25 | 09 | 2018

Αθήνα 15/05/2018
Αρ. πρωτ.:
502


ΘΕΜΑ: Yπερανάληψη

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα θέλαμε την γνώση σας για το παρακάτω παράδειγμα:

Επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα λαμβάνει 20/02/2018 κεφάλαιο κίνησης από την τράπεζα με τον τρόπο της υπερανάληψης (πιστωτικό όρο Ευρώ 10.000). Ο τρόπος τήρησης είναι πίστωση του 52 και χρέωση του λογ. 38.03 και αντιστρόφως.

Η ερώτηση για την ορθή λογιστική απεικόνιση η εξής:

Το πιστωτικό όριο πρέπει με κάποιον τρόπο απεικονιστεί πριν χρησιμοποιηθεί.
Δηλαδή

Α. 20/01/2018 χωρίς να χρησιμοποιηθεί το όριο τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Β. 01/02/2018 έγινε χρήση των Ευρώ 3.000 για εξόφληση προμηθευτή, υπολειπόμενο πιστωτικό όριο Ευρώ 7.000. Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Γ. 31/12/2018 έχει επανέλθει το πιστωτικό υπόλοιπο στα Ευρώ 10.000 στον επόμενο ισολογισμό θα απεικονιστεί ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα της υπερανάληψης ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπερανάληψη ονομάζεται συνήθως η σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει την διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων με πιστωτικό υπόλοιπο για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα, ανάλογα με την σύμβαση, επιτρέπει την διατήρηση του «ελλειμματικού» λογαριασμού για συγκεκριμένο ποσό (το πιστωτικό όριο) και χρονικό διάστημα.
Η χρήση της υπερανάληψης στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκο και προμήθειες.
Μεταξύ άλλων η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει για τις κινήσεις του λογαριασμού, τα έξοδα επιβάρυνσης, το υπόλοιπο του πιστωτικού ορίου κλπ. Η υπερανάληψη συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων. Η λογιστική απεικόνιση του πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως δεν είναι απαραίτητη. Παρά ταύτα παρέχεται η δυνατότητα λογιστικής απεικονίσεως σε λογαριασμούς τάξεως.
Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος σας:

Α. Στις 20 Ιανουαρίου η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση υπεραναλήψεως με πιστωτικό όριο Ευρώ 10.000. Η ενδεδειγμένη λογιστική εγγραφή είναι:

----------------------------------------------------------//--------------------------------------------
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
............................... 10000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
...... ......................................10000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ -λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Β. Την 1η Φεβρουαρίου με την χρήση του ορίου θα γίνουν οι εξής εγγραφές:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως
Λογαριασμός Τράπεζα Χ........................ 3000,00
52.01.ΧΧ Τραπεζικός δανεισμός.....................................
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ............................................3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ - λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Εναλλακτικά θα μπορούσε να διενεργηθεί η κάτωθι λογιστική εγγραφή:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
50.00.ΧΧ Προμηθευτής Χ ..................... 3000,00
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως .....................................
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ............................................3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου για εξόφληση προμηθευτή.
-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------

Ακολούθως, θα ενημερωθούν οι λογαριασμοί τάξεως:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
...... .................. 3000,00
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
............................................3000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ -λογ/ος χχ.χχ.
-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------

Γ. Στις 31 Δεκεμβρίου και εφόσον έχει αποκατασταθεί το όριο υπεραναλήψεως θα διενεργηθεί η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
... ..................... 3000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
......... ...................................3000,00
Πιστωτικό όριο υπερανάληψης Τράπεζα Χ - τρεχούμενος λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Στα παραπάνω παραδείγματα δεν παραθέσαμε τις εγγραφές εξόφλησης δανεισμού, τόκων και λοιπών εξόδων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16