Open menu
14 | 04 | 2021
Αθήνα 24-7-2006
 Π.Κ. 90

 
 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών όλης της χώρας. 
 
 

Σήμερα στην Αθήνα την 18/07/2006, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Αναστάσιου Πετρόπουλου,

1. Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο, και Μάμαλη Βάσω, Γεν. Γραμματέας αφενός και

2. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτρη Παληοκώοτα, Πρόεδρο και Θεόδωρο Βαβουλά, Γεν. Γραμματέα

3. Ο Σύνδεσμος Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτρη Παληοκώστα και

4. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Ηλία Εξερζέ, Πρόεδρο και Σταμάτη Κοντεμοίρη, Γεν. Γραμματέα, αφετέρου συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι υποδηματεργάτες-τριες όλης της χώρας που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Ανειδίκευτοι

Β. Ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο

Γ. Ρέγουλες - Βοηθοί ειδικευμένοι

Δ. Ειδικευμένοι

Αρθρο 2
Αυξήσεις

 

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, με βάση την από 18-7-2005 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 5%, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 

Αρθρο 3
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
 

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι΄ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
 

Αρθρο 4
Ισχύς προηγούμενων όρων

 

1. Κάθε διάταξη προϋπάρχουσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει.

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή και έθιμα δεν θίγονται.
 

Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει από 1/1/2006.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm