23 | 08 | 2019

Αθήνα 10/02/2017
Αρ. πρωτ.: 4122


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"» (Β΄1398), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1573/86/27-1-2011 (Β΄ 263) όμοιά της.


Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16