Open menu
15 | 07 | 2020

Αθήνα 24/10/2017
Αρ. πρωτ.: 1150319


ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γουνοδερμάτων και βοηθητικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί


1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

2) Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.

4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή: μη ενωσιακά εμπορεύματα που υποβάλλονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, λοιπές επιβαρύνσεις και μέτρα εμπορικής πολιτικής.

6) Εργασίες τελειοποίησης: η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα, η μεταποίηση εμπορευμάτων, η επισκευή εμπορευμάτων στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.

7) Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστό των μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνεται από την επεξεργασία ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων που έχει υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης.

8) Πρωτόκολλο δειγματοληψίας: πράξη η οποία συντάσσεται σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

9) Πρωτόκολλο πραγματογνωμοσύνης: πράξη η οποία συντάσσεται σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών κατά τον έλεγχο, υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και τον Προϊστάμενο του Τελωνείου όπως επίσης από τον ορισθέντα από το εκάστοτε αρμόδιο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο πραγματογνώμονα.

 

 

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής


Επιτρέπεται η εισαγωγή από βιοτέχνες-γουνοποιούς που οι επιχειρήσεις τους έχουν έδρα τους Νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης (με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας) με το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων:

α. ολόκληρων κατεργασμένων ή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, συραμμένων φύλλων γουνοδερμάτων και αποκομμάτων καθώς και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή έτοιμων ειδών από γουνο-δέρματα και αποκόμματα καθώς και
β. έτοιμων και ημιέτοιμων ενδυμάτων από γουνοδέρματα και αποκόμματα, που εισάγονται προκειμένου να μεταποιηθούν (αναμοντελισμός).

 

 

Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας ορίζεται το Τελωνείο Καστοριάς.

2. Ως αρμόδια αρχή για την υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ορίζονται ανάλογα με την έδρα της επιχείρηση αποκλειστικά:

α. Για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών το Τελωνείο Καστοριάς.
β. Για το νομό Φλώρινας το τελωνείο Φλώρινας.

3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του καθεστώτος ορίζεται η εκάστοτε τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

4. Ως αρμόδιο τελωνείο για την εκκαθάριση του καθεστώτος ορίζεται η τελωνειακή αρχή όπου αρχικά υπήχθησαν τα εμπορεύματα στο καθεστώς.

 

 

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς


Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ορίζονται τα παρακάτω:

Α. Άδεια Επεξεργασίας εμπορευμάτων.

1. Η άδεια επεξεργασίας χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης του βιοτέχνη - γουνοποιού κατόπιν αιτήσεώς του.

2. Στην αίτηση αναγράφεται αναλυτικά, εκτός των άλλων στοιχείων, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης.
 

3. Η τελωνειακή αρχή όπου θεωρεί απαραίτητο και κατά την κρίση της, δύναται να πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο του εργαστηρίου τόσο πριν από την έκδοση της αδείας όσο και εκ των υστέρων μετά την έκδοση αυτής.
 

4. Για την χορήγηση άδειας επεξεργασίας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο προκύπτει ότι το δικαιούχο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μεταποιητικό τμήμα,
β. έναρξη εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτει η μεταποιητική δραστηριότητα.

5. Η χορήγηση της άδειας επεξεργασίας στους βιοτέχνες - γουνοποιούς συνεπάγεται την τήρηση όλων των όρων της παρούσης απόφασης.
6. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης, η χορηγηθείσα άδεια επεξεργασίας δύναται να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ακυρωθεί ανάλογα με τη φύση της παράβασης.
7. Η αναστολή ή η ακύρωση της άδειας επεξεργασίας επιφέρει ταυτόχρονα αναστολή ή ακύρωση ή ανάκληση της άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 23, παρ. 4, 27 και 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα άρθρα 16-18 του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Β. Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

1. Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας όπου η αρμόδια τελωνειακή αρχή κάνει αποδεκτή ή μη αποδεκτή την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 11 του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
Ομοίως αίτηση για άδεια υπαγωγής στο καθεστώς δύναται να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 στοιχείο α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 163 του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

2. Η αίτηση για την έκδοση αδείας θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξης επιτηδευματία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β. περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.,
γ. άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης ή βεβαίωση απαλλαγής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,
ε. προκειμένου περί Ο.Ε το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο,
στ. δελτίο απογραφής του συνόλου των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς.

3. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας εκδίδει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ενώ παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 8 του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

4. Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Παραρτήματος Α του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 12 του Καν. (ΕΕ) 341/2016.
 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 5
Επαλήθευση και Παράδοση Εμπορευμάτων


1. Για την επαλήθευση των εισαγόμενων εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται συσχετισμός του εμπορεύματος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στη διασάφηση εισαγωγής από τον οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 188-190 Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εισαγόμενου εμπορεύματος και των επισυναπτόμενων εγγράφων κατά την εισαγωγή (άρθρο 191 του Καν.(ΕΕ) 952/2013), η αρμόδια τελωνειακή αρχή ζητά από το αρμόδιο Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

3. Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακή αρχής, έναν ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγματογνώμονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματογνωμοσύνης.

 

 

Άρθρο 6
Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων κατά την επανεξαγωγή


1. Κατά την επανεξαγωγή των έτοιμων ειδών, απαιτείται η αναγραφή στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία μεταξύ άλλων, το είδος και η ποσότητα (τεμάχια) της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των έτοιμων ειδών ανά συμπληρωματική μονάδα καθώς και το MRN της διασάφησης μεταποίησης με την οποία έχει εισαχθεί η πρώτη ύλη.
Η αναγραφή όλων των ανωτέρω επί του φορολογικού στοιχείου - τιμολογίου επέχει θέση δήλωσης του μεταποιητή - βιοτέχνη - γουνοποιού και θα υποβάλλεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον μεταποιητή.

2. Κατά τη διάρκεια της επανεξαγωγής, για λόγους επιτήρησης του καθεστώτος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος για την επαλήθευση του είδους και της δήλωσης του βιοτέχνη - γουνοποιού, αναφορικά με την ποσότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποίησε, προκειμένου να κατασκευάσει το έτοιμο προϊόν.
Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας το οποίο υπογράφεται από τον ελεγκτή και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς η αρμόδια τελωνειακή αρχή ζητά από το Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

4. Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, έναν ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγματογνώμονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματογνωμοσύνης.

 

 

Άρθρο 7
Έλεγχος του καθεστώτος


1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή παράδοσης και ελέγχου μπορεί να πραγματοποιεί οποιονδήποτε τελωνειακό έλεγχο θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της, με σκοπό την επιτήρηση των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο καθεστώς.

2. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πρώτης ύλης (γουνοδέρματα) και της δυσχέρειας ταυτοποίηση αυτής, θα πραγματοποιείται έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στα πλαίσια διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων.
Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών διαφορών δύναται κατ΄ εκτίμηση της τελωνειακής αρχής ο έλεγχος να μετατραπεί σε καθολικό.

3. Προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, με ευθύνη του βιοτέχνη - γουνοποιού, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της πρώτης ύλης ανά τελωνειακό παραστατικό, έτσι ώστε σε έκτακτο έλεγχο που τυχόν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του να δύναται να επιδείξει ανά τελωνειακό παραστατικό τα παρακάτω:

α. την ποσότητα της πρώτης ύλης που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του (φυσικό απόθεμα)
β. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως βρίσκεται εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων του, για λόγους εκτέλεσης εργασιών φασόν ή κατεργασία, βαφή κ.α.
γ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως βρίσκεται στην παραγωγική διαδικασία
δ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει επανεξαχθεί είτε αυτούσια είτε μεταποιημένη
ε. την ποσότητα της πρώτης ύλης που είναι υπό την μορφή έτοιμου προϊόντος και πρόκειται να επανεξαχθεί
στ. σε περίπτωση εργασιών που καλύπτονται από συμβόλαιο ή συμφωνητικό (εργασίες φασόν) απαιτείται η καταχώρηση στα αρχεία του βιοτέχνη - γουνοποιού της σχετικής αλληλογραφίας με τον οίκο του εξωτερικού, από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός και το είδος των έτοιμων ειδών που πρόκειται να κατασκευαστούν στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας.

 

 

Άρθρο 8
Βοηθητικές ύλες


Βοηθητικές ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τεμαχίου από τα παρακάτω είδη καθορίζονται ως προς το Παράρτημα της παρούσης.
 

 

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις


Με την παρούσα καταργείται η αρίθμ. Δ.817/125/ ΠΟΛ.19/3.6.1983 Α.Υ.Ο..
 
Άρθρο 10
Ισχύς


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Α. ΠΑΛΤΟ

1. Ύφασμα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς ή από μετάξι (φόδρα εξωτερικού) πλάτους 1,40μ:

α) για παλτό ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,80
β) για παλτό πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,80

2. Ύφασμα βαμβακερό (φόδρα εσωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για παλτό ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,70μ όταν χρησιμοποιείται διπλή εσωτερική φόδρα υπολογίζονται επιπλέον μέτρα 3,70.
β) για παλτό πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,70.

3. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, μέτρα 1.

4. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, χρησιμοποιούμενου σα φόδρα εσωτερική αντί εκείνης από ύφασμα:

α) για παλτό ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,50
β) για παλτό πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,50

5. Στιβάδες (βάτες) πλάτους 1,40μ μέτρα 1.

6. Συγκολλητικά, των οποίων η συγκολλητική ύλη συνίσταται από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, σε ταινίες για τεχνικές χρήσεις μέτρα 24.

7. Κουμπιά και άγκιστρα, βάσει επαλήθευσης.

8. Δέρματα προβάτων και αιγών κλπ. (σε παλτό τύπου FANTESY) μ2 1,80.

9. Βελούδο πλάτους 1,70, μέτρα 0,10.

10. Ψευδοσουετίνα σε ταινίες, μέτρα 0,80.

11. Είδη κορδελλοποίας σε ταινίες, χρησιμοποιούμενες αντί συγκολλητικού, μέτρα 30.

12. Ταινιοπλέγματα, μέτρα 4,50.

13. Έτερα τεχνουργήματα από δέρμα, λοιπά είδη, ταινίες από φυσικό δέρμα, μέτρα 25.

14. Κορδόνια ελαστικά, μέτρα 0,35.

15. Σπάγκοι εξ ετέρων υλών, μέτρα 4,50.

16. Πόρπες βάσει επαλήθευσης.

17. Έτοιμα συμπληρώματα για ενδύματα βάσει επαλήθευσης.

18. Νήματα από βαμβάκι συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση, προορισμένα για ράψιμο, χρησιμοποιούμενα μόνο για γουνοδέρματα.

α) για παλτό από αρσενικά ζώα ΒΙΖΟΝ (ξεσυρμένα) μέτρα 6.000
β) για παλτό από θηλυκά ζώα ΒΙΖΟΝ(ξεσυρμένα) μέτρα 9.000
γ) για παλτό από λοιπά ζώα (ξεσυρμένα Leather) μέτρα 9.000
δ) για παλτό από λοιπά ζώα (μη ξεσυρμένα) μέτρα 1.500

19. Καναβάτσο, πλάτους 0,80, μέτρα 0,45.

20. Φερμουάρ, ετικέτες από δέρμα ή ύφασμα, βάσει επαλήθευσης.


Β. ΗΜΙΠΑΛΤΟ

1. Ύφασμα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς ή από μετάξι ( φόδρα εξωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για ημίπαλτο ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,20.
β) για ημίπαλτο πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,30.

2. Ύφασμα βαμβακερό (φόδρα εσωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για ημίπαλτο ΒΙΖΟΝ μέτρα 3.
β) για ημίπαλτο πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,10.

3. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, μέτρα 1.

4. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, χρησιμοποιούμενου σα φόδρα εσωτερική αντί εκείνης από ύφασμα:

α) για ημίπαλτο ΒΙΖΟΝ μέτρα 3.
β) για ημίπαλτο πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,10.

5. Στιβάδες (βάτες) πλάτους 1,40μ μέτρα 0,80.

6. Συγκολλητικά, των οποίων η συγκολλητική ύλη συνίσταται από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, σε ταινίες για τεχνικές χρήσεις μέτρα 21.

7. Κουμπιά και άγκιστρα, βάσει επαλήθευσης.

8. Δέρματα προβάτων και αιγών κλπ. (σε ημίπαλτο τύπου FANTESY) μ2 1,50.

9. Βελούδο πλάτους 1,70, μέτρα 0,10.

10. Ψευδοσουετίνα σε ταινίες, μέτρα 0,80.

11. Είδη κορδελλοποίας σε ταινίες, χρησιμοποιούμενες αντί συγκολλητικού, μέτρα 21.

12. Ταινιοπλέγματα, μέτρα 4,50.

13. Έτερα τεχνουργήματα από δέρμα, λοιπά είδη, ταινίες από φυσικό δέρμα, μέτρα 18.

14. Κορδόνια ελαστικά, μέτρα 0,35.

15. Σπάγκοι, μέτρα 4.

16. Πόρπες, βάσει επαλήθευσης.

17. Έτοιμα συμπληρώματα για ενδύματα βάσει επαλήθευσης.

18. Νήματα από βαμβάκι συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση, προορισμένα για ράψιμο, χρησιμοποιούμενα μόνο για γουνοδέρματα.

α) για ημίπαλτο από αρσενικά ζώα ΒΙΖΟΝ (ξεσυρμένα) μέτρα 5.000
β) για ημίπαλτο από θηλυκά ζώα ΒΙΖΟΝ(ξεσυρμένα) μέτρα 8.000
γ) για ημίπαλτο από λοιπά ζώα (ξεσυρμένα Leather) μέτρα 8.000
δ) για ημίπαλτο από λοιπά ζώα (μη ξεσυρμένα) μέτρα 1.400

19. Καναβάτσο, πλάτους 0,80, μέτρα 0,45.

20. Φερμουάρ, ετικέτες από δέρμα ή ύφασμα, βάσει επαλήθευσης.


Γ. ΖΑΚΕΤΑ

1. Ύφασμα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς ή από μετάξι (φόδρα εξωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για ζακέτα ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,70.
β) για ζακέτα πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,10.

2. Ύφασμα βαμβακερό (φόδρα εσωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για ζακέτα ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,60.
β) για ζακέτα πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 2.

3. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, μέτρα 0,80.

4. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, χρησιμοποιούμενου σα φόδρα εσωτερική αντί εκείνης από ύφασμα:

α) για ζακέτα ΒΙΖΟΝ μέτρα 2,40.
β) για ζακέτα πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 1,90.

5. Στιβάδες (βάτες) πλάτους 1,40μ μέτρα 0,60.

6. Κουμπιά και άγκιστρα, βάσει επαλήθευσης.

7. Συγκολλητικά, των οποίων η συγκολλητική ύλη συνίσταται από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, σε ταινίες για τεχνικές χρήσεις μέτρα 15.

8. Δέρματα προβάτων και αιγών κλπ. (σε ζακέτα τύπου FANTESY) μ2 1,30.

9. Καναβάτσο, πλάτους 0,80, μέτρα 0,25.

10. Βελούδο πλάτους 0,70, μέτρα 0,10.

11. Είδη κορδελλοποίας σε ταινίες, χρησιμοποιούμενες αντί συγκολλητικού, μέτρα 15.

12. Ταινιοπλέγματα, μέτρα 3.

13. Τεχνουργήματα από δέρμα σε ταινίες, μέτρα 14.

14. Κορδόνια ελαστικά, μέτρα 0,25.

15. Σπάγκοι, μέτρα 3.

16. Έτοιμα συμπληρώματα για ενδύματα βάσει επαλήθευσης.

17. Νήματα από βαμβάκι συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση, προορισμένα για ράψιμο, χρησιμοποιούμενα μόνο για γουνοδέρματα.

α) για ζακέτα από αρσενικά ζώα ΒΙΖΟΝ (ξεσυρμένα) μέτρα 4.500
β) για ζακέτα από θηλυκά ζώα ΒΙΖΟΝ(ξεσυρμένα) μέτρα 7.000
γ) για ζακέτα από λοιπά ζώα (ξεσυρμένα Leather) μέτρα 7.000
δ) για ζακέτα από λοιπά ζώα (μη ξεσυρμένα) μέτρα 1.300

18. Φερμουάρ, ετικέτες από δέρμα ή ύφασμα, βάσει επαλήθευσης.

19. Πόρπες, βάσει επαλήθευσης.


Δ. ΠΑΛΤΟ ΜΑΞΙ

1. Ύφασμα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς ή από μετάξι (φόδρα εξωτερική) πλάτους 1,40μ:

α) για παλτό μάξι ΒΙΖΟΝ μέτρα 4,60.
β) για παλτό μάξι πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,60.

2. Ύφασμα βαμβακερό (φόδρα εσωτερική), πλάτους 1,40μ:

α) για παλτό μάξι ΒΙΖΟΝ μέτρα 4,20.
β) για παλτό μάξι πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,20.

3. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, μέτρα 1.

4. Ύφασμα μη υφασμένο (στυπόχαρτο) πλάτους 1 μέτρου, χρησιμοποιούμενου σα φόδρα εσωτερική αντί εκείνης από ύφασμα:

α) για παλτό μάξι ΒΙΖΟΝ μέτρα 4,20.
β) για παλτό μάξι πλην ΒΙΖΟΝ μέτρα 3,20.

5. Στιβάδες (βάτες) πλάτους 1,40μ μέτρα 1.

6. Συγκολλητικά, των οποίων η συγκολλητική ύλη συνίσταται από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, σε ταινίες για τεχνικές χρήσεις μέτρα 26.

7. Κουμπιά και άγκιστρα, βάσει επαλήθευσης.

8. Καναβάτσο, πλάτους 0,80, μέτρα 0,45.

9. Βελούδο πλάτους 0,70, μέτρα 0,10

10. Είδη κορδελλοποίας σε ταινίες, χρησιμοποιούμενες αντί συγκολλητικού, μέτρα 26.

11. Ταινιοπλέγματα, μέτρα 5,50.

12. Έτερα τεχνουργήματα από δέρμα σε ταινίες, μέτρα 26.

13. Κορδόνια πλαστικά, μέτρα 0,35.

14. Σπάγκοι, μέτρα 5.

15. Πόρπες, βάσει επαλήθευσης

16. Έτοιμα συμπληρώματα για ενδύματα βάσει επαλήθευσης.

17. Νήματα από βαμβάκι συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση, προορισμένα για ράψιμο, χρησιμοποιούμενα μόνο για γουνοδέρματα.

α) για παλτό μάξι από αρσενικά ζώα ΒΙΖΟΝ (ξεσυρμένα) μέτρα 7.000
β) για παλτό μάξι από θηλυκά ζώα ΒΙΖΟΝ (ξεσυρμένα) μέτρα 10.000

γ) για παλτό μάξι από λοιπά ζώα (ξεσυρμένα Leather) μέτρα 10.000 δ) για παλτό μάξι από λοιπά ζώα (μη ξεσυρμένα) μέτρα 2.000

18. Φερμουάρ, ετικέτες από δέρμα ή ύφασμα, βάσει επαλήθευσης.

 

Ε. ΕΤΩΛ

1. Ύφασμα από φόδρα πλάτους 1,40μ. μέτρα 1,20 ή πλάτους 1,20μ. μέτρα 1,40 ή πλάτους 0,90μ. μέτρα 1,50.

2. Ύφασμα βαμβακερό πλάτους 1,40μ. μέτρα 1 ή πλάτους 1,20μ. μέτρα 1,10μ. ή πλάτους 0,90μ. μέτρα 1,30.

3. Ύφασμα από τεχνητές υφαντικές ίνες πλάτους 1μ. μέτρα 0,20.

4. Στιβάδες (βάτες) πλάτους 1,40μ. μέτρα 0,60.

5. Συγκολλητικό επί υποθέματος εξ υφάσματος σε ταινίες, 4 μέτρα.

6. Υφάσματα από μετάξι πλάτους 1,20μ. μέτρα 1,40.

7. Είδη κορδελλοποίας σε ταινίες, βάσει επαλήθευσης.

8. Τεχνουργήματα από δέρμα σε ταινίες, βάσει επαλήθευσης.

 

Ζ. ΠΙΛΟΙ

1. Ύφασμα πλάτους 0,60μ. μέτρα 0,45.

2. Υφάσματα από ταινίες πλάτους 1,40μ. μέτρα 0,20.

3. Υφάσματα από τεχνητές υφαντικές ίνες μη συνεχείς, πλάτους 0,80μ. μέτρα 0,35.

4 Ταινίες από φυσικό δέρμα, μέτρα 1,50.

5. Είδη κορδελλοποίας, μέτρα 1,20.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm