26 | 02 | 2020

Αθήνα 26/11/2008
Αρ. Πρωτ.:  1118946/7832/932/Β0014
ΠΟΛ. 1158
  
  
ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται.

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, όσον αφορά το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και του ν.2523/97, στην περίπτωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Πρόστιμο του άρθρου 6 του ν. 2523/97

Το ειδικό πρόστιμο της διάταξης αυτής επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, με βάση Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών που υπέβαλε από 2.11.2001 και μετά, (παράγρ. 6, άρθρο 2, ν.2954/2001).
Επίσης το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως εκδότης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, (παράγρ. 14, άρθρο 40, ν.3220/2004).

2. Πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/97

Το πρόστιμο της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται στους αγρότες που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα γενικά, όπως τήρηση βιβλίων Β΄ ή ανώτερης κατηγορίας για ασκούμενη παράλληλα δραστηριότητα, λήπτες εικονικών στοιχείων, αναγραφή στην αίτηση μεγαλύτερων ποσών από εκείνα των φορολογικών στοιχείων, κ.λπ., με βάση Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 11.9.1997 μέχρι και πριν τις 28.1.2004, (δηλαδή από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, ν.2523/97 μέχρι και προ της έναρξης ισχύος της παραγρ. 9, του άρθρου 40, του ν.3220/2004).

3. Πρόσθετος φόρος

Στις πράξεις προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), με τις οποίες γίνεται καταλογισμός του φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω του ότι έτυχαν επιστροφής του χωρίς να τον δικαιούνται, με βάση Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος με τον συντελεστή που ισχύει για την ανακριβή δήλωση, (παράγρ. 9, άρθρου 40, ν.3220/2004). Στις πράξεις του άρθρου 49, που αφορούν Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από 11.9.1997 (έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2523/97), μέχρι και πριν τις 28.1.2004, δεν αναλογεί πρόσθετος φόρος και ως εκ τούτου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/97, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.

4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των πράξεων

Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής των ως άνω προστίμων και της πράξης προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.ΠΑ., είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του αγρότη, (άρθρο 9, του ν.2523/97, όπως ισχύει και παράγρ. 1, άρθρο 48, Κώδικα Φ.Π.Α.).
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν η επιστροφή του φόρου πραγματοποιήθηκε από διαφορετική Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβλήθηκαν ενδεχομένως οι Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών, στην περίπτωση επιστροφής μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm