07 | 04 | 2020

Αθήνα 1-6-2006

Π.Κ. 32


Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας . 
 

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Μαΐου 2006 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
 

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 Μεσολαβητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

 

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη της «Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος».
 

Αρθρο 2
Αποδοχές
 

Οι συνολικές νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.01.2006 κατά ποσοστό 2,5%, οι ίδιες δε συνολικές νόμιμες αποδοχές, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Οι ανωτέρω αποδοχές, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2% και όπως εν συνεχεία θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007 αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3,5%.
 

Αρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις

 

α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον. δεν τροποποιούνται με την παρούσα οι όροι της από 25-5-005 σ.σ.ε., καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που αφορούν τους δενδροανθοκηπουρούς που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
 

Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2006.

 

 

 

 

1. Κορδάτος Αναστάσιος, Πρόεδρος και Δρακoύλης Βουδικλάρης, Ειδ. Γραμματέας της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος , και
2. Ανδρεάδης Ανδρέας, Πρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm