22 | 02 | 2020

Αθήνα 15/05/2018
Αρ. πρωτ.:
502


ΘΕΜΑ: Yπερανάληψη

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα θέλαμε την γνώση σας για το παρακάτω παράδειγμα:

Επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα λαμβάνει 20/02/2018 κεφάλαιο κίνησης από την τράπεζα με τον τρόπο της υπερανάληψης (πιστωτικό όρο Ευρώ 10.000). Ο τρόπος τήρησης είναι πίστωση του 52 και χρέωση του λογ. 38.03 και αντιστρόφως.

Η ερώτηση για την ορθή λογιστική απεικόνιση η εξής:

Το πιστωτικό όριο πρέπει με κάποιον τρόπο απεικονιστεί πριν χρησιμοποιηθεί.
Δηλαδή

Α. 20/01/2018 χωρίς να χρησιμοποιηθεί το όριο τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Β. 01/02/2018 έγινε χρήση των Ευρώ 3.000 για εξόφληση προμηθευτή, υπολειπόμενο πιστωτικό όριο Ευρώ 7.000. Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Γ. 31/12/2018 έχει επανέλθει το πιστωτικό υπόλοιπο στα Ευρώ 10.000 στον επόμενο ισολογισμό θα απεικονιστεί ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα της υπερανάληψης ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπερανάληψη ονομάζεται συνήθως η σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει την διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων με πιστωτικό υπόλοιπο για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα, ανάλογα με την σύμβαση, επιτρέπει την διατήρηση του «ελλειμματικού» λογαριασμού για συγκεκριμένο ποσό (το πιστωτικό όριο) και χρονικό διάστημα.
Η χρήση της υπερανάληψης στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκο και προμήθειες.
Μεταξύ άλλων η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει για τις κινήσεις του λογαριασμού, τα έξοδα επιβάρυνσης, το υπόλοιπο του πιστωτικού ορίου κλπ. Η υπερανάληψη συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων. Η λογιστική απεικόνιση του πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως δεν είναι απαραίτητη. Παρά ταύτα παρέχεται η δυνατότητα λογιστικής απεικονίσεως σε λογαριασμούς τάξεως.
Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος σας:

Α. Στις 20 Ιανουαρίου η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση υπεραναλήψεως με πιστωτικό όριο Ευρώ 10.000. Η ενδεδειγμένη λογιστική εγγραφή είναι:

----------------------------------------------------------//--------------------------------------------
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
............................... 10000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
...... ......................................10000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ -λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Β. Την 1η Φεβρουαρίου με την χρήση του ορίου θα γίνουν οι εξής εγγραφές:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως
Λογαριασμός Τράπεζα Χ........................ 3000,00
52.01.ΧΧ Τραπεζικός δανεισμός.....................................
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ............................................3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ - λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Εναλλακτικά θα μπορούσε να διενεργηθεί η κάτωθι λογιστική εγγραφή:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
50.00.ΧΧ Προμηθευτής Χ ..................... 3000,00
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως .....................................
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ............................................3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου για εξόφληση προμηθευτή.
-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------

Ακολούθως, θα ενημερωθούν οι λογαριασμοί τάξεως:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
...... .................. 3000,00
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
............................................3000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ -λογ/ος χχ.χχ.
-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------

Γ. Στις 31 Δεκεμβρίου και εφόσον έχει αποκατασταθεί το όριο υπεραναλήψεως θα διενεργηθεί η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
... ..................... 3000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ .....................................
......... ...................................3000,00
Πιστωτικό όριο υπερανάληψης Τράπεζα Χ - τρεχούμενος λογ/ος χχ.χχ.
---------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Στα παραπάνω παραδείγματα δεν παραθέσαμε τις εγγραφές εξόφλησης δανεισμού, τόκων και λοιπών εξόδων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm