29 | 01 | 2020

Αθήνα 07/11/2017
Αρ. πρωτ.: 1168866


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες για τη χρήση των εφεδρικών διαδικασιών.

 

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet»

Στα πλαίσια υλοποίησης των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την διόρθωση και βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον έλεγχο λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών και δεδομένου ότι κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εφεδρικές διαδικασίες ως εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής των προβλεπόμενων διαδικασιών στις περιπτώσεις που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας δεν τηρούνται ομοιόμορφα και με ορθό τρόπο από τις τελωνειακές αρχές, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
Με αφορμή τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, δόθηκαν με τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των τελωνειακών παραστατικών καθώς και των λοιπών λειτουργιών του υποσυστήματος ΕΦΚ. Ειδικότερα στο κεφ.vii. ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. καθορίστηκε η έννοια της εφεδρικής διαδικασίας ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής των παραστατικών και εγγράφων σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, προβλέφθηκε η χειρόγραφη διαδικασία κατάθεσης των προβλεπόμενων κατά περίπτωση τελωνειακών παραστατικών από τους υπόχρεους στα αρμόδια τελωνεία και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την καταχώρηση αυτών από τα τελωνεία στα ειδικά βιβλία, Επιπλέον προσδιορίστηκαν με σαφή τρόπο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται αδύνατη η ηλεκτρονική επικοινωνία και κατά συνέπεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η εφεδρική χειρόγραφη διαδικασία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με τη σχετική ως άνω Ε.Δ.Υ.Ο. και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή χρήση των χειρόγραφων διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται εναλλακτικά και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής αυτών μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα ICISnet.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm