Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 27/04/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1047

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων εφάπαξ εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο κεφάλαιο ΣΤ «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58A’/23.04.10) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 66 «Μεταβατική Διάταξη Καταβολής Εφάπαξ Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» και ισχύουν από 23.04.2010, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, απαλλάσσονται κατά σημαντικό ποσοστό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον εξοφληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους ή τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως τις 31 Μαΐου 2010.

Ειδικότερα :

    •  

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση :

 

α) Οφειλές, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 ΦΕΚ 90 Α (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

β) Από τις παραπάνω οφειλές μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, αυτές που:

i) τελούν σε αναστολή είσπραξης,

ii) έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98 ΦΕΚ 238 Α, όπως ισχύουν καθώς και εκείνες, που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που τηρείται κατά την υποβολή της αίτησης.

    •  

Οφειλές που δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση, ακόμη και αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και τυχόν οφειλές, που από ειδικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται η απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

    •  

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση:

 

Υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη ή οποιοδήποτε συνυπόχρεο για την οφειλή πρόσωπο και ταυτόχρονη καταβολή έως τις 31 Μαΐου .2010.

    •  

Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής :

 

α) Στην περίπτωση της εφάπαξ συνολικής εξόφλησης, έως τις 31 Μαΐου 2010, απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές έως την ημέρα της καταβολής.

β) Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Μαΐου 2010 τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημέρα της καταβολής. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής πρέπει να αφορά το σύνολο μεμονωμένης εγγραφής ή εγγραφών κατά το μέρος αυτών που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Είναι αυτονόητο ότι το ποσό της οφειλής που απομένει βαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

5. Λοιπά Θέματα :

α) Στις διατάξεις του άρθρου 66 δύνανται να υπαχθούν τόσο οι οφειλέτες όσο και οι συνυπόχρεοι, εγγυητές ή ευθυνόμενοι καθοιονδήποτε τρόπο (όπως πχ ποινικά υπεύθυνοι), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αίτηση προσώπου που έχει ευθύνη για την καταβολή μέρους μόνον οφειλής του πρωτοφειλέτη (μέρους συγκεκριμένης εγγραφής) δε γίνεται δεκτή. Αντίθετα αυτή γίνεται δεκτή αν αυτός ευθύνεται για το σύνολο της οφειλής συγκεκριμένης εγγραφής και με την προϋπόθεση το ύψος της υπό εξόφληση βεβαιωμένης και ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής να είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής βεβαιωμένης και ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής του πρωτοφειλέτη. Σε αυτή την περίπτωση (εφάπαξ καταβολή ποσού μικρότερου του συνόλου των οφειλών του πρωτοφειλέτη), η οφειλή απαλλάσσεται από ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν.

β) Στις περιπτώσεις καταλογιστικών πράξεων των Τελωνειακών Αρχών με αλληλέγγυα υπεύθυνα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν από τους υπόχρεους υπό τις ως άνω προϋποθέσεις. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να καταβάλει εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο ή τουλάχιστον το 50% των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση. Ωστόσο η αλληλέγγυα υποχρέωσή του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών και από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους ίδιους.

γ) Χρέη αποβιώσαντα οφειλέτη.

Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών δύνανται να τα καταβάλουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και απαλλαγές από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. Δηλαδή στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, έως τις 31 Μαΐου 2010, απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές για τις οποίες έχουν επιμεριστική ευθύνη καταβολής και στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) των εν λόγω οφειλών, απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημέρα της καταβολής. Το πενήντα τοις

εκατό (50%) της οφειλής πρέπει να αφορά το σύνολο μεμονωμένης εγγραφής ή εγγραφών.

δ) Χρέη από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος δύνανται να τα καταβάλουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και απαλλαγές από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm