Open menu
25 | 09 | 2021

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2003

Αριθ. Πρωτ.: 1114957 /1928/ΔΕ-ΑΕ

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί παράτασης της παραγραφής.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22, του νόμου «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και σας παρέχουμε συνοπτικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31-12-2003 παρατείνονται μέχρι 27.2.2004 , κατά τις ακόλουθες διακρίσεις και προϋποθέσεις:.

- Για όλα ανεξαιρέτως τα φορολογικά αντικείμενα υποθέσεων γενικά που δεν υπάγονται ή εξαιρούνται για οποιοδήποτε λόγο από τις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/02 , 1085/03 , 1065798/1480/03 και ΠΟΛ.1107/03 . περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων (πχ λόγω υπέρβασης των ορίων μέσου όρου ακαθαρίστων εσόδων, λόγω εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, υποθέσεις χρήσης 1 β92 κλπ).

- Για τα φορολογικά αντικείμενα της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ εκκρεμών υποθέσεων υπαγομένων στην απόφαση ΠΟΛ.1107/03 , εφόσον μέχρι 31-12-2003 έχουν επιδοθεί στους υπόχρεους τα οικεία ειδικά σημειώματα περαίωσης (υποθέσεις με τα αυξημένα όρια υπαγωγής στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/02 και ΠΟΛ.1085/03).

- Για όλα γενικά "τα λοιπά φορολογικά αντικείμενα που αφορούν υποθέσεις υπαγόμενες στις ανωτέρω αποφάσεις ΠΟΛ.1155/02 , 1085/03 , 1065798/1480/03 και ΠΟΛ.1107/03 , τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο περαίωσης κατά τις αποφάσεις αυτές (Φ.Μ.Υ., λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, κλπ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις, ειδικά για τα φορολογικά αντικείμενα της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ εκκρεμών υποθέσεων υπαγομένων στην απόφαση 1065798/1480115.7.2003 , ο χρόνος παραγραφής λήγει σε κάθε περίπτωση την 31-12-2003 , ακόμη δηλαδή και αν έχουν επιδοθεί στους υπόχρεους τα οικεία ειδικά σημειώματα περαίωσης (υποθέσεις με τα αρχικά όρια υπαγωγής στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/02 και ΠΟΛ.1085/03 ).

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, τα ανωτέρω περί παράτασης του χρόνου παραγραφής μέχρι 27.2.2004, δεν ισχύουν για τις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και μεταβίβασης ακινήτων.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου συμπληρώνεται η παράγραφος 18 του άρθρου 19 του Ν.3091/02 και προβλέπεται ότι μετατίθεται ο χρόνος παραγραφής και για τις χρήσεις που έπονται των χρήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και για τις οποίες, ως γνωστόν, παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη η παραγραφή, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή των χρήσεων και να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο να παραγράφεται επόμενη χρήση ενώ δεν έχει παραγραφεί η προηγούμενη ή προηγούμενες αυτής.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω παράταση δεν καταλαμβάνει και τις χρήσεις που προηγούνται των χρήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι πιο πάνω αποφάσεις επιβολής προστίμου.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 19 του Ν.3091/02 , όπως αυτές πλέον συμπληρώθηκαν κατά τα ανωτέρω, και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων , κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ, μέχρι το χρόνο της κανονικής παραγραφής.

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές η παράταση της παραγραφής ισχύει τόσο για τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων καθώς και τις επόμενες αυτών, κατά ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/02 , όπως αυτές πλέον ισχύουν, όσο και για τις προηγούμενες της κατάσχεσης χρήσεις.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω παράταση ισχύει ανεξαρτήτως αν τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία έχουν ήδη ή δεν έχουν επεξεργαστεί μέχρι το χρόνο της κανονικής παραγραφής.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 παρατείνεται η παραγραφή για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992 , καθώς και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, για όσες υποθέσεις αφορούν ακίνητα για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε δίκη μεταξύ του φορολογούμενου και του ελληνικού δημοσίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών μέχρι και έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση της πιο πάνω απόφασης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm