22 | 08 | 2019

Αθήνα 27/01/2017
Αρ. πρωτ.: 3634 & 3625


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3380) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016».

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3379) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επενδύσεις μείζονος μεγέθους" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».

0px;" frameborder="1"/>

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16