Open menu
04 | 08 | 2020

Αθήνα 27/05/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2090

ΘΕΜΑ: Λειτουργία αποσταγματοποιείων - Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων.

 

Α. Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε από Χημική Υπηρεσία, καθώς και υπομνήματα ενδιαφερομένων αποσταγματοποιών, σχετικά με τη δυνατότητα τμηματικής παράδοσης αποσταγμάτων, προϊόντων απόσταξης κλπ από τα (σφραγισμένα) δοχεία συλλογής, στις οικείες μονάδες παραγωγής (αποσταγματοποιεία), επισημαίνονται τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία των αποσταγματοποιείων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις [ άρθρα 5 , 6 , 7 (παρ.Γ) και 8 ] του Ν.2969/2001 (281 Α΄) ως και την Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010 (162 Β΄) «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» στην οποία, μεταξύ των άλλων, καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες σχετικά με τον έλεγχο, ο οποίος [σύμφωνα πάντοτε με τις εν λόγω διατάξεις] είναι ολιστικός, καταλαμβάνοντας όλα τα στάδια της παραγωγής [από της εισαγωγής και κατεργασίας των πρώτων υλών, της απόσταξης μέσω σφραγισμένων (με ειδικές σφραγίδες) αποστακτικών κυκλωμάτων], κατοχής, αποθήκευσης ως και διακίνησης και διάθεσης των οικείων αλκοολούχων προϊόντων (αποσταγμάτων, προϊόντων απόσταξης κλπ).
Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της εν λόγω Α.Υ.Ο. «Για την κατεργασία κάθε είδους επιτρεπόμενης πρώτης ύλης και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, ο εργοστασιάρχης ή ο αντιπρόσωπός τους οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση- δήλωση στην εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και να λάβουν από αυτήν τη σχετική έγκριση.
Στην αίτηση - δήλωση πρέπει να αναφέρεται το είδος (κατηγορία) και η ποσότητα της προς κατεργασία πρώτης ύλης, το σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής, η περιεκτικότητα αυτής σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη σύμφωνα με τη σχετική έκθεση χημικής εξέτασης, οι δεξαμενές (αριθμοί ή σημεία) στις οποίες βρίσκεται, ο χρόνος έναρξης και λήξης της κατεργασίας αυτής ως και ο χρόνος έναρξης και λήξης των εργασιών της απόσταξης, καθώς και το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν [...]» ενώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ιδίου εν λόγω άρθρου «Προκειμένου για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων, η κατά την προηγουμένη παράγραφο αίτηση - δήλωση υποβάλλεται ομοίως τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη των εργασιών της απόσταξης.

Το χρονικό διάστημα των εργασιών της απόσταξης που αφορά η εν λόγω αίτηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δυναμικότητα και τη λειτουργία των χρησιμοποιουμένων αποστακτικών μηχανημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Για τη διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης, η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. υποχρεούται όπως, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των εργασιών της απόσταξης, προβαίνει σε ελέγχους και δειγματοληψίες του περιεχομένου του αποστακτήρα ως και στον έλεγχο του κενού των προς απόσταξη δεξαμενών, ενώ μπορεί να απαιτεί την κένωση του αποστακτήρα παρουσία των αρμοδίων οργάνων παρουσία των αρμοδίων οργάνων της και να προβαίνει στον έλεγχο και, ενδεχομένως, στη δειγματοληψία των υπολειμμάτων της απόσταξης [.]».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (α) της παραγράφου Α.2 του άρθρου 5 της εν λόγω Α.Υ.Ο. «Η παράδοση των εκάστοτε παραγόμενων προϊόντων, από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής, γίνεται παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της Χημικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου υπαλλήλου του Τελωνείου, ως και του εργοστασιάρχη ή του αντιπροσώπου του και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης, στο οποίο, με βάση τη χορηγηθείσα έγκριση για την κατεργασία της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου, χαρακτηρίζεται το προϊόν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας [...].

Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης, βεβαιώνεται η ποσότητα και ο κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του εκάστοτε παραγόμενου προϊόντος και διενεργείται η χρέωση του εργοστασίου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη».
Επιπλέον, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου Α.2 του άρθρου 5 της εν λόγω Α.Υ.Ο., «Κατά την παράδοση, από τα δοχεία συλλογής, των παραγομένων προϊόντων, διενεργείται, από τους προαναφερθέντες εποπτεύοντες το εργοστάσιο υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών (Χημικής και Τελωνειακής) δειγματοληψία, ανά δοχείο, προς χημική εξέταση ως προς τα λοιπά στοιχεία, πλην του κατ΄ όγκον αλκοολικού τίτλου ο οποίος βεβαιώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο παραδόσεως κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής [...] και εθνικής νομοθεσία (Ν. 2969/2001) (...).

Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο παράδοσης αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την ταυτότητα και την ιχνηλασιμότητα του οικείου προϊόντος και πρέπει να συσχετίζεται με τα συντασσόμενα συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα, τα σχετικά με τη διάθεση ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτού, με βάση την οποία πιστώνεται».
Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις, η (κάθε) παράδοση προϊόντων από τα δοχεία συλλογής των αποσταγματοποιείων - η οποία διενεργείται, παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της Χημικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου υπαλλήλου του Τελωνείου, κατόπιν της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου αποσταγματοποιού - είναι μοναδική ανά δοχείο συλλογής σχετιζόμενη άμεσα με τις κατεργασθείσες πρώτες ύλες, κατ΄ αυτήν δε διενεργείται [μετά τον έλεγχο των επιτεθειμένων σφραγίδων και τη σφράγιση σε θέση κλειστή της δικλείδας (βάνας) εισόδου του αποστάγματος] αποσφράγιση του οικείου δοχείου συλλογής, καταμέτρηση του περιεχομένου αυτού και προσδιορισμός του αλκοολικού τίτλου, καθώς και δειγματοληψία του περιεχομένου στο δοχείο συλλογής προϊόντος, προς χημική εξέταση, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης.

Ακριβώς δε, με βάση το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο παράδοσης, σύμφωνα πάντοτε με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις, διενεργείται η βεβαίωση της ποσότητας και η σχετική χρέωση του εργοστασίου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη ως και η συσχέτιση με τις οικείες κατεργασθείσες πρώτες ύλες και η σχετική πίστωση αυτών, αλλά βεβαίως και (πρωτίστως) η καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ. Κ. (προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που δεν λειτουργούν με το καθεστώς της φορολογικής αποθήκης).

Είναι προφανές ότι δεν είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση τμηματικών παραδόσεων των προϊόντων των αποσταγματοποιείων από τα δοχεία συλλογής αυτών, καθώς δεν θα ήταν δυνατός ο έλεγχος του (διενεργουμένου κατά μήνα, μέσω της υποβαλλομένης μηνιαίας δήλωσης) ισοζυγίου μεταξύ των εισερχομένων και κατεργαζόμενων στο αποσταγματοποιείο πρώτων υλών και των παραγόμενων σε αυτό προϊόντων, δεδομένου ότι η ποσότητα αποστάγματος που θα παρέμενε στο δοχείο συλλογής μετά από την τμηματική παράδοση θα αναμιγνυόταν, εν συνεχεία, με τη νέα ποσότητα αποστάγματος η οποία θα συλλεγόταν κατά τη διενέργεια των νέων αποστάξεων και συνεπώς δεν θα ήταν δυνατή η συσχέτιση και αντιστοίχιση του προκύπτοντος μίγματος προϊόντων με τις πρώτες ύλες του αποσταγματοποιείου.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δοχεία συλλογής έχουν ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο στο όλο αποστακτικό κύκλωμα [β.δ. της 25-12-1917 (άρθρο 44 παρ. 2), Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010 (άρθρο 3, παρ. 3 περιπτ. α΄ - ζ΄)] - και για τον λόγο αυτόν η σφράγισή τους διενεργείται (όπως και το αποστακτικό μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα και συνδεδεμένα) με ειδικό τρόπο και ειδικές σφραγίδες [σφραγιδοκάλυκες και σφραγιδοσύρματα με τις οποίες χρεώνεται το εργοστάσιο καθώς και ο εποπτεύων τούτο χημικός, της σχετικής πιστώσεως διενεργουμένης με βάση τα οικεία πρωτόκολλα παραδόσεως] διαφοροποιούμενες πλήρως από τις χρησιμοποιούμενες για τη σφράγιση των δοχείων αποθήκευσης σφραγίδες - και γενικά δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται (και) ως δοχεία αποθήκευσης, προβλεπομένων για την αποθήκευση των εκάστοτε παραγομένων προϊόντων διακριτών, ιδιαίτερων και ανεξαρτήτων δεξαμενών, μη σχετιζομένων με το αποστακτικό κύκλωμα (Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02­02-2010, άρθρο 3 παρ.1α΄ και παρ. 3στ΄), από τις οποίες - μετά από την εκάστοτε παράδοση -μεταγγίζεται ολοσχερώς το (παραδοθέν) περιεχόμενο του οικείου δοχείου συλλογής το οποίο κενούται πλήρως ώστε (μετά την επανασφράγισή του και τη σύνδεσή του με το αποστακτικό μηχάνημα) να χρησιμοποιείται για την συλλογή των (εκ νέου) παραγομένων προϊόντων.
Για το λόγο αυτό άλλωστε, στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3, παρ. 1 και 2) της εν λόγω Α.Υ.Ο., προκειμένου για τη χορήγηση της προβλεπόμενης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2969/2001 ) άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το αποσταγματοποιείο θα πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερους χώρους, δεξαμενές κλπ για τη μετάγγιση και την αποθήκευση σ΄ αυτές των εκάστοτε παραδιδόμενων από τα δοχεία συλλογής προϊόντων.
2. Πέραν των προαναφερομένων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά την επιβολή του Ε.Φ.Κ., ειδικά για τις μονάδες που λειτουργούν εκτός καθεστώτος φορολογικής αποθήκης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 56 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 7 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται ως θέση σε ανάλωση - των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (και συνεπώς ο Ε.Φ.Κ. καθίσταται, σε αυτή την περίπτωση, απαιτητός) - κάθε παραγωγή τέτοιων προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής.
Συνεπώς, κάθε προϊόν που παράγεται σε αποσταγματοποιείο, το οποίο βρίσκεται εκτός καθεστώτος αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, θεωρείται ότι, με την παραγωγή του, ήδη αυτό τίθεται σε ανάλωση και ο Ε.Φ.Κ. καθίσταται απαιτητός για το σύνολο της παραχθείσας ποσότητας η οποία έχει συγκεντρωθεί στο δοχείο συλλογής και παραδίδεται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της παραγράφου Α.2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010.
Άλλωστε, για το λόγο αυτό, ειδικά για τα αποσταγματοποιεία που δεν έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, ισχύουν οι επιπλέον περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.1 του εν λόγω άρθρου «Μετά την παράδοση των παραγομένων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και τη σύνταξη του προβλεπομένου στην περίπτωση Α.2α του άρθρου αυτού πρωτοκόλλου παράδοσης, όπου βεβαιώνεται η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος του παραγομένου προϊόντος, υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο, άμεσα ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα, από τον υπόχρεο Δ.Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων (...)».

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, με βάση τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2969/2001, Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010), είναι σαφές ότι η (κάθε) παράδοση των προϊόντων του αποσταγματοποιείου είναι διαδικασία μοναδική που αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συνολική ποσότητα του (εκάστοτε) παραγομένου, συλλεγομένου και καταμετρουμένου, στο κάθε δοχείο συλλογής, προϊόντος και τούτο για λόγους που, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζονται τόσο με την ορθή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των εν λόγω μονάδων, όσο και με την ορθή επιβολή του Ε.Φ.Κ.

Παρακαλούνται οι Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των προαναφερομένων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm