04 | 04 | 2020

Αθήνα 27/09/2019
Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1132841


ΘΕΜΑ: Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.


Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 761/19.9.2019 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο και αφορά ερωτήματα που ανακύπτουν ενόψει της εξαγγελθείσης αναστολής επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα, σε θέματα αρμοδιότητάς μας σάς γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, από 1.1.2006 επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση ακινήτων, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.

Πρόκειται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

Σημειώνεται ότι παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων επί οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου.
2. Στο πλαίσιο της θέσπισης μέτρων για την ενίσχυση και τόνωση της αγοραπωλησίας ακινήτων και κατ΄ επέκταση του επενδυτικού και παραγωγικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, εξετάζεται η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm