020.
2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, πραγματοποιείται από την 10η Αυγούστου έως και την 11η Αυγούστου 2020.
3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας απόσταξης οίνου, την 12η Αυγούστου 2020.
4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 13η Αυγούστου 2020.
5. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 18η Αυγούστου 2020.

 

 

 

 

 

Άρθρο 15
Παράδοση οίνων για απόσταξη - Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης


1. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας συντάσσεται συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς οίνου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 1308/2013, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του συμφωνητικού απόσταξης, τα στοιχεία του δικαιούχου για λογαριασμού του οποίου γίνεται η μεταφορά (ονοματεπώνυμο/όνομα επιχείρησης και ΑΦΜ), ο τόπος προορισμού (ονοματεπώνυμο/όνομα επιχείρησης και ΑΦΜ).

Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο υπογράφεται, μετά από σχετικό έλεγχο, από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ. Παράλληλα, ο υπάλληλος της ΔΑΟΚ, στην περίπτωση που σε ένα βυτίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οινοπαραγωγοί, λαμβάνει δείγμα ανά βυτίο και ανά οινοπαραγωγό και στην περίπτωση που συγκεκριμένη παρτίδα ενός οινοπαραγωγού φορτωθεί ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός βυτία, λαμβάνει ένα μόνο δείγμα από την παρτίδα. Η δειγματοληψία ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Τα δείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προς ανάλυση του αλκοολικού τίτλου.

Σε περιπτώσεις πληθώρας δειγμάτων σε ένα μόνο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, είναι δυνατόν με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, να καθοριστούν και άλλα αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ για την ανάλυση των δειγμάτων αλλά και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόσταξης έως και την έγκριση της πληρωμής συγκεκριμένων δικαιούχων.

Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου και του ζυγολογίου ή άλλων παραστατικών απόδειξης της ποσότητας οίνου που αναχώρησε για το οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας και τα δελτία ανάλυσης των δειγμάτων οίνου των ΠΚΠΦΠ και ΦΕ καταχωρούνται στη συνέχεια στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο των ΠΚΠΦΠ και ΦΕ.
2. Για την αποστολή του οίνου από οινοπαραγωγό ο οποίος λειτουργεί σε καθεστώς αναστολής με φορολογική αποθήκη υποβάλλεται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) με βάση το οποίο πραγματοποιείται η είσοδος αυτού στη φορολογική αποθήκη του Οινοπνευματοποιού Β’ κατηγορίας.

Στην περίπτωση αποστολής του οίνου από μικρό οινοπαραγωγό του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 καθώς και από οινοπαραγωγό που λειτουργεί εκτός καθεστώτος αναστολής, η είσοδος στη φορολογική αποθήκη του Οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επανεισαγωγής.
3. Κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, διενεργείται ο έλεγχος του οίνου και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού, από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ως και από τελωνειακό υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας, συντασσομένου του σχετικού πρακτικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Επιπλέον, λαμβάνεται, εις διπλούν, δείγμα του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται προς εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δείγματος και όποια άλλη παράμετρος κριθεί απαραίτητη από την αρμόδια για την εργαστηριακή εξέταση Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. για τη διαπίστωση της ταυτότητας του προϊόντος.

Μετά το τέλος της χημικής εξέτασης, εκδίδεται έκθεση χημικής εξέτασης του ληφθέντος δείγματος οίνου.
Για τις διαδικασίες λήψης και εξέτασης των εν λόγω δειγμάτων εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις περί δειγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και κατ’ έφεση εξετάσεων που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4177/2013 όπως ισχύει, ενώ οι μέθοδοι εξέτασης και τα επιτρεπόμενα όρια των αναλυτικών παραμέτρων των οίνων καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα αμπελοοινικά προϊόντα.
Το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου καθώς και η έκθεση χημικής εξέτασης αυτού αποστέλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, από τη χημική εξέταση της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω προϊόν ή ότι αυτό δεν συνάδει με το σχετικό συμφωνητικό απόσταξης που έχει υποβληθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης.
Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είτε επιστρέφεται στον οινοπαραγωγό είτε χρησιμοποιείται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης αυτού, από τον Οινοπνευματοποιό Β’ κατηγορίας ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των επιτρεπόμενων εκ του επιτηδεύματός του προϊόντων εκτός του προγράμματος στήριξης.

Για την επιστροφή του οίνου στον οινοπαραγωγό υποβάλλεται από τον Οινοπνευματοποιό Β’κατηγορίας ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο ή αίτηση χρησιμοποίησης, κατά περίπτωση.
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ καταχωρεί, στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου, το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς και την έκθεση χημικής εξέτασης.
5. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής.
6. Οι προς απόσταξη οίνοι αποθηκεύονται, στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, σε ιδιαίτερες δεξαμενές σε σχέση με τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για οίνους που δεν υπάγονται στο παρόν πρόγραμμα στήριξης ή για άλλες πρώτες ύλες του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας.
7. Από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντάσσονται συγκεντρωτικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος ΙΙ) με τις ποσότητες οίνου που παρέλαβε στο χώρο, ανά ΑΦΜ και την ποσότητα της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης, οι οποίες αποστέλλονται στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προς έλεγχο και καταχώρηση στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου.
8.

α) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε αποσταγματοποιείο, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του αποσταγματοποιείου έως τη διάθεσή της υπό διοικητικό έλεγχο, για τις εξής χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001:

i) επαναπόσταξη, με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού τίτλου αυτής, κατά περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς παραγωγή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 και της υπ’ αρ. 30/003/000/1026/8-3-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, είτε προς παραγωγή (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, προκειμένου για βιομηχανική χρήση αυτής σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Φ.1554/811/2008, απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
ii) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, με σκοπό την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης),

iii) αποστολή της σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Στην περίπτωση αυτή, η διαπίστωση της χρήσης, στο εξωτερικό, της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.

β) Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α)i) και α)ii), κατά την εισαγωγή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας προς επαναπόσταξη, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δειγματοληψία και εξέταση των σχετικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και για άλλες τυχόν παραμέτρους κατά την κρίση της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.
γ) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’κατηγορίας.

Η εν λόγω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να αποστέλλεται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υπό διοικητικό έλεγχο. Η διαπίστωση της χρήσης της, στα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29954 Τεύχος B’2950/17.07.2020 τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.
δ) Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη) που παράγεται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, κατόπιν απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας έως τη διάθεσή της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 και δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση που περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.
ε) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα στήριξης, και εφ’ όσον αυτή πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 3199/93, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος.

9.

α) Για τον έλεγχο της διάθεσης της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’κατηγορίας ή στα αποσταγματοποιεία, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’κατηγορίας, τηρείται στις εν λόγω μονάδες ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες).

Στο εν λόγω βιβλίο εγγράφονται με χρονολογική σειρά οι ποσότητες των εισαγομένων, στο αποσταγματοποιείο ή στο οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, πρώτων υλών (οίνοι ή ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, κατά περίπτωση), καθώς και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος και τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων αυτών.

Σε ξεχωριστή στήλη καταγράφονται, με χρονολογική σειρά, οι ποσότητες της παραγόμενης, κατά περίπτωση, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, συναρτώμενες με τις ποσότητες, κατά περίπτωση, των οίνων ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους.

Στην περίπτωση του εν λόγω ειδικού βιβλίου παρακολούθησης που τηρείται στο οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας αναγράφονται και οι ποσότητες της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης).
β) Κάθε ποσότητα ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο σύμφωνα με τις παραγράφους 8(α) και (γ) του παρόντος άρθρου, καταγράφεται ξεχωριστά, στο συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής, στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.
γ) Κάθε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, καταγράφεται ξεχωριστά, στο συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής (επωνυμία και στοιχεία βιομηχανίας/βιοτεχνίας που θα τη χρησιμοποιήσει, είδος βιομηχανικών προϊόντων που θα παραχθούν με αυτήν, αριθμός πρωτοκόλλου σχετικής έγκρισης μετουσίωσης ή/και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία), στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.
δ) Το βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 θεωρείται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο, εποπτεύοντα το οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο, υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
ε) Οι ανωτέρω καταγραφές τηρούνται ξεχωριστά και στα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7(Β), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 7(Γ) του ν. 2969/2001, βιβλία των αποσταγματοποιών και των οινοπνευματοποιών Β’ κατηγορίας, ως και στις μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. από τους εν λόγω επιτηδευματίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001.

10. Η ορθή χρησιμοποίηση της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) κατόπιν μετουσίωσής της με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η διαδικασία διάθεσής της, και η χρησιμοποίησή της αποκλειστικά από βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως βιοαιθανόλη για την παραγωγή καυσίμου κίνησης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 2020/592, εντός της ελληνικής επικράτειας, τελεί υπό τον έλεγχο και τις διατυπώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες). Οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον ν. 2969/2001, την υπ’αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2694), την υπ’αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 755) και την υπ’αρ. 30/003/000/568/2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 566).
11. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., της μη τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης της, κατά τα ανωτέρω, αιθυλικής αλκοόλης στους σκοπούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, πέραν της επιβολής τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 2969/2001 αν προκύπτει παράβαση του εν λόγω νόμου, ειδοποιείται άμεσα η κατά τόπο ΔΑΟΚ προκειμένου για τις ενέργειες της σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση του Καν.(ΕΕ) 2020/592.
12. Κατά τα λοιπά, για τη μεταφορά, παραλαβή, κατοχή, αποθήκευση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001, του ν. 2960/2001, καθώς και των σχετικών, κατά περίπτωση, αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών.
13.

α) Στις περιπτώσεις όπου η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή/και σε αποσταγματοποιείο ή η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, διατεθεί για χρήση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, τότε θα πρέπει ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. συμφωνητικό των δύο συμβαλλόμενων μερών όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, είδος οικονομικής δραστηριότητας), η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που θα διακινηθεί και η χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 στον τόπο προορισμού.
2. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της ΕΕ, που θα βεβαιώνει την παραλαβή της ανωτέρω ποσότητας και την χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592.

β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

1. σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού και όχι περισσότερο από 10 μήνες μετά τη λήξη πληρωμών του προγράμματος της «απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης», ήτοι όχι περισσότερο από τις 15 Αυγούστου 2021,
2. στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ, για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή υπηρεσία της «απόσταξης οίνου».

γ) Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή / και αποσταγματοποιός δεν διέθεσε τη συνολική ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης, που παρήγαγε, για χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, τότε επιβάλλεται από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κύρωση ύψους 6,75 € / lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

 

 

 

Άρθρο 16
Διαδικασία πληρωμής


1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί και το αργότερο έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.
2. Κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα και τα δύο σε ισχύ.
3. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει εάν έχει διατεθεί προς απόσταξη η εγκριθείσα ποσότητα οίνου και την πληρότητα και την ακρίβεια των κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:

α) συνοδευτικά έγγραφα οίνου για όλη την εγκεκριμένη ποσότητα οίνου που διατέθηκε προς απόσταξη,
β) αντίστοιχα ζυγολόγια ή άλλα παραστατικά από την έξοδο της ποσότητας οίνου από τον χώρο αποθήκευσής του
γ) πρακτικά ελέγχου για την εισαγωγή του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη προς απόσταξη ποσότητα οίνου,
δ) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.,
ε) το έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρει τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων του αποθηκευμένου προς απόσταξη οίνου και του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας, σύμφωνα με το συμφωνητικό απόσταξης, στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται και
στ) φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ & ΦΕ συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής του κάθε ΑΦΜ προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.
3α. Η υποχρέωση της παρ. 3 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν:

Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως την 29η Σεπτεμβρίου 2020, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη.

Η διαδικασία δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης.

Στους δεσμευμένους χώρους αποθήκευσης πραγματοποιείται, από τον εποπτεύοντα υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας ΔΑΟΚ, λήψη δείγματος του προς απόσταξη οίνου το οποίο αποστέλλεται προς εξέταση στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, σφράγιση των δεσμευμένων δεξαμενών με μολυβοσφραγίδα και σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει τα κάτωθι δικαιολογητικά, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:

α) συμφωνητικό/ά απόσταξης,
β) δελτίο/α ανάλυσης οίνου από τα ΠΚΠΦΠ και ΦΕ,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.

3β. Οι δεσμευμένες ποσότητες οίνου προς απόσταξη της παρ 3α αποστέλλονται στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο έως 30 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2020.

Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου και κατά την είσοδο αυτού στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας / αποσταγματοποιείο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, πλην της δειγματοληψίας από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ, κατά την εκκίνηση, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3α.
3γ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, μετά την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και της έκθεσης χημικής εξέτασης από το ΓΧΚ, για τις δεσμευμένες ποσότητες οίνου της παρ. 3β, προχωρά στον έλεγχο των στοιχείων της παρ. 3.
Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν:

α) διαφοροποιήσεις των στοιχείων ως προς την ποσότητα και τον αλκοολικό βαθμό για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί και αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΓΧΚ ή / και

β) μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 5 και 8 του άρθρου 19 της παρούσας, το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ διαβιβάζει τις διαπιστώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει στον καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

4. Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ εγκρίνει την πληρωμή του δικαιούχου οινοπαραγωγού.
5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβαστικό των δικαιούχων προς πληρωμή ανά ΔΑΟΚ ή Περιφερειακή Ενότητα.
6. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2020.
 

 

 

 

Άρθρο 17
Δευτεροβάθμιος έλεγχος


Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων, διοικητικών και επιτόπιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 5 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του δικαιούχου.
 

 

 

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των δικαιούχων


Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

1. Να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.
2. Να μη μεταβάλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
3. Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
 

 

 

Άρθρο 19
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις


1. Η αίτηση ένταξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν:

α) δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.
β) δεν πληρούνται άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας
γ) τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, ως προς τον αλκοολικό τίτλο, την πτητική, ολική οξύτητα του οίνου, δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οίνου

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.
3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.
4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
5. Σε περίπτωση μη κάλυψης του 95% της ποσότητας οίνου, η οποία έχει εγκριθεί στο σύνολο και αυτής που παραδίδεται στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 64, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 αντίστοιχα, τότε η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται.
6. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για όλες τις τμηματικές αποστάξεις οίνου, οι οποίες υλοποιήθηκαν.
7. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
8. Επιτρέπεται ανοχή 1% vol στον αλκοολικό τίτλο του οίνου επιπλέον της ανοχής που προκύπτει από την αβεβαιότητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης, μεταξύ αυτού που αναγράφεται στο συμφωνητικό και εκείνου που διαπιστώνεται κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας.
 

 

 

Άρθρο 20
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων


Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου του άρθρου 17 διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 18, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων και αποστέλλει τα στοιχεία στις οικείες ΔΑΟΚ για την ανάκτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α’ 173).
 

 

 

Άρθρο 21
Παραρτήματα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής οινοπαραγωγών
Β. Δικαιολογητικά πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

Υπόδειγμα 1: Συμφωνητικό Απόσταξης
Υπόδειγμα 2: Πρακτικό Ελέγχου του προς απόσταξη οίνου
Υπόδειγμα 3: Συγκεντρωτική Κατάσταση ανά ΑΦΜ οινοπαραγωγού παραλαβών οίνων και παραχθείσας αλκοόλης.

 

 

 

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm