23 | 01 | 2020

Αθήνα 20/07/2015
Αρ. πρωτ.: 5015382

ΘΕΜΑ:Εισαγωγή μοσχευμάτων.

Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 44597/15-06-2015 έγγραφο του Υπ. Υγείας.

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του έργου σας κατά τη διαδικασία τελωνισμού μοσχευμάτων, σας αποστέλλουμε συνημμένα επικαιροποιημένο πίνακα των αδειοδοτημένων Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων και των εταιρειών με τις οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις για την εισαγωγή μοσχευμάτων.
Σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας, η εισαγωγή μοσχευμάτων μπορεί να γίνεται μόνο από συμβαλλόμενα μέρη (τρίτους) που έχουν συμβληθεί με τις Εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια λειτουργίας Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων (Ιδρύματα Ιστών) και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι συναφθείσες μεταξύ τους συμβάσεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm