Open menu
02 | 07 | 2020

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 31071/1024

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 25, 29 και 46 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69, Α΄).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄/2.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (Αμέα), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις». Επί των άρθρων 10, 25, 29 και 46 του ανωτέρω νόμου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 10

Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138, Α΄), η οποία αφορά στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας με προϋπάρχουσα της υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρία, ενώ με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου καταργείται το άρθρο 9 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄).Ειδικότερα:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν. 4331/2015 , με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Ν.1902/1990 , προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 4331/2015 καταργείται το άρθρο 9 του Ν.3863/2010, που αφορά στην προϋπάρχουσα αναπηρία.

Άρθρο 25

Με το άρθρο 25 του Ν.4331/2015 ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 148/2007 , υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. α) για τον κίνδυνο του ατυχήματος και β) για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό.
Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται εισφορές ως ακολούθως

α) για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλεται εισφορά ποσοστού 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, και βαρύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
β) για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλεται εισφορά ποσοστού 6,45% (2,15% ασφαλισμένου και 4,30% εργοδότη) που υπολογίζεται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνει εξολοκλήρου το ΚΕ.Θ.Ε.Α..

Άρθρο 29

Με το άρθρο 29 του Ν. 4331/2015 καταργείται η αναστολή ισχύος της αριθμ. 46338/5731/16.1.1948 (ΦΕΚ 11, Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ασφάλισης και είσπραξης εισφορών λαχειοπωλών του Λαϊκού Λαχείου» και παράλληλα προβλέπεται η τροποποίηση του ΙΓ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ περί «ασφάλισης πωλητών Λαϊκού Λαχείου».
Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου επανέρχεται σε ισχύ η αριθμ. 46338/5731/16.1.1948 (ΦΕΚ 11, Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, η οποία είχε τεθεί σε αναστολή ισχύος με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4183/2013 (ΑΛ 186), ενώ προβλέπεται και η τροποποίησή της με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τους καλυπτόμενους κινδύνους, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), τη δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, την αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση, τις προθεσμίες καταβολής των εισφορών, τη δυνατότητα απαλλαγής για μεταβατικό διάστημα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, τις προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, την αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Όπως είναι γνωστό, με την από 30.7.2013 «Σύμβαση Παραχώρησης του Αποκλειστικού Δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων» μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και της «Ελληνικά Λαχεία-Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων», η οποία κυρώθηκε με το Ν.4183/2013, από 1.5.2014 ο Παραχωρησιούχος που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του α.ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
Επίσης προβλέπεται ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26 του α.ν. 1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με το θέμα της ασφάλισης των πωλητών Λαϊκού Λαχείου το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 46

Με το άρθρο 46 του Ν.4331/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193, Α΄), το οποίο αφορά στην ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια.
Ειδικότερα:

Το άρθρο 46 του Ν. 4331/2015 , με το οποίο αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193, Α΄), προβλέπει ότι οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, του άρθρου 5 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188, Α΄), υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.

Σημειώνεται ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 εξακολουθεί να ισχύει.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm