26 | 05 | 2020

Αθήνα 11/01/2017
Αρ. πρωτ.: 1003184


ΘΕΜΑ:
Δασμολογική κατάταξη οχημάτων ειδικών χρήσεων

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τα κριτήρια δασμολογικής κατάταξης ορισμένων οχημάτων στη δασμολογική κλάση 87.05 ως «οχήματα ειδικών χρήσεων», διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τη δασμολογική κλάση 87.05, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την αριθ. Δ17Α 5001252 ΕΞ/10-1-2011 ΕΔΥΟ, η εν λόγω κλάση περιλαμβάνει οχήματα εξοπλισμένα με ειδικές διατάξεις, συσκευές και μηχανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις ή συσκευές κλπ. με τα οποία αυτά είναι εξοπλισμένες, τα καθιστούν κατάλληλα να εκτελούν ορισμένες εργασίες, διαφορετικές από την καθαυτό μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.
Επομένως, ο εν λόγω εξοπλισμός προσδίδει στα οχήματα αυτά τον ουσιώδη χαρακτήρα οχημάτων των οποίων ο βασικός σκοπός δεν είναι η μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (Δ.Κ. 87.03 ή 87.04), αλλά η εκτέλεση ειδικής εργασίας / έργου λόγω της ειδικής κατασκευής ή μεταποίησής τους.
Αναλυτικά παραδείγματα συγκεκριμένων τύπων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κλάσης 87.05 ως οχήματα ειδικών χρήσεων, λόγω της ειδικής κατασκευής και του μόνιμου εξοπλισμού τους, δίνονται στην προαναφερόμενη ΕΔΥΟ.
2. Γενικά, η προαναφερόμενη προϋπόθεση θεωρείται ότι ικανοποιείται, όταν οι συσκευές, διατάξεις, εξοπλισμός κλπ. που προσδίδουν στο όχημα την ικανότητα εκτέλεσης της ειδικής εργασίας / έργου, δεν είναι αποσπώμενες, αλλά είναι μόνιμα συναρμολογημένες, προσαρμοσμένες ή ενσωματωμένες επάνω ή μέσα σε αυτό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η εύκολη απομάκρυνσή τους, δηλαδή σε σύντομο χρόνο, χωρίς τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ., χωρίς την πρόκληση βλάβης ή ζημίας στο όχημα ή στον αφαιρούμενο εξοπλισμό, κλπ.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο εξοπλισμός δεν δύναται να θεωρηθεί «μόνιμος» και κατά συνέπεια ο κύριος προορισμός του οχήματος θεωρείται η μεταφορά προσώπων της δασμολογικής κλάσης 87.03 ή εμπορευμάτων της κλάσης 87.04, κατά περίπτωση.
3. Τέλος, ο χαρακτηρισμός του κάθε οχήματος ως «ειδικών χρήσεων» λόγω της ειδικής του κατασκευής ή μεταποίησης με μόνιμες, μη αποσπώμενες διατάξεις, συσκευές, εξοπλισμό κλπ., για σκοπούς εκτέλεσης ειδικού έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, είναι θέμα που θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο προσκομίζεται το όχημα, σύμφωνα με τα αντικειμενικά του χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε όπως λαμβάνετε υπόψη σας τα προαναφερόμενα για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης οχημάτων στη δασμολογική κλάση 87.05 ως «οχήματα ειδικών χρήσεων».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm